0
ویژه نامه ها
ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

ویژه نامه طرح مدیریت مصرف سوخت

دوشنبه، 27 آبان 1398
ویژه نامه دهه وقف

ویژه نامه دهه وقف

شنبه، 11 آبان 1398

شیعه واقعی

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
گروهى خدمت امام رضا علیه ‏السلام رسیدند و اجازه ورود خواستند و گفتند: ما از شیعیان على علیه‏ السلام هستیم. امام چند روز اجازه ورود نداد. سپس (بعد از چند روز اجازه گرفته و) داخل شدند. امام علیه‏ السلام به آنان فرمود: واى بر شما! شیعه امیرمومنان على علیه ‏السلام، امام حسن و امام حسین علیه‏ السلام و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و محمد بن ابى بکر هستند که با هیچ یک از فرمان هاى على علیه ‏السلام مخالفت نکردند.
سه‌شنبه، 7 آبان 1398

چهار رکن ایمان

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
پارساترین مردم کسی است که در مواجهه و رویارویی با شبهه توقف کند. خداپرست‌ترین مردم کسی است که واجبات را انجام دهد. زاهدترین مردم کسی است که حرام را ترک کند و کوشاترین مردم ترک کننده گناهان است.
پنجشنبه، 25 مهر 1398

رعایت حال دل

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
هرگاه که دلها با نشاط هستند هر چی می خواهید از اعمال و اخلاق نیک به آن ها بسپارید و هنگامی که دچار حالت نفرت و بی رغبتی شدند آن ها را به حال خود واگذارید.
چهارشنبه، 10 بهمن 1397

فرزند، بازوی پدر

امام حسن عسکری علیه السلام برای فردی (عیسی بن صبیح) چنین دعا فرمودند:
خدایا! فرزندی به او عطا کن که بازویش (یاورش) باشد؛ فرزند، چه خوب بازویی (یاوری) است.
سه‌شنبه، 9 بهمن 1397

خواب پریشان

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
کسی که زیاد بخوابد، خواب های آشفته می بیند.
دوشنبه، 8 بهمن 1397

فرزند مایه دلگرمی

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
فرزند تکیه گاه خوبی است.
جمعه، 28 دی 1397

جمال ظاهری و باطنی

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
زیبایی صورت، جمال ظاهری انسان است و زیبایی عقل و فکر، جمال باطنی اوست.
جمعه، 28 دی 1397

امام حسن عسكرى علیه‏ السلام فرمودند:
امیر مؤمنان على علیه‏ السلام به مردى نگریستند و در چهره او نشانه ترس دیدند. به او فرمودند: در چه حالى؟ گفت: از خدا مى‌‏ترسم. فرمودند: «اى بنده خدا! از گناهانت و از عدالت خدا درباره ظلم‏‌هایى كه به بندگان خدا كرده‌‏اى بترس و خدا را در آنچه تو را موظّف نموده، پیروى كن و از او در آنچه صلاح تو در آن است، نافرمانى نكن. پس از آن، از خدا نترس؛ زیرا او به هیچ كس ظلم نمى‌‏كند و هرگز كسى را بیش ازاستحقاقش مجازات نمى‌‏كند. مگر این كه نگران عاقبت بد باشى، به این كه سرنوشت، دگرگون شود و تغییر یابد. پس اگر خواستى از عاقبت بد درامان باشى، بدان هر خیرى كه به تو مى‌‏رسد، از لطف خدا و توفیق اوست و هر شرّى به تو مى‏رسد، به جهت مهلت دادن خدا به تو و بردبارى‏‌اش درباره توست».
سه‌شنبه، 14 شهريور 1396

امام حسن عسكرى علیه السلام فرمودند:
مؤمن را از سیمایش مى‌شناسیم و منافق را از نشانه‌هایش.
سه‌شنبه، 14 شهريور 1396

امام حسن عسكرى علیه السلام فرمودند:
مومن برای مومن برکت و برای کافر، اتمام حجت است.
سه‌شنبه، 14 شهريور 1396