تیر اندازی

تانک

 تانک
به وسیله تانکی که در اختیار دارید هواپیماهای دشمن را منهدم کنید. ادامه ...

محاصره خیابانی

محاصره خیابانی
در این بازی شما به کاراکتر بازی کمک میکنید تا بتواند در جاده از خود در مقابل دشمنان محافظت نماید. ادامه ...

محاصره تانک

محاصره تانک
در این بازی شما باید با استفاده از تانک به سفینه های مهاجم شلیک کرده و آن ها را از بین ببرید. ادامه ...

تانک اتوماتیک

تانک اتوماتیک
در این بازی شما باید بتوانید با کنترل تانک به مقابله با دشمنان بروید. ادامه ...

هلیکوپتر جنگجو

هلیکوپتر جنگجو
در این بازی شما باید به سمت هلیکوپترهای دشمن شلیک کنید و آنها را نابود کنید. ادامه ...

تانک نابودگر

 تانک نابودگر
در این بازی شما باید با گنترل تانک به سمت ماشین ها و افراد دشمن که در حال حمله به سمت شما هستن شلیک کنبد. ادامه ...

دفاع با تانک

دفاع با تانک
در این بازی باید با هدف گیری دقیق تانک های مقابل را از بین ببرید. ادامه ...

جدال در آسمان

جدال در آسمان
در این بازی با کنترل موشک به مقابله با موشک های دیگر بروید. ادامه ...

هلیکوپتر کوچک

هلیکوپتر کوچک
در این بازی شما باید با کنترل هلیکوپتر در جهات مختلف قبل از شلیک دیگران به آن ها شلیک کنید. ادامه ...

دفاع از قلعه

دفاع از قلعه
از وسیله هایی که در اختیار دارید استفاده کنید و اجازه ندهید که هیچ موجودی به قلعه برسد. ادامه ...