امام خامنه‌ای(حفظه الله): «عفاف مخصوص زنان نیست؛ مردان هم باید عفیف باشند.» (1371/9/25)

امام خامنه‌ای(حفظه الله): «تکبر از همه انسان‌ها مذموم است، مگر از زنان در مقابل مردان نامحرم!.» (1371/9/25)

امام خامنه‌ای(حفظه الله): «هر حرکتی که برای دفاع از زنان انجام می‏گیرد، باید رکن اصلی آن رعایت عفاف زن باشد.» (1371/9/25)

امام خامنه‌ای(حفظه الله): «نباید بگذارند عفّت زن که مهم‌ترین عنصر برای شخصیت زن است مورد بی‏اعتنایی قرار گیرد.» (1371/9/25)

امام خامنه‌ای(حفظه الله): «عفّت در زن، وسیله‏ای برای تعالی و تکریم شخصیت زن در چشم دیگران، حتی در چشم خودِ مردان شهوتران و بی‏بندوبار است.» (1371/9/25)

امام خامنه‌ای(حفظه الله): «عفّت زن، مایه‏ احترام و شخصیت اوست.» (1371/9/25)

امام خامنه‌ای(حفظه الله): «این مسئله‏ حجاب و مَحرم و نامَحرم و نگاه کردن و نگاه نکردن، همه به خاطر این است که قضیه‏ عفاف در این بین سالم نگه...

امام خامنه‌ای(حفظه الله): «اسلام به مسئله‏ عفاف زن اهمیت می‏دهد. البته عفاف مرد هم مهم است.» (1371/9/25)

امام خامنه‌ای(حفظه الله): «خانم‌ها خیلی باید مراقبت کنند مسئله‌ حجاب را، مسئله‌ عفاف را؛ وظیفه‌ آن‌هاست، افتخار آن‌هاست، شخصیت آن‌هاست.» (1391/12/23)

امام خامنه‌ای(حفظه الله): «زن باید در مقابل مرد نامحرم متکبر باشد. «فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ»؛ در حرف زدن مقابل مرد نباید حالت خضوع داشته...