امام باقر علیه‌السلام

ملاحظه فهم پرسشگر

امام باقر علیه السلام فرمودند:
جابر میگوید: از امام باقر علیه السلام تفسیر چیزی را از نظر قرآن پرسیدم که حضرت جواب داد و همان سؤال را دوباره پرسیدم که امام علیه السلام پاسخ دیگری داد. به حضرت عرض نمودم: جانم به فدایت، دیروز به این پرسش جواب دیگری اظهار داشتید؟ حضرت خطاب به من فرمود: قرآن، باطنی دارد و باطن آن هم باز بطن و سرّ دیگری دارد و باز قرآن، ظاهری دارد و ظاهر آن ظهور دیگری. ای جابر! هیچ چیزی از تفسیر قرآن، به خردها دورتر نیست.