0
ویژه نامه ها

کسی که عذری برای ترک کار آخرت ندارد

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
به هر کس پنج چیز داده شود، دیگر عذرى در ترک کار آخرت ندارد: زن شایسته اى که او را در کار دنیا و آخرتش کمک رسانَد؛ پسرانِ نیک [و فرمان بردار]؛ داشتن شغل در شهر خود؛ اخلاق خوشى که به سبب آن با مردم مدارا [و خوش رفتارى] کند؛ و دوست داشتن خاندان من.

برترین افراد از منظر پیامبر صلّی الله علیه و آله

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
برترین هاى شما، کسانى هستند که خوش اخلاق‌ ترند، نرم خو و بى آزارند، با مردم الفت مى گیرند و مردم با آنها الفت مى پذیرند، و خانه هایشان [براى دیدار یا میهمانى و یا رفع مشکلات و حوائج] پر رفت و آمد است.

ثمره احیای شب عید فطر

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هرکه شب عید (فطر و قربان) و شب نیمه شعبان را احیا کند، در آن روزى که دل‌ها مى‌‏میرند، دل او نمیرد.

اذکار عید فطر و قربان

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
عید فطر و قربان را با جملات لا اله الا اللَّه و اللَّه اکبر و الحمدللَّه و سبحان اللَّه، آذین بخشید.

وداع با ماه رمضان در آخرین جمعه آن

جابر بن عبد اللّه انصارى گوید:
در آخرین جمعه ماه رمضان، خدمت پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله رسیدم. چون مرا دیدند، به من فرمودند: «اى جابر! این آخرین جمعه ماه رمضان است. با آن خداحافظى کن و بگو: خداوندا! آن را آخرین روزه دارىِ ما در این ماه قرار مده، و اگر چنین قرار دادى، مرا آمرزیده قرار بده و محرومم مگردان!. هر کس چنین بگوید، به یکى از دو نیکى مى رسد: یا به ماه رمضان آینده مى رسد، یا به آمرزش و رحمت خدا نایل مى شود».

چهار شب پرفضیلت

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
خداوند عزیز و جلیل در چهار شب، پیوسته خیر فرومی‌ریزد. شب عید قربان و عید فطر و شب نیمه شعبان... و در شب عرفه تا اذان.

ارضای زن در آمیزش جنسی همسران

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر گاه مرد با همسرش در آمیخت (آمیزش جنسی داشت)، خُروسوار بر نجهد؛ بلکه روى شکم او بمانَد تا زن نیز به همان لذّتى که وى رسیده، برسد.

اهتمام نسبت به سرنوشت مسلمانان

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
کسى که [شب را] صبح کند و نسبت به سرنوشت مسلمانان [بى‌تفاوت بوده و] اهتمام به خرج ندهد، مسلمان نیست.

یاری رساندن به مظلوم

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
هر کس صداى مظلومى را بشنود که از مسلمانان کمک مى طلبد، و به کمک او نشتابد مسلمان نیست.

همنشینی با پیامبر صلّی الله علیه و آله در بهشت

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:
کسى که حقّ مظلوم را از ظالم بگیرد [چه مظلوم، مسلمان باشد، و چه غیر مسلمان] در بهشت با من خواهد بود.