تلاوت مجلسی
عنوان زمان
حامد شاکر نژاد - تلاوت مجلسی قرآن کریم سوره مبارکه مریم آیات 93-98 و سوره مبارکه طه آیات 1-15 (اختتامیه چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم) 21:53
تلاوت آیات 37 سوره مبارکه اسراء با نوای قاریان : شعبان عبدالعزیز صیاد، راغب مصظفی غلوش، کامل یوسف بهتیمی، متولی عبد العال 02:53
محمد احمد بسیونی - سوره مبارکه نحل و ضحی - صوتی 00:21:16
محمد احمد بسیونی - سوره مبارکه نحل - ضحی -تصویری 00:21:16
تلاوت سید محمدجواد حسینی - سوره مبارکه فتح - علق - در محضر مقام معظم رهبری - رمضان 97 00:15:00
محمود شحات انور - تلاوت مجلسی زیبا از سوره مبارکه قمر- الرحمن- بقره - لبنان 00:34:00
محمود علی البنا - تلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر آیات 1-31 11:12
محمود علی البنا - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ذاریات - آیات 1-30 03:26
محمود علی البنا - تلاوت مجلسی سوره مبارکه یوسف آیات 53-76 28:28
محمود علی البنا - تلاوت مجلسی سوره مبارکه یس آیات 10-19 14:22
محمود علی البنا - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نمل آیات 1-55 14:22
محمود علی البنا - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم سلام الله علیها آیات 76-آخر 27:17
محمود علی البنا - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم سلام الله علیها آیات 76-89 27:15
محمود علی البنا - تلاوت مجلسی فرازی از سوره مبارکه مریم سلام الله علیها 16:57
محمود علی البنا - تلاوت مجلسی سوره مبارکه کهف 75-اخر 09:51
محمود علی البنا - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان آیات 21-آخر 11:59
محمود علی البنا - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیه 106 00:25
محمود علی البنا - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات 1-23 28:37
محمود علی البنا - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام آیات 31-آخر 27:06
محمود علی البنا - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 190-194 01:50