0
ویژه نامه ها

رهایی از ترس از مرگ با شناخت مرگ

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
امام هادى علیه السلام نزد یکى از اصحاب خود که بیمار بود رفت. او مى گریست و از مردن بی‌تابى مى کرد. حضرت به او فرمودند: اى بنده خدا! تو از مرگ مى ترسى چون آن را نمى شناسى. اگر بدن تو چندان کثیف و چرکین شود که از شدّت چرک و کثافت، آزرده شوى و بدنت پر از زخم شود و گال بگیرى و بدانى که اگر در حمّامى خودت را بشویى همه آنها از بین مى رود، آیا دوست ندارى به آن حمّام بروى و چرک و کثافت ها را از خودت بشویى؟ یا دوست دارى حمّام نروى و به همان حال باقى بمانى؟ عرض کرد: چرا، یا بن رسول اللّه [دوست دارم حمّام بروم]. حضرت فرمودند: این مرگ همان حمّام است و آخرین گناهان و بدى هاى وجود تو را پاک و تمیز مى‌کند. پس، هرگاه وارد آن [حمّام روح] شدى و از آن گذشتى از هر گونه غم و اندوه و رنجى رهایى مى یابى و به همه گونه خوشى و شادمانى مى رسى. در این هنگام، آن مرد آرام گرفت و تن به مرگ سپرد و حالش جا آمد و چشم خود را بست و جان داد.

نعمت الهی در بلا

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
هیچ گرفتارى و بلایى نیست مگر آن که نعمتى از خداوند آن را در میان گرفته است.

شیعه واقعی

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
گروهى خدمت امام رضا علیه ‏السلام رسیدند و اجازه ورود خواستند و گفتند: ما از شیعیان على علیه‏ السلام هستیم. امام چند روز اجازه ورود نداد. سپس (بعد از چند روز اجازه گرفته و) داخل شدند. امام علیه‏ السلام به آنان فرمود: واى بر شما! شیعه امیرمومنان على علیه ‏السلام، امام حسن و امام حسین علیه‏ السلام و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و محمد بن ابى بکر هستند که با هیچ یک از فرمان هاى على علیه ‏السلام مخالفت نکردند.

چهار رکن ایمان

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
پارساترین مردم کسی است که در مواجهه و رویارویی با شبهه توقف کند. خداپرست‌ترین مردم کسی است که واجبات را انجام دهد. زاهدترین مردم کسی است که حرام را ترک کند و کوشاترین مردم ترک کننده گناهان است.

رعایت حال دل

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
هرگاه که دلها با نشاط هستند هر چی می خواهید از اعمال و اخلاق نیک به آن ها بسپارید و هنگامی که دچار حالت نفرت و بی رغبتی شدند آن ها را به حال خود واگذارید.

فرزند، بازوی پدر

امام حسن عسکری علیه السلام برای فردی (عیسی بن صبیح) چنین دعا فرمودند:
خدایا! فرزندی به او عطا کن که بازویش (یاورش) باشد؛ فرزند، چه خوب بازویی (یاوری) است.

خواب پریشان

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
کسی که زیاد بخوابد، خواب های آشفته می بیند.

فرزند مایه دلگرمی

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
فرزند تکیه گاه خوبی است.

جمال ظاهری و باطنی

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
زیبایی صورت، جمال ظاهری انسان است و زیبایی عقل و فکر، جمال باطنی اوست.

امام حسن عسكرى علیه‏ السلام فرمودند:
امیر مؤمنان على علیه‏ السلام به مردى نگریستند و در چهره او نشانه ترس دیدند. به او فرمودند: در چه حالى؟ گفت: از خدا مى‌‏ترسم. فرمودند: «اى بنده خدا! از گناهانت و از عدالت خدا درباره ظلم‏‌هایى كه به بندگان خدا كرده‌‏اى بترس و خدا را در آنچه تو را موظّف نموده، پیروى كن و از او در آنچه صلاح تو در آن است، نافرمانى نكن. پس از آن، از خدا نترس؛ زیرا او به هیچ كس ظلم نمى‌‏كند و هرگز كسى را بیش ازاستحقاقش مجازات نمى‌‏كند. مگر این كه نگران عاقبت بد باشى، به این كه سرنوشت، دگرگون شود و تغییر یابد. پس اگر خواستى از عاقبت بد درامان باشى، بدان هر خیرى كه به تو مى‌‏رسد، از لطف خدا و توفیق اوست و هر شرّى به تو مى‏رسد، به جهت مهلت دادن خدا به تو و بردبارى‏‌اش درباره توست».