0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398
نگاه معصومان به نظافت

نگاه معصومان به نظافت

این سنت در زمان خلفا نیز به اجرا درآمد. آنان افزون بر نظارت مستقیم و گماشتن جاسوسان، برای کنترل امور مختلف مردم، از جمله امور بهداشت بازار و...
13 ساعت و 31 دقیقه پیش
مهربانی با حیوانات

مهربانی با حیوانات

معصومان علیهم السلام از سایر اموری که ناخواسته به آزار و زحمت حیوانات منجر می شود نیز منع کرده اند. این موارد می تواند به عنوان استفاده غیر ضروری...
13 ساعت و 47 دقیقه پیش
مقابله با حیوان‌آزاری

مقابله با حیوان‌آزاری

معصومان علیهم السلام هرگز به ضرب حیوانات در حمل بار، موقع سواری، مسابقه اقدام نکرده اند و چنانکه در احادیث پیشین گذشت، سیره آنان بر نزدن حیوانات...
13 ساعت و 49 دقیقه پیش
حفاظت محیط زیست در اسلام

حفاظت محیط زیست در اسلام

تعیین حمی و مناطق ممنوعه برای مراتع، به پیامبر اختصاص دارد و پس از آن حضرت به ائمه علیهم السلام انتقال می یابد و در صلاحیت آنان است که طبق صلاح...
13 ساعت و 52 دقیقه پیش
جانوران و محیط زیست

جانوران و محیط زیست

علاوه بر مسائل بهداشتی و زیست محیطی که برای انسان و محیط او ضرورت دارد و در گفتار و کردار معصومان علیهم السلام از ارزش فراوان بهره مند است، حفظ...
13 ساعت و 56 دقیقه پیش
توجه به بهداشت مواد غذایی و نظافت محیط

توجه به بهداشت مواد غذایی و نظافت محیط

پاکیزگی کالای تولید شده و وسایل تولید و کارگاه ها مورد عنایت قرار داشت و حفظ نظافت در هر چیز برای اصناف، ضروری و واجب بود.
11 ساعت و 26 دقیقه پیش
تأمین خوراک حیوانات و پرندگان

تأمین خوراک حیوانات و پرندگان

روایات مربوط به لزوم تأمین خوراک حیوانات و پرندگان و نکوهش کسانی که در این باره کوتاهی می کنند، به احادیث فوق خلاصه نمی شود. در برخی از احادیث...
11 ساعت و 34 دقیقه پیش
بهداشت و پاکیزگی مساجد

بهداشت و پاکیزگی مساجد

برابر روایات اسلامی که مورد توافق مذاهب اسلامی می باشد، ورود افراد غیر پاکیزه، همچون جنب، حائض و... به مساجد حرام است و حتی اگر شخصی در مسجد...
11 ساعت و 37 دقیقه پیش
بهداشت فردی و عمومی

بهداشت فردی و عمومی

معصومان علیهم السلام با توجه به اجتماعی بودن دین اسلام و جهانی بودن و جاویدان بودن این مکتب آسمانی، توجه فراوانی به بهداشت اجتماعی و لزوم رعایت...
11 ساعت و 41 دقیقه پیش
بهداشت توقفگاه‌ها

بهداشت توقفگاه‌ها

پیامبر اکرم صلى الله علیه وسلم نه تنها به آلوده نکردن آنها تأکید کرده، بلکه سد معابر را نهی فرموده است و کسی را که بدین عمل دست زند تحت عنوان...
11 ساعت و 57 دقیقه پیش