مبانی آتش نشانی ( راهنمای انگلیسی به فارسی )
 


 

 
تجهیزات آتش نشانی
آژیر Alarm
تبدیل درکوپلینگها Adoptot
دستگاه تمام خودکار aquamatic
دستگاه تنفسی خودکارautomatic respiration
لوازمaccessories
ابزار apparatus
سرویس پیشگیری عمومی از آتش سوزی a national fire protection service
بلندگو air horn
سیم کف هوائی (مکانیکی) air foam system
مدخل هواگیری air intake
کپسول حاوی مواد اطفائی (سقف آویز) agent storage container
دستگاههای تنفسی breathing apparatus
دستگاه تنفسی با هوای تازه (یکنوع وسیله تنفسی) bloman
عدم ضبط وربط had housekeeping
خاموش کننده بی . سی. اف B. C. F, fire extinguisher
شعله blaze
پالایشگاه گاز (بید بلند) hid boland gas refinery
کلید اعلام کننده دستی با محافظ شیشه ای قابل شکستن break glass
آتش گرفتن catch fire
فشنگ گاز cartidge
انیدریدکربنیک carbon dioxide
دستگاه تنفسی صافی دار: canister
دستگاه تنفسی با هوای فشرده compressed air breathing apparatus
پودر شیمیائی chemical powder
نفت خام cruide oil
دستگاه تنفسی (با هوای فشرده) compressed air type
ظرفیت capacity
منبع آب cistern
واژگون capsize
پنبه نسوز chrysotil
توجه – احتیاط caution
جعبه کنترل(درسیستمهای ثابت اطفائی) control panel
گازهای قابل اشتعال combustible gas
شیر کنترل control valve
اره موتوری (برای گروه نجات) chain saw
سیلندر هوای فشرده compressed air cylinder
آزمایش آب کشیدن از عمقdeep lift test
یخ خشک (co2) جامد dry ice
پودر خشک dry powder
کاشف حریق detector
سیستم سرد کننده آبی (برای خنک نگهداشتن مخازن سوخت) drencher
خاموش کننده پودری dry powder fire extinguisher
سیستم مخابراتی dispatching system
مخابره کردن dispatch
خاموش کننده پودری مورد مصرف برای آتش سوزی های مختلف
Dry chemicsl for ordinary combustible
تخلیه (خالی کردن) discharge
خاموش کننده دستگاه extinguisher
اطفاء کردن extinguise
آتش سوزیهای برقی fires electrical
وسایل equipment
آتش زدن fire
لوله خرطومی suction
سرلوله مه پاش fog nozzle
کف foam
پیش گیری از آتش سوزی fire prevention
تیم مامورین آتش نشانی fire brigade
شعله flame
ماشین آتش نشانی fire engine
پلکان یا نردبان فرار fire escape
سیستم ثابت اطفائی fixed installation system
قایق آتش نشانی نجات fireboat
لباس نسوز fire approach garment
(درب) حریق بند fire door
مولد کفساز (سرلوله کفساز) foam making branchpipe
مایع مولد کف foam compound
جعبه شیلنگ fire cupboard
وسیله تزریق (کف) foam propprtionateor
مه (بصورت مه) fog
ژنراتور سازنده کف foam making generator
آتش های تصادفی (آتش سوزیهای اتفاقی) fire hazard
حریق زیاد وسریع fast fire
بیمه آتش سوزی fire insurance
قایقهای یدک کش اطفائی fire fighting tug bouts
لوله اتصال ومکش کف foam compound suction pipe
ظرف مخزن کفساز foam compound container
محلول آب وکف foam water solution
پمپ مخلوط کن کف (درسیستم ثابت) foam compound pump
سیستم اعلام خطر آتش سوزی fire warning system
سرلوله کفساز زباله پلاستیکی مکنده کف (یک نوع سر لوله پرفشار) foam making byanchpipe and pick up tube
نسبت جریان (مثل روان شدن پودر از یک نوع سرلوله – 4 کیلوگرم درثانیه flow rate (4 kg.sec)
سیستم ثابت کف پاش foam sprinkler system (protecting oil tankers)
گاز gas
گازیاب gas- tester
تانکر سوخت گاز gas tanker
تعمیر کار وسائل گاز سوز gasman
ماسک ضدگاز gas mask
اجاق گاز gas burner
مخزن آب (مستقر درارتفاع مناسب) gravity tank
درجه gauge
کنتور گاز gas - meter
مواد هالوژنه halogenated agent
سکوی هیدرولیک (روی ماشین آتش نشانی) hydraulic platform
حرارت heat
سیلندر گاز هالون halon cylinder
لوله لاستیکی hose reel
انشعاب آب آتش نشانی hydrant
سیستم های ثابت اطفائی فشار high pressure systems with CO2
قوی گاز کربنیک (سیلندرهای گاز سری شده که با نیروی برق یا باطری بکار می افتد)
خاموش کننده سقف آویز (باتخلیه سریع) highrate discharge extingusisher
کف پرتوسعه high expansion foam
کف سنگین heavy foam
سیلندر گاز هالوژن halon cylinder
مواد هالوژنه halogenated agent
خاموش کننده را سر بالا نگهدارید Hold upright
تزریق کننده بین مسیر inline inductor
مربی instructor
آتش زدن ignite
به نسبت in the ratio of
فشار سنج (شاخص) indicator
بهنگام آتش سوزی in case of fire
اشعه های مادون قرمز infrared rays
تیم آتش نشانان صنعتی Industrial fire Brigade
گاز مایع Liquid gas
نجات Life saving
سکوی بالابر مستقر روی ماشین. Lifting platfoam
طناب نجات Life Line
نردبان روی ماشین (هیدرولیک) ladder on truck
کف کم توسعه low expansion foam
یکنوع کف light water
آتش سوزیهای مایعات نفتی liguid fires
کف سبک light foam
گاز مایع(سوخت داخل سیلندر) liquid gas
نشت کردن leak
مانیتور (سرلوله آبپاش ثابت روی ماشین آتش نشانی) monitor
موتور پمپ motor pump
سرلوله با دو یا سه راه خروجی (پودر) multible nozzle
تکنولوژی مدرن آتش نشانی modern fire fighting technology
شیر اصلی خروجی (مواد اطفائی درسیستمهای ثابت) main gate valve
کف با توسعه حجمی متوسط medium expansion foam
سرلوله آب (خروجی آب در سر لوله ها) nozzle
گاز طبیعی natural gas
شیر یکطرفه non return valve
ازت nitrogen
آزمایش مقدار آبدهی (موتور آب) out put test
مخزن نفت oil reservoir
اکسیژن oxygen
طرز عمل (درخاموش کننده ها) operate
کاشفهای نوری به روشنائی حساسند optical detectors are sensitive to light
اعلام خطر (فشاری) push button
(قابل حمل بوسیله نفر) portable
سیلندر پودر (درسیستمهای ثابت و روی ماشین) powder container
(150 har with nitrogen) فشنگ گاز ازت pressure cylinder
کاشف دودی (فتوالکتریک) photoelectric smoke edetector
فشار pressure
فشار سنج pressuregauge
نردبان عمومی ( محور گردیدنی 24 متری) LADDER pivoting
پرتو(حرارتی وغیره) تابش radiation
پالایشگاه refinery
رادیوم عنصر رادیو اکتیو که در یک نوع کاشف دودی بکاررفته radium
صافی (توری درکف ساز وغیره) refining sieve
درپوش لاستیکی (روی سه راهی پودر پاش وغیره) rubber cap
درب فرار (اضطراری) release door
سوت خطر SIEEN
سیستم آبپاشی سقفی (آتش نشانی) sprinkler
مخزن- انبار storage
رئیس ایستگاه station master
بخارسنج steam gauge
کشتی نفتکش super tanker
بطور غیر مه پاش (مستقیم) soLid jet
تیوپ شیشه های رنگی (اسپرینکلروغیره) sprinkler tube
آتش گرفتن خودبخود spontaneous ignition
دود smoke
آتش کم توسعه slow fire
کاشف sensor
کف ضربه خاموش کننده را بزنید strike knob
حساس sensitive
مشخصات specifications
شیر اطمینان (سوپاپ) safety valve
سر لوله مثلثی trigger nozzle
گاز سمی toxic gas
آزمایش مقاومت بدنه خاموش کننده درمقابل فشار test pressure
(28.Ats= 28Atmosphere)
12 kg. Powder-ext.
کارآموز trainee
مربی trainer
Tehran refinery's hydrogen production unit
واحد محصول هیدروژن پالایشگاه تهران
امروزی مطابق آخرین روش به روز up- to- date
پرتو ماوراء بنفش ultraviolet
شیر سوپاپ valve
خاموش کننده آبی water fire extinguisher
بزرگ لوله آبی (لوله اصلی) water main
خاموش کننده پودری چرخدار wheeled dry powder
سیم (سیم کشی کردن) wire
سیم کش wireman
مخزن آب water storge tank
بیسیم wireless
سیستم ثابت اطفائی آبی water spray fixed inSTatallation
دیواره هایی از آب – مه پاش water curtain
Working pressure (14. Ats.) 12 kg. powder – ext.
فشار کارکرد
خاموش کردن سوداسید water type (soda acid extinguisher)
آژیر اعلام خطر warning alarm
مه پاش water fog
لوله آب (فلزی) water pipe
فهرست مآخذ
1-محمدی، شهریاری، رزمیانفر، خیاطی/ جزوات آموزشی مقدماتی با گرایش آتش نشانی/ تهران/ سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی تهران / 1371، منتشر نشده.
2- صادق شاپوری/ آتش نشانی 77/ تهران/ سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی تهران، بی تا.
منبع: مبانی آتش نشانی ،محمود مقاری ، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور - 1378