انقلاب اسلامی ایران، پرتویی از عاشورا و انقلاب عظیم الهی آن است. امام خمینی(ره)

سيدالشهدا (ع) با همه اصحاب و عشيره‌اش قتل عام شدند، لكن مكتب‌شان را جلو...

سيدالشهدا (ع) با همه اصحاب و عشيره‌اش قتل عام شدند، لكن مكتب‌شان را جلو بردند. امام خميني(ره)

زنده نگه داشتن عاشورا، يك مساله بسيار مهم سياسي - عبادي است. امام خميني(ره)

زنده نگه داشتن عاشورا، يك مساله بسيار مهم سياسي - عبادي است. امام خميني(ره)

كربلا، كاخ ستمگري را با خون درهم كوبيد و كربلاي ما، كاخ سلطنت شيطاني را...

كربلا، كاخ ستمگري را با خون درهم كوبيد و كربلاي ما، كاخ سلطنت شيطاني را فرو ريخت. امام خميني(ره)

ملت بزرگ ما بايد خاطره عاشورا را با موازين اسلامي، هرچه شكوهمندتر حفظ نمايد....

ملت بزرگ ما بايد خاطره عاشورا را با موازين اسلامي، هرچه شكوهمندتر حفظ نمايد. امام خميني(ره)

اين محرم را زنده نگه داريد، ما هر چه داريم از اين محرم است. امام خميني(ره)

اين محرم را زنده نگه داريد، ما هر چه داريم از اين محرم است. امام خميني(ره)

گريه كردن بر عزاي امام حسين، زنده نگهداشتن نهضت و زنده نگهداشتن همين معنا...

گريه كردن بر عزاي امام حسين، زنده نگهداشتن نهضت و زنده نگهداشتن همين معنا كه يك جمعيت كمي در مقابل يك امپراطوري بزرگ ايستاد، دستوراست. امام...

عاشورا روز عزاي عمومي ملت مظلوم است، روز حماسه و تولد جديد اسلام و مسلمانان...

عاشورا روز عزاي عمومي ملت مظلوم است، روز حماسه و تولد جديد اسلام و مسلمانان است. امام خميني(ره)

روضه سيدالشهدا براي حفظ مكتب سيدالشهداست. آن كساني كه مي‌گويند روضه سيدالشهدا...

روضه سيدالشهدا براي حفظ مكتب سيدالشهداست. آن كساني كه مي‌گويند روضه سيدالشهدا را نخوانيد، اصلا نمي‌فهمند مكتب سيدالشهدا چه بوده و نمي‌دانند يعني...

محرم ماه نهضت بزرگ سيد شهيدان و سرور اولياي خداست كه با قيام خود در مقابل...

محرم ماه نهضت بزرگ سيد شهيدان و سرور اولياي خداست كه با قيام خود در مقابل طاغوت، تعليم سازندگي و كوبندگي به بشر داد و راه فناي ظالم و شكستن ستمكار...