0
معدن کیک

معدن کیک

در این بازی در چاه پر از کیک باید با کمک طناب کیک ها را جمع کرده و پول و امتیاز به دست بیاورید.
مینیون های زرد

مینیون های زرد

در این بازی باید به مینیون ها کمک کنید تا با استفاده از کپسول های اتش نشانی بتوانند اتیش ها را خاموش کنند.
ریاضی کودکان

ریاضی کودکان

با انجام این بازی علامت های بزرگتر و کوچکتر و مساوی را تمرین کنید.
بادکنک خوار

بادکنک خوار

در این بازی شما باید مراقب باشید که بادکنک ها را از دست ندهید و آن ها را شکار کنید.
رانندگی پو

رانندگی پو

در این بازی شما باید به پو کمک کنید تا با ماشین خود از موانع مختلف عبور کرده و به مقصد برسد.
بیدار کردن فیل

بیدار کردن فیل

در این بازی شما باید با هول دادن حیوانات دیگر بتوانید فیل را حرکت داده و بیدارش کنید.
فرار خرگوش ها

فرار خرگوش ها

در این بازی شما باید بتوانید خرگوش هایی که در حال فرار کردن هستند گرفته و داخل سبد بیندازید.
رالی سونیک

رالی سونیک

در این بازی شما باید به کاراکتر بازی کمک کنید تا سریعتر از دیگران مسیر مسابقه را طی کرده و به خط پایان برسد.
میکی موس

میکی موس

در این بازی شما باید با هدایت ماشین میکی موس سریعتر از دیگران به خط پایان برسید.
رنگ آمیزی

رنگ آمیزی

در این بازی با استفاده از ابزارهای گوناگون نقاشی تصاویر زیبا بسازید.