عزای اولین مظلوم عالم رسیده

عزای اولین مظلوم عالم رسیده علی شد مهمان فاطمه‌ی قد خمیده سوزد هر دلی از قلب پریشان مولا یتیمان کوفه گریان هجران مولا شهادت امام علی علیه...

امشب فضای دل من،‌ در التهاب غم توست

امشب فضای دل من،‌ در التهاب غم توست این چند شب قلب عالم،‌ درگیر در ماتم توست امشب یتیمان کوفه، در انتظار تو هستند چشم انتظار قدومت، در بین...

خون جبین به گلشن حسنش گلاب شد

خون جبین به گلشن حسنش گلاب شد چون شمع سوخته نور پراکند و آب شد از خون او به دامن محراب، نقش بست بر این شهید، ظلم و ستم بی‌حساب شد شهادت امام...

محرابِ مسجد شد دریای خون

مرثیه خوانم با دلی محزون محرابِ مسجد شد دریای خون دلها به غربت نشسته شد فرقِ عدالت شکسته شد شهادت امام علی علیه السلام تسلیت باد

غرق ماتم شده ارض و سما در این عزا

غرق ماتم شده ارض و سما در این عزا ضربت رسیده بر فرق علیّ مرتضی محراب مسجد کوفه شده چه لاله گون فُزتُ وَ ربّ الکعبه میخواند در بین خون شهادت...

فلک مرثیه خوان مولا شده

فلک مرثیه خوان مولا شده که مظلوم و تنها چو او کس ندید در این دار دنیا در اوج بلا دوباره یتیمی به زینب رسید شهادت امام علی علیه السلام تسلیت...

عالمی گردیده گریان در عزای مرتضی

شد شب اول قدر و دل دارد شور و نوا عالمی گردیده گریان در عزای مرتضی او که ذکر نام او آرامش دل‌ها بُوَد خون جاری از سرش سوز دل زهرا بُوَد شهادت...

پیکر خورشید رفته زیر خاک

صدای یارب رسد از افلاک پیکر خورشید رفته زیر خاک خدا دهد به زینب طاقت و صبر اِنّا اَنزلناهُ فی لیلةِ الْقدر شهادت امام علی علیه السلام تسلیت...

شب بیست و یکم آمده از ماهِ قرآن

شب بیست و یکم آمده از ماهِ قرآن مرتضی جان دهد امشبی در راهِ قرآن در بهشت خدا گردیده غوغا که علی میشود مهمان زهرا شهادت امام علی علیه السلام...

قلب دلدادگانِ وِلا گردیده بی تاب

قلب دلدادگانِ وِلا گردیده بی تاب خورده ضربت به فرق عدالت بین محراب مسجد کوفه شد دریایی از خون ذکر عالَم شده با حالِ محزون یا علی یا علی مولا...