امام عسکری علیه‌السلام

امام حسن عسكرى علیه‏ السلام فرمودند:
امیر مؤمنان على علیه‏ السلام به مردى نگریستند و در چهره او نشانه ترس دیدند. به او فرمودند: در چه حالى؟ گفت: از خدا مى‌‏ترسم. فرمودند: «اى بنده خدا! از گناهانت و از عدالت خدا درباره ظلم‏‌هایى كه به بندگان خدا كرده‌‏اى بترس و خدا را در آنچه تو را موظّف نموده، پیروى كن و از او در آنچه صلاح تو در آن است، نافرمانى نكن. پس از آن، از خدا نترس؛ زیرا او به هیچ كس ظلم نمى‌‏كند و هرگز كسى را بیش ازاستحقاقش مجازات نمى‌‏كند. مگر این كه نگران عاقبت بد باشى، به این كه سرنوشت، دگرگون شود و تغییر یابد. پس اگر خواستى از عاقبت بد درامان باشى، بدان هر خیرى كه به تو مى‌‏رسد، از لطف خدا و توفیق اوست و هر شرّى به تو مى‏رسد، به جهت مهلت دادن خدا به تو و بردبارى‏‌اش درباره توست».