محرم
عنوان زمان
کربلایی نریمان پناهی - شهادت امام سجاد(ع)۱۳۹۷ - رفتی و سهم من شد اشک 00:06:00
کربلایی نریمان پناهی - شهادت امام سجاد(ع)۱۳۹۷ - یا بر سر من از سر نی سایبان بده 00:03:03
کربلایی نریمان پناهی - شهادت امام سجاد(ع)۱۳۹۷ - داداش دلم از این زمونه خونه 00:04:46
کربلایی نریمان پناهی - شهادت امام سجاد(ع)۱۳۹۷ - صلو علی بنت المرتضی 00:06:36
حاج مهدی اکبری - شهادت امام سجاد علیه السلام1397-وقتی پرچم می بینم 00:05:00
حاج مهدی اکبری - شهادت امام سجاد علیه السلام1397- آقای منه اسمش آرامش شب های منه 00:04:10
حاج مهدی اکبری - شهادت امام سجاد علیه السلام1397- از بس به شما فکر می کنم به خودم نمی رسم 00:04:08
حاج مهدی اکبری - شهادت امام سجاد علیه السلام1397- یه روز می بینی از آبله ها میگم به بابام 00:06:52
حاج مهدی اکبری - شهادت امام سجاد علیه السلام1397- می دونی چند ساله که گریه همش میده عذابم 00:06:22
حاج حمید علیمی-شهادت امام سجاد علیه السلام - با خط به خط روضه غم گریه کردیم 00:02:39
حاج حمید علیمی-شهادت امام سجاد علیه السلام - بسته دستم به اسارت به اسارت چه کنم 00:03:33
حاج حمید علیمی-شهادت امام سجاد علیه السلام - نشونیتو پرسیدم از همه ستاره ها 00:05:49
حاج حمید علیمی-شهادت امام سجاد علیه السلام - ترک رو لبام از خجالتم می سوزه 00:06:27
حاج حمید علیمی-شهادت امام سجاد علیه السلام - هوای زیارت کرب و بلا سرمه بازم 00:05:46
حاج محمود کریمی - شهادت امام سجاد علیه السلام محرم 1397- دست یکی به موی او 00:06:22
حاج محمود کریمی - شهادت امام سجاد علیه السلام محرم 1397- یه عمر گریه یه عمر ناله 00:07:48
حاج محمود کریمی - شهادت امام سجاد علیه السلام محرم 1397- مه مدینه و شام خراب یعنی چه 00:03:18
حاج محمود کریمی - شهادت امام سجاد علیه السلام محرم 1397-آفتاب حُسن حق تابید روی نیزه ها 00:07:45
حاج محمود گرجی- شب تاسوعا محرم سال1397-یه دیوونه که بد جور عاشقه (شور جدید) 00:03:47
حاج محمود گرجی- شب تاسوعا محرم سال1397- یک سلام ما برسه تا کربلا (تک زیبا) 00:01:47