اوباما و مگس کشي +عکس

شبکه تلويزيوني سي.ان.ان روز چهارشنبه صحنه مگس کشتن باراک اوباما حين انجام يک مصاحبه تلويزيوني با يک شبکه تلويزيوني آمريکايي را پخش کرد.   
 
به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، باراک اوباما رييس جمهوري آمريکا حين مصاحبه با شبکه تلويزيوني CNBC آمريکا، مصاحبه اش را براي کشتن يک مگس مزاحم متوقف کرد.
اوباما در حالي که مصاحبه خيلي جدي بود ، آن را متوقف کرد و توانست مگسي را که پس از مزاحمت در روند مصاحبه بر روي دستش نشسته بود بکشد.
اوباما سپس از دوربين گروه تلويزيوني CNBC خواست از اين مگس نگون بخت که برروي زمين افتاده فيلم گرفته شود تا مهارت وي دراين امر نشان داده شود
 
 
 
 

/1001/