0
ویژه نامه ها
عرفات، و سرخطی که به معامله قرن رسید

عرفات، و سرخطی که به معامله قرن رسید

سازشکاری عرفات را می توان شروع خط ذلت و آغاز تشتط در جریان های فلسطینی دانست و به عقیده بسیاری از کارشناسان تمامی طرح های ذلت بار از جمله معامله...
هیأت عالی نظارت بر احزاب

هیأت عالی نظارت بر احزاب

نظارت بر احزاب، انجمن‌های سیاسی، مذهبی، صنفی توسط هیأتی که قانون تعیین کرده، انجام می شود و رسیدگی به تخلفات احزاب و جرایم سیاسی آنان توسط هیأت...
نظارت قیمومتی بر اعمال اداری

نظارت قیمومتی بر اعمال اداری

نظارت قیمومتی به نظارتی اطلاق می شود که مقامات مرکزی نسبت به واحدهای غیر متمرکز )جغرافیایی و فنی) اعمال می دارند.
نظارت شوراهای اسلامی بر جریان امور کشور

نظارت شوراهای اسلامی بر جریان امور کشور

اصل یکصدم قانون اساسی به صراحت، شوراها را ناظر بر اعمال مأموران دولتی در اداره امور استانی و بخش‌های تابعه معرفی کرده است.
نظارت اداری بر امور مالی

نظارت اداری بر امور مالی

با امعان نظر در قوانین مالی و محاسباتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، مشخص می شود که مراحل تشخیص، تعهد، تسجیل و صدور حواله بر عهده وزیر یا رؤسای...
مفهوم و ابعاد نظارت مالی

مفهوم و ابعاد نظارت مالی

نظارت به طور خلاصه اقداماتی است که به منظور بررسی و تطبیق عملیات با برنامه و جلوگیری از انحرافات عملیات مالی دولت نسبت به هدفهای تعیین شده در...
مراجع اختصاصی اداری و نظارت قیمومتی

مراجع اختصاصی اداری و نظارت قیمومتی

هیأت ها مکلفند که دفترهایی را برای انجام کارهاشان سازمان دهند. هرگاه هیأت ها دفتر نداشته باشند، کارهای دفتری را به کارگزینی سازمان محل کارشان...
قلمرو قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قلمرو قانون رسیدگی به تخلفات اداری

احتمال دارد هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، هنگام رسیدگی درباره تخلف‌ های مشابه، رأی های گونه گون صادر کرده باشد. چنین کارکردهایی بی...
عوامل نظارت اداری بر بودجه

عوامل نظارت اداری بر بودجه

مشکلات تضعیف کننده نظارت اداری بر بودجه جنبه ترکیبی دارند، زیرا پاره ای از مشکلات به ضعف قوانین و مقررات مالی برمی گردند و برخی دیگر جنبه اجرایی...
انحلال هیأت ها و ابطال رأی آنها توسط هیأت عالی نظارت

انحلال هیأت ها و ابطال رأی آنها توسط هیأت عالی نظارت

هیأت عالی نظارت می تواند بخشی و یا همه تصمیم‌ های هیأت های بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان را ابطال کند و هرگاه سهل انگاری کنند،...
اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی

اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی

رسیدگی قضایی عمدتا باید توسط مراجع وابسته به قوه قضاییه صورت پذیرد، زیرا بر اساس اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه رسیدگی قضایی به طور...
دفاع از فرد یا دفاع از خدمت؟

دفاع از فرد یا دفاع از خدمت؟

با خود اندیشه می کردم که چگونه در گرداب های فتنه و در فراز و فرودهای دشوار و ناهموار سه دهه گذشته، کشتی پرتلاطم انقلاب اسلامی، گرفتار آسیب های...
نظارت و آیین دادرسی در امریکا

نظارت و آیین دادرسی در امریکا

با امعان نظر به اینکه حقوق اداری آمریکا از کامن لو نشأت گرفته، معیارهای به کار گرفته شده در نظارت را می توان تا حدود زیادی با معیارهای به کار...
نظارت قضایی در ایالات متحده آمریکا

نظارت قضایی در ایالات متحده آمریکا

بروز انقلاب علیه سلطه انگلستان در امریکا و تصویب اولین قانون اساسی را می ‌توان دومین ویژگی نظام حقوق عمومی ‌این کشور دانست.
مبانی اعمال نظارت قضایی امریکا بر ادارات

مبانی اعمال نظارت قضایی امریکا بر ادارات

نظارت اداری در اصل مشروعیت و در مورد اقدامات خلاف قانون، امری به طور کامل طبیعی است که چنین نظارتی می تواند همه اقدامات اجرایی را در درون سازمان‌...
عقلایی بودن عمل نظارت بر اعمال دولت

عقلایی بودن عمل نظارت بر اعمال دولت

انجام هر عمل اداری با طی کردن برخی از مراحل باید صورت بگیرد. عدم رعایت این مراحل، شاید وضعیت تصمیم گرفته شده را از لحاظ حقوقی متزلزل کند.
شکایت ابزاری برای نظارت همگانی

شکایت ابزاری برای نظارت همگانی

اطلاع رسانی به رییس و مسئول اداره در خصوص تخلفات انجام شده و اقدامات نامشروع، گامی در ایفای مسئولیت نظارت همگانی است.
روش های نظارت اداری

روش های نظارت اداری

نظارت اداری در اصل مشروعیت و در مورد اقدامات خلاف قانون، امری به طور کامل طبیعی است که چنین نظارتی می تواند همه اقدامات اجرایی را در درون سازمآن‌های...
پاشنه آشیل نظام ما

پاشنه آشیل نظام ما

بیش از یک سال و اندی است که در سایه انتخابات ریاست جمهوری اتفاقات تلخ و شیرینی در کشور عزیز و اسلامی ما ایران رخ داده ، که تحلیل همه رخدادهای...
اهداف حقوق شهروندی در قانون اساسی

اهداف حقوق شهروندی در قانون اساسی

سیاست‌گذاری در عرصه‌های کلان اجتماعی، به معنای وضع قوانین مختلف، بر اساس نیازها و اهداف متعدد فردی و اجتماعی است و این نوشتار درصدد است که اهداف...