اخوان بيطرف:  قانون بايد موانعی برای سوء استفاده برخی زنان از مهريه تعيين كند
 
عضو كميسيون حقوقی قضايی مجلس گفت: با وجود اينكه مهريه عندالمطالبه و حق قانونی زن است اما برخی از اين امر سوء استفاده می‏كنند و هدف آنان از ازدواج فقط اخذ مهريه از مرد است كه قانون بايد از اقدام اين افراد جلوگيری كند.
    
نيره اخوان بيطرف، عضو كميسيون حقوقی قضايی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، با اعلام اين مطلب گفت: موضوع مهريه يك سنت حسنه اسلامی و ايرانی است كه متاسفانه طی سال‌های اخير به شدت از سوی خانواده‌های ‌ايرانی دستخوش تغيير و تحول شده است، به طوری كه گاهی بحث بر سر مهريه آنقدر بالا می‏گيرد كه وصلتی به خاطر اختلاف نظر درباره مهريه، هيچگاه سر نمی‏گيرد.
 
وی با اشاره به عوارض ناخوشايند تعيين و پذيرش مهريه‌های سنگين و غيرمتعارف افزود: طی سال‌های اخير تعداد زندانيان مهريه، مدام در حال افزايش است به گونه‌ای كه در حال حاضر اين افراد بخش عمده‌ای از زندانيان مالی را شامل می‏شوند، افرادی كه به دليل يك اشتباه در آغاز زندگی مشترك، حالا مجبور به تحمل اين شرايط هستند.
 
اخوان بيطرف تصريح كرد: در حال حاضر پرونده‌های ‌مربوط به مسائل خانوادگی بيش از پرونده‌های ‌ديگر در محاكم قضايی در حال بررسی است و متأسفانه هر روز نيز بر اين تعداد افزوده می‌شود و اين در حالی است كه برخی از قوانين مربوط به مسائل خانوادگی كه مهريه نيز از جمله آنهاست با مشكلاتی مواجه است.
 
نماينده مردم اصفهان درباه تقاضاهای بی‌شمار زنان برای دريافت مهريه از مردان اظهار كرد: امروزه برخی زنان به راحتی و پس از مدت كوتاهی از شروع زندگی مشترك درخواست دريافت مهريه را در دادگاه مطرح می‏كنند و در صورت عدم پرداخت از سوی مرد، مهريه را به اجرا می‏گذارند از همين رو قانون نيز بايد موانعی را برای اين سوء استفاده‌ها تدوين كند.
 
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ايكنا كه آيا اين امر با عندالمطالبه بودن مهريه در تناقض نيست؟ گفت: با وجود اينكه مهريه عند المطالبه و حق قانونی زن است اما برخی از اين امر سوء استفاده می‏كنند و هدف آنان از ازدواج فقط اخذ مهريه از مرد است كه همين موضوع زمينه مناسبی برای بروز آسيب‌های مختلف در نهاد خانواده و تعامل زوجين فراهم می‌كند.
 
عضو كميسيون حقوقی قضايی مجلس با بيان اينكه مهريه بايد بر اساس درآمد مرد تعيين شود، تصريح كرد: تنها در اين صورت است كه زنان به اين حق مسلم خود دست می‌يابند و بدين ترتيب اثرات مثبت آن در جامعه پديدار می‌شود.
 
وی اتخاذ راهكارهايی نظير عندالاستطاعه شدن مهريه را اقدامی مفيد در جهت كنترل مهريه‌های نجومی دانست و افزود: آگاهی از شرايط مالی زوج در هنگام عقد و اعلام توافق درباره نحوه پرداخت مهريه، گام موثری برای مردود دانستن مهريه‌های نجومی است كه بيشتر آنها بر اساس معيارهای غيراسلامی مطرح می‌شود.
 
بيطرف با استناد به آموزه‌های اسلامی مهريه را نشانه صداقت، محبت و دوستی و تعهدی بر ذمه مرد دانست كه بر اساس آيه چهارم سوره مباركه نساء درصورت تقاضای زن بايد آن‌را پرداخت كند و عدم پرداخت آن عقد را را دچار اشكال می‌كند، ولی متأسفانه اين فرهنگ امروزه جنبه‌ مالی و پشتوانه‌ای پيدا كرده و زمينه‌ای برای بروز مشكلات متعدد شده است.
 
اين نماينده مجلس فرهنگسازی برای ترويج مهريه‌های معنوی را نيز تنها در صورتی مطلوب دانست كه حق مسلم زنان در اين زمينه ناديده گرفته نشود.
 
 
 
 
 

/1001/