0
ویژه نامه ها

پیام های زیبای تربیتی

پیامک تربیتی تربیت زیباترین چیزی است که مردان بزرگ ذخیره می کنند. اس ام اس تربیتی   یتیم آن نیست که پدرش مرده باشد ، بلکه آن است که...

مجموعه پیامک های تربیتی

پیامک تربیتی  هیچ کودکی خنگ نیست.هر کودکی درچیزی مهارت دارد. وظیفه ما این است که آن را پیدا کنیم و پرورش دهیم اس ام اس تربیتی از هر...

پیام کوتاه تربیتی

تربیتیsms به بچه ها بگویید که خیلی فوق العاده اند و به آنها اعتماد دارید. اس ام اس تربیتی بهترین میراثی که پدران برای فرزندان خود می...

پیامک تربیتی

پیامک تربیتی از طرز دعوای زن و شوهر ، به خوبی می توان فهمید که میزان تربیت ، فهم و فرهنگ آنها  ، تا چه اندازه است اس ام اس تربیتی معلم...

اس ام اس تربیتی

 اس ام اس تربیتی آیا می‌دانی چشمان اشک‌بار ـمادر که به خاطر ناراحتی از فرزند گریه می‌کند ـ تنها چیزی است که سنگ‌ترین دل‌ها را به درد می‌آورد؟...

پیام اخلاقی

پیامک تربیتی همیشه به پدر و مادرت احترام بگذار؛ زیرا این کار با اطاعت خدا مساوی است.

پیامک تربیتی

پیامک تربیتی آیا می‌دانی بهترین گوش برای حرف‌هایی که تو آنها را از اسرار می‌دانی، گوش والدینت است؟

پیامک اخلاقی

پیامک اخلاقی می‌دانستی پدر و مادرت همیشه به داشتن تو افتخار می‌کنند پس طوری رفتار نکن که این افتخار را از دست بدهند.

پیامک تربیتی

 نکات تربیتی یادمان باشد: وقتی از زحمات والدین تشکر می‌کنیم، نشان می‌دهیم به تمام کارهای آنها توجه می‌کنیم و همین باعث می‌شود آنها به خاطر ما...

خوب است به پاس زحمات والدینمان بر دستانشان بوسه زنیم.