انقلاب اسلامی ایران، پرتویی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است. امام خمینی(ره)

سيدالشهدا (ع) با همه اصحاب و عشيره‌اش قتل عام شدند، لكن مكتب‌شان را جلو...

سيدالشهدا (ع) با همه اصحاب و عشيره‌اش قتل عام شدند، لكن مكتب‌شان را جلو بردند. امام خميني(ره)

زنده نگه داشتن عاشورا، يك مساله بسيار مهم سياسي - عبادي است. امام خميني(ره)

زنده نگه داشتن عاشورا، يك مساله بسيار مهم سياسي - عبادي است. امام خميني(ره)

كربلا، كاخ ستمگري را با خون درهم كوبيد و كربلاي ما، كاخ سلطنت شيطاني را...

كربلا، كاخ ستمگري را با خون درهم كوبيد و كربلاي ما، كاخ سلطنت شيطاني را فرو ريخت. امام خميني(ره)

ملت بزرگ ما بايد خاطره عاشورا را با موازين اسلامي، هرچه شكوهمندتر حفظ نمايد....

ملت بزرگ ما بايد خاطره عاشورا را با موازين اسلامي، هرچه شكوهمندتر حفظ نمايد. امام خميني(ره)

اين محرم را زنده نگه داريد، ما هر چه داريم از اين محرم است. امام خميني(ره)

اين محرم را زنده نگه داريد، ما هر چه داريم از اين محرم است. امام خميني(ره)

گريه كردن بر عزاي امام حسين، زنده نگهداشتن نهضت و زنده نگهداشتن همين معنا...

گريه كردن بر عزاي امام حسين، زنده نگهداشتن نهضت و زنده نگهداشتن همين معنا كه يك جمعيت كمي در مقابل يك امپراطوري بزرگ ايستاد، دستوراست. امام...

بهتر است محرم هر چه با شكوهتر و فشرده‌تر برپا شود و بيرق‌هاي خونين عاشورا...

بهتر است محرم هر چه با شكوهتر و فشرده‌تر برپا شود و بيرق‌هاي خونين عاشورا به علامت حلول روز انتقام مظلوم از ظالم، هر چه بيشتر افراشته شود. امام...

محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته است. امام خميني(ره)

محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته است. امام خميني(ره)

ماه محرم براي مذهب تشيع، ماهي است كه پيروزي، در متن فداكاري و خون به دست...

ماه محرم براي مذهب تشيع، ماهي است كه پيروزي، در متن فداكاري و خون به دست آمده است. امام خميني(ره)