0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398

فضیلت مومنانِ پس از پیامبر اکرم (ص)

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله به اصحابشان فرمودند:
کى برادران خود را دیدار مى‌کنم؟ اصحاب عرض کردند: مگر ما برادران شما نیستیم؟ حضرت فرمودند: شما اصحاب منید؛ برادران من کسانى هستند که نادیده به من ایمان آوردند. من مشتاق آنانم!
دوشنبه، 18 آذر 1398

نشانه مومن‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرکه از کار نیک خود شادمان گردد واز کار بد خویش ناراحت، همانا او مومن است.
دوشنبه، 18 آذر 1398

بهترین مردمان‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مومن انس مى‌گیرد و با او انس مى‌گیرند و کسى که انس نگیرد و انس‌پذیر نباشد از خیر و برکت بى‌بهره ‌است. بهترین مردمان کسى است که براى مردم سودمندتر باشد.
دوشنبه، 18 آذر 1398

مومن، آغازگر سلام‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مومن ابتدا به سلام مى‌کند و منافق مى‌گوید باید به من سلام کنند.
دوشنبه، 18 آذر 1398

مومن و آسایش دیگران‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مومن کسى است که نفسش از او در رنج است و مردم در آسایش.
دوشنبه، 18 آذر 1398

مومن، امین مردم‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مومن کسى است که مردم او را بر جان و مال خود امین کرده باشند.
دوشنبه، 18 آذر 1398

مومنان، اعضاى یک پیکر

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مومنان در دوستى، عطوفت و مهرورزى نسبت به، هم چونان (اعضاى) یک پیکرند که هر گاه عضوى از آن به درد آید، دیگر اعضا را بیخوابى و تب فرا گیرد.
يکشنبه، 17 آذر 1398

ملایمت مومن‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مومن ملایم است، چندان که خیال مى‌کنى احمق است.
يکشنبه، 17 آذر 1398

برترى مومن بر فرشتگان مقرب‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
مومن نزد خدا گرامى تر از فرشتگان مقرّب اوست.
يکشنبه، 17 آذر 1398

محبوب بودن بنده مومن‌

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند، جل ثناؤه، مى فرماید: به عزت و جلال خودم سوگند آفریده اى نیافریده ام که نزد من محبوبتر باشد از بنده مومنم.
يکشنبه، 17 آذر 1398