0
ویژه نامه ها

انتظار مخلصان

امام جواد علیه السلام فرمودند:
... حضرت (مهدی علیه السلام) داراى غیبتى است که روزهایش زیاد و مدّتش طولانى است. پس افراد مخلص منتظر ظهور او هستند و افراد شکّاک مُنکر او هستند.

انتظار فرج، وظیفه هر مسلمان

امام جواد علیه السلام فرمودند:
همانا قائم ما مهدى علیه السلام است که بر مسلمان واجب است در زمان غیبت او منتظرش باشد و هنگام ظهورش از او اطاعت کند.

انتظار، برترین‏ عمل شیعه

امام جواد علیه السلام فرمودند:
باارزش‌ترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج است.

امید و توکل به خدا

امام جواد علیه السلام فرمودند:
چگونه گمراه و درمانده خواهد شد کسى که خداوند سَرپرست و متکفّل اوست. چطور نجات مى‌یابد کسى که خداوند طالبش است. هر که از خدا قطع امید کند و به غیر او پناهنده شود، خداوند او را به همان شخص واگذار مى‌کند.

سپاسگزاری نعمت و خدمت شایسته

امام جواد علیه السلام فرمودند:
خدمت و نعمتى که مورد شکر و سپاس قرار نگیرد، همچون خطایى است که غیر قابل بخشش باشد.

ارزش موقعیت‌شناسی

امام جواد علیه السلام فرمودند:
هرکس موقعیت‌شناس نباشد، جریانات او را مى‌رباید و هلاک خواهد شد.

پرهیز از دوستى با افراد شرور

امام جواد علیه السلام فرمودند:
مواظب باش از مصاحبت و دوستى با افراد شرور؛ چون که او همانند شمشیرى زهرآلود، برّاق است که ظاهرش زیبا و اثراتش زشت و خطرناک خواهد بود.

ثمره ملاقات و دیدار با دوستان

امام جواد علیه السلام فرمودند:
ملاقات و دیدار با دوستان و برادران [خوب]، سبب صفاى دل و نورانیّت آن مى‌گردد و موجب شکوفایى عقل و درایت خواهد گشت؛ گرچه در مدّت زمانى کوتاه انجام پذیرد.

چهل حدیث | استخاره: حدیث بیست و سوم

امام جواد علیه السلام فرمودند:
من هنگامى که تصمیم مى‌گیرم در مسأله مهمى استخاره کنم، صد بار از خدا طلب خیر مى‌کنم و این چنین مى‌گویم: خدایا، چون از ظاهر و باطن آگاهى، از تو خواستارم اگر که فلان چیز را براى من خیر مى دانى، آن را براى من برگزین و آسان گردان، و اگر مى دانى که آن براى دین و دنیاى من بد است پس آن را به چیزى که براى من خیر است تبدیل کن و مرا به قضاى خودت راضى و خشنود کن، چون تو آگاهى و من ناآگاه، تو توانایى و من ناتوان، و تو حکمرانى و من حاکم نیستم، تو از غیب‌ها نیز آگاهى.

چهل حدیث | استخاره: حدیث پانزدهم

امام جواد علیه السلام فرمودند:
هرگاه استخاره‌ای می‌کنی در میانه آن با کسی سخن مگو تا آن که صد مرتبه ذکر آن پایان پذیرد.