نظر سنجی
به نظر شما چه میزان از اهداف شعار سال 95 (اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل) محقق شد؟