0
ویژه نامه ها
مرثیه ها و مولودی‌های ویژه حضرت فاطمه (علیها السلام)

مرثیه ها و مولودی‌های ویژه حضرت فاطمه (علیها السلام)

چهارشنبه، 30 بهمن 1398
سبک زندگی فاطمی

سبک زندگی فاطمی

يکشنبه، 6 بهمن 1398

راه های استمرار دوستی

امام علی علیه السلام فرمودند:
بهترین چیزى که مردم به واسطه آن، دل هاى دوستانشان را به دست مى آورند و کینه ها را از دل هاى دشمنانشان مى زدایند، این است که در هنگام برخورد با آنان، خوش رو، در غیابشان جویاى احوالشان و در حضورشان گشاده رو باشند.
جمعه، 2 اسفند 1398

سفارش امام علی علیه السلام درباره محبت به زنان

امام علی علیه السلام فرمودند:
زن، گُل است، نه پیشکار. پس در همه حال، با او مدارا کن، و با وى، به خوبى همنشینى نما تا زندگى ات باصفا شود.
يکشنبه، 19 آبان 1398

بانوی مظلوم

امام علی علیه السلام فرمودند:
فاطمه دختر پیامبر همواره مظلوم بود و از حق خود و ارث پدر محروم گردید و درباره او به توصیه پیامبر عمل نشد و حق پیامبر و خداى بزرگ نسبت به فاطمه مراعات نشد و خدا به عنوان داور و انتقام گیرنده از ستمگران کافى است.
يکشنبه، 19 آبان 1398

بهترین علم ها

امام علی علیه السلام فرمودند:
بهترین دانش ها، دانشى است که تو را اصلاح کند.
يکشنبه، 19 آبان 1398

انواع جهاد

امام علی علیه السلام در وصیت به حسنین علیهما السلام فرمودند:
خدا را، خدا را، درباره جهاد در راه خدا به مال‌هاتان و به جان‌هاتان و به زبان‌هاتان.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398

شعبان؛ ماه رسول خدا (صلّی الله علیه و آله)

امام علی علیه السلام فرمودند:
رجب ماه من و شعبان ماه رسول خدا است.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398

گذشت و بردباری

امام علی علیه السلام فرمودند:
خشم خود را فرو بر و به هنگام قدرت، گذشت کن و در هنگام عصبانیت، بردبار باش و در وقت توانایى [بر انتقام]، ببخش، تا عاقبت بخیر شوى.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398

علت روی کار آمدن زمامداران نابکار

امام علی علیه السلام در توبیخ اصحاب خود فرمودند:
هان! سوگند به آنکه جانم در دست اوست، این جماعت بى‏ گمان بر شما چیره خواهند شد، نه به خاطر اینکه آنان از شما برحقّ‏‌ترند، بلکه بدان سبب که آنان در حمایت از باطل امیر خود مى‏‌شتابند و شما در حمایت از حق من کندى مى‌‏کنید.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398

ارزش لحظات

امام علی علیه السلام فرمودند:
نَفَس‏‌هاى تو، اجزاء و بخش‌هاى عمر توست، پس این نَفس‏‌ها را جز در مسیر طاعتى که تو را به خدا نزدیک کند، از دست مده و صرف مکن.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398

اهمیت نماز

امام علی علیه السلام فرمودند:
هیچ عملى نزد خداوند، محبوب‌تر از نماز نیست، پس هیچ کار دنیایى شما را در وقت نماز به خود مشغول ندارد.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398