0
ویژه نامه ها

زن عاقل خود را دیوانه نکنید! (2)

نامزدم که سه سال است او را مي شناسم اين عادت بد را دارد که با زن هاي ديگر گرم مي گيرد.اين کار او مرا ديوانه ساخته است. او هميشه به زن هاي زل مي زند. حتي گاهي اوقات در حضور من نيز به آنها چراغ سبز نشان مي دهد. البته او هميشه اين حقيقت را انکار مي کند. هرگاه از اين رفتار او شکايت مي کنم و به اومي گويم که چقدر مرا ناراحت مي کند و مي رنجاند مرا متهم مي کند که حسودي مي کنم . احساس ناامني دارم. مشکل اينجاست که رفتار او براستي احساس ناامني هم درمن توليد
زن عاقل خود را دیوانه نکنید! (2)
زن عاقل خود را دیوانه نکنید! (2)
زن عاقل خود را دیوانه نکنید! (2)

نويسنده: باربارادي آنجليس
آقايان مراقب باشيد!زن عاقل خود را به يک ديوانه زنجيري بدل نکنيد

5-با زن هاي ديگر گرم بگيريد.

بارباراي عزيز:
نامزدم که سه سال است او را مي شناسم اين عادت بد را دارد که با زن هاي ديگر گرم مي گيرد.اين کار او مرا ديوانه ساخته است. او هميشه به زن هاي زل مي زند. حتي گاهي اوقات در حضور من نيز به آنها چراغ سبز نشان مي دهد. البته او هميشه اين حقيقت را انکار مي کند. هرگاه از اين رفتار او شکايت مي کنم و به اومي گويم که چقدر مرا ناراحت مي کند و مي رنجاند مرا متهم مي کند که حسودي مي کنم . احساس ناامني دارم. مشکل اينجاست که رفتار او براستي احساس ناامني هم درمن توليد مي کند لذا نمي توانم از خودم دفاع کنم. فکر نمي کنم که او هرگز به من خيانت کند. پس چرا اين رفتارش مرا اينقدر ناراحت مي کند؟ لطفاً به من کمک کنيد.
اين تنها يکي از صدها نامه اي است که از زن هايي دريافت کرده ام که از اين رفتار نامزد/همسرشان شکايت داشته اند.هرگاه اين موضوع را در سمينارهايم پيش مي کشم مردها اغلب مي خندند. گويي مي گويند:«اوه، آره مي دانم زن ها هميشه از اين موضوع شکايت دارند. اما در واقع زيادي خودشون را ناراحت مي کنند.»خب، مردان عزيز! مي خواهم به شما بگويم که اصلاً هم اين طور نيست. اين نوع سهل انگاري در قبال انرژي جنسي هر چند هم که از لحاظ اجتماعي کاملاً قابل قبول باشد يکي از مخرب ترين دشمنان در هر رابطه ي نزديک و صميمي است و حتي با اعتماد به نفس ترين، قويترين و مستقل ترين زن ها را نيز به لحاظ روحي از هم مي پاشد.
صحبتي بامردها: پيش از آنکه برچسب انتقادگر به من بزنيد، مي خواهم به شما بگويم که درباره ي اين موضوع با هزاران زن ومرد مختلف در سمينارهايم صحبت کرده ام و نحوه ي بيانم به گونه اي است که قبلاً هرگز نظير آن را نشنيده ايد. در اينجا موضوع اصلاً اين نيست که درست يا غلط چيست، حق با کيست و اينکه چه کسي خوب و چه کسي بد است، بلکه صحبت در باره ي درک تأثيرات لاس زدن بر روي انرژي جنسي است که در هر رابطه ي صميمي وجود دارد.لذا از شما خواهش مي کنم با ذهني باز گوش کنيد و اجازه دهيد برايتان توضيح دهم که چگونه ممکن است با دستهاي خودتان بناي زندگي عشقي خود را فرو بريزيد بي آن که خود نيز از آن باخبر باشيد.

حساب بانکي انرژي جنسي

تصور کنيد که هر زن ومردي يک حساب بانکي دارند که در آن ميزان انرژي جنسي آنها که تشکيل شده است از مقادير انرژي احساسي و رمانتيک، شهوت، شور و حرارت، عشق، نياز جنسي و... ثبت شده است. درست همانگونه که آزاد هستيد وحق انتخاب داريد که با موجودي حساب بانکي مالي خود هر کاري بکنيد.مثلاً همه را خرج کنيد، سرمايه گذاري کنيد، ببخشيد يا دور بريزيد.مي توانيد انتخاب کنيد که با موجودي انرژي حساب بانکي جنسي خود هر کاري بکنيد.
هنگامي که مجرد هستيد، مقدار کمي از اين انرژي جنسي را بر روي يک رابطه ي رمانتيک به خصوص سرمايه گذاري مي کنيد و سپس منتظر مي مانيد تا ببينيد که آيا بهره وري يا سودآوري لازم و کافي را دارد يا خير. هنگامي که رابطه اي موفق نيست، مايه گذاشتن از انرژي جنسي، عاطفي و رمانتيک خود را متوقف مي کنيد.سپس اين انرژي ها را پس مي گيرد و مجدداً درحساب سپرده ي خود پس انداز مي کنيد و منتظر فرصت بعدي مي مانيد.درست همان گونه که همگي دوست داريم جايي سرمايه گذاري کنيم که سودهاي کلان به جيب بزنيم،هنگامي که مجرد هستيم همواره دوست داريم برنده باشيم و روي کسي حساب باز کنيم که بتوانيم تمامي عشق، اميدها، روياها و خلاصه تمامي پس اندازهاي جنسي و عاطفي خود را بر روي او سرمايه گذاري کنيم.
هنگامي که عاشق مي شويد، به طرزي جدي با کسي درگير مي شويد.نامزد مي شويد يا با کسي ازدواج مي کنيد،گويي فرصتي را که هميشه مي خواستيد روي آن سرمايه گذاري کنيد، پيدا کرده ايد.سپس تعهد مي دهيد که خود را به طرزي انحصاري چه به لحاظ عاطفي و چه به لحاظ جنسي صرفاً روي آن شخص سرمايه گذاري کنيد.به طوري که هيچ گونه سرمايه گذاري جانبي يا پروژه هاي کوتاه مدت ديگر را جايز نمي دانيد!روز به روز، ماه به ماه و سال به سال نيز موجودي هاي بيشتري را مرتباً به حساب خود واريز مي کنيد (خواهش مي کنيم نخنديد!)اين موجوديها از چه چيزهايي تشکيل شده اند؟ صميميت، ارتباط، محبت، علاقه و عشق.
آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند:
هربار که با نامزد/همسرتان ارتباط احساسي برقرار مي کنيد، هر بار که مکنونات قلبي خود را با يکديگر در ميان مي گذاريد، هر مکالمه اي که با يکديگر داريد، هر کلمه ي محبت آميز يا عاشقانه اي که بر زبان مي آوريد، هرگونه ابراز احترام و تشکري که از يکديگر داريد، هر لحظه از صميميتي که داريد، هر بوسه، هرآغوش و البته هر مهرورزي و همبستر شدن همه و همه سرمايه هايي هستند که به حساب مشترک خود با شخصي که دوستش داريد، واريز مي کنيد.
مردان عزيز: حال تصور کنيد که متأهل هستيد و با خوشبختي با همسرتان زندگي مي کنيد.مهندس معماري هستيد و در شرکت بزرگي مشغول به کار هستيد.زن زيبايي با شما همکار است که بيش از حد طبيعي باشما خوش رو، اجتماعي و خون گرم است. احساس مي کنيد کمي به او جذب شده ايد. چرا که بالاخره او زني زيباست و همواره احساس خوبي به شما مي دهد. زيرا مدام از شما تعريف مي کند و به شما لبخند مي زند.لذا شما خود را متقاعد مي سازيد که هيچ گونه اشکال يا ضرري ندارد با او بيشتر صحبت کنيد، به يکديگر E-mail بفرستيد و گاهي اوقات نيز با هم ناهار بخوريد. خب. کسي از شما ايرادي نمي گيرد. زيرا بالاخره متأهل هستيد و او فقط يک دوست است نه هيچ چيز ديگر. اينطور نيست؟ به رغم حسن نيت شما مراوده با اين زن به هيچ وجه بي ضرر
نيست.چرا که هر بار با او صحبت مي کنيد، E-mail مي فرستيد، به او توجه ويژه مي کنيد و با او مراوده مي کنيد، در واقع مقاديري از موجودي حساب بانکي جنسي مشترک خود و همسرتان را برداشت مي کنيد و به حساب آن زن واريز مي کنيد! اين به آن معنا است که عملاً موجودي و سرمايه اي را که منحصراً به رابطه ي صميمي خود و حفظ و ارتقاي آن اختصاص داده بوديد، از حساب مشترک خود برداشت مي کنيد و به حساب زني مي ريزيد که حتي او را خوب نيز نمي شناسيد.
خب، خطر اين کار در چيست؟
اين کار به آن معنا است که از حساب همسرتان مي دزديد و به حساب زن ديگري مي ريزيد.
مي دانم که اين قضاوتي است بسيار محکم و قاطع.اما مي خواهم لحظه اي به آن فکر کنيد.حتي هنگامي که مقاديري از افکار، تحسين و حتي بازي گوشي هاي خود را روي زن ديگري که حال چه آشکارا و چه پنهاني به شماعلاقه نشان مي دهد در واقع موجودي و اعتباري را که متعلق به رابطه و ازدواج تان مي باشد، برداشت کرده ايد و آن را در جاي ديگري که سود و بهره اش هرگز به حساب شما برگشت داده نمي شود، خرج کرده ايد.
ممکن است بگوييد:«دست نگه دار! من که هيچ کار اشتباه يا نامشروعي انجام نداده ام.من که با او همبستر نشده ام و حتي او را لمس هم نکرده ام. مکالمات ما همگي مؤدبانه هستند. چگونه مي توانيد بگوييد که من از حساب همسرم دزدي کرده ام؟» خب، معتقدم که آن نوع از توجه
و انرژي مذکر و مردانه، که معطوف اين زن مي کنيد و مراودات و تبادلاتي که با او داريد چنانچه برقرار باشد که ازدواج و رابطه تان هر لحظه مستحکم تر، صميمي تر و با شور و حرارت تر شود بايد تنها و تنها صرف ازدواج و همسرتان گردد نه کس ديگري.ممکن است درابتدا متوجه تأثيرات آن نباشيد، اما هنگامي که بخش هايي از خود را براي زن ديگري صرف مي کنيد، به تدريج انرژي هايي را از حساب جنسي خود هرز مي دهيد و طولي نمي کشد که متوجه آثار و پيامدهاي مخرب آن خواهيد شد.بدين معنا که همسرتان از جذابيت کمتري برايتان برخوردار خواهد بود، احساس ارتباط و مرتبط بودن کمتري با او خواهيد کرد، و احساس محدوديت بيشتري.يک روز صبح از خواب بيدارمي شويد و مي بينيد که جذابيت و ارتباط جنسي چنداني نسبت به همسرتان درخود احساس نمي کنيد. شور و حرارت رابطه تان از بين رفته است.اين در حالي است که ممکن است ندانيد چرا، مگر تا وقتي که ديگر خيلي دير شده است.
چنانچه کار و تجارتي داشتيد و مي خواستيد فرد موفقي باشيد و اين موفقيت و اعتبار را براي هميشه براي خود حفظ کنيد، آيا سرمايه هاي خود را در جاي ديگري به خطر مي انداختيد؟ البته که نه.پس چرا بايد موجودي انرژي هاي جنسي و عاطفي خود را از مهم ترين حساب شخصي خود که رابطه و ازدواج با زن زندگي تان است برداشت کنيد و آن را در جاي ديگري سرمايه گذاري کنيد؟ واقعيت اين است که هرگز اين کار را نمي کنيد مگر اين که متوجه نباشيد که چه مي کنيد.
مردان عزيز:منظور من نيز دقيقاً همين است. بيشتر مردها هرگزمتوجه اين نوع پنهان و نامرئي از تبادل دائمي انرژي هاي قدرتمند جنسي و عاطفي نيستند که هميشه در پيرامون آن ها در جريان است، هرگز هيچ کس اين آموزش ها را در کودکي يا نوجواني به ما نداده است. لذا با خوش بيني و ساده لوحي تمام پا بر روي روابط مي گذاريد و به خود مي گوييد مادامي که باکسي همبستر نشده ايد، به نامزد/همسرشان خيانت نکرده ايد.اين کُد اخلاقي خوبي است که هرگز به غير از همسرتان با زن ديگري همبستر نشويد، اما بايد بدانيد که تأثيرات توجهات و انتخاب هاي شما به آنچه که به لحاظ فيزيکي و جسماني (جنسي)مرتکب مي شويد يا نمي شويد، محدود نمي شوند.

از کجا بدانيد که آيا از حساب جنسي مشترک خود برداشت کرده ايد يا نه.

گاهي اوقات هنگامي که مطالب فوق را با مردها در ميان مي گذارم مي گويند: «بسيار خب، مي فهمم چه مي گوييد.اما خب چاره چيست؟ انتظار داريد چه کار کنم؟ بايد چشم بند به چشم بزنم؟ دنيا پر از زن هاي خوشگل و زيباست. آيا منظورتان اين است که چنانچه حتي اگر به يکي از آنها هم نگاه کنم از حساب مشترکمان دزدي کرده ام؟ »نه، البته که نه. اما ميان ملاحظه کردن يابه عبارتي «مشاهده کردن» با «دامن زدن» تفاوت بسياري وجود دارد.
مشاهده و تشخيص زيبايي انساني که از مقابل شما عبور مي کند و لذت بردن از نقشي که زيبايي او در دنيا ايفا مي کند يک چيز است و دامن زدن به انرژي جنسي که نسبت به او در خود احساس مي کنيد چيز ديگري است.اين دو بسيار متفاوت هستند. هنگامي که مردي تنها اين زيبايي را ملاحظه مي کندـ درست به همان طريق که زيبايي غروب خورشيد يا زيبايي ماشين گران قيمت را مشاهده مي کندـ در واقع به زيبايي ها اين جهان صحه گذاشته است. او اين زيبايي را مي پسندد و پيش خودش فکر مي کند: «چه زيبا!»و سپس توجه و تمرکز خود را مجدداً معطوف کار قبلي خودش مي کند.
اما هنگامي که يک مرد دامن مي زند موضوع بسيار فرق مي کند.دامن زدن با مشاهده کردن آغاز مي شود، اما همان جا متوقف نمي شود. براي نمونه زن زيبايي را در يک رستوران بر سر ميز مي بينيد، اما سپس ميل شما پيش مي رود و تصميم مي گيريد که با انرژي جنسي زن آن هم به طرزي جنسي شرکت کنيد.حال با خيره شدن، زبان با گفته ها و کلام تان و يا فقط در ذهن و تخيل تان.
مردان عزيز:درست مانند اين است که موقتاً تعهد جنسي خودتان را به نامزد/همسرشان فراموش مي کنيد و يک خوش گذراني کوتاه ده ثانيه اي را با زني ديگر از ذهن وتخيل خودتان مي گذرانيد.گويي لحظه اي از جلد خود خارج مي شويد، بر سر ميز او مي پريد، کام مي گيريد و سپس به جلد و کالبد خو باز مي گرديد.چنانچه نامزد/همسرشان آن جا کنارتان باشد، شمابا معصوميت تمام پاسخ مي دهيد که:«من جايي نرفته بودم. همين جا کنار تو نشسته ام.»
خب، حالا مي دانيد که شما فقط آن جا نشسته بوديد، بلکه داشتيد به انرژي جنسي خود دامن مي زديد، بي آنکه خود نيز متوجه باشيد. اما نامزد/همسرتان چنين احساس کرده بود که براي ده ثانيه يا بيشتر غيب تان زده است و آن جا در کنارش حضور نداشتيد و همين طور نيز هست. ما زن ها در موازنه و بيلان موجودي و نيز برداشت هاي مختلف انرژي از حساب جنسي و عاطفي خود بسيار دقيق، حساس و باريک بين هستيم.حتي چنانچه مقادير بسيار کمي برداشت کرده باشيد، از چشم تيزبين زن ها پنهان نمي ماند. ممکن است از جزئيات آگاهي نداشته باشيم:بخصوص هنگامي که حضور نداريم.اما چنانچه از توجه و انرژي شما نسبت به ما حتي اندکي نيز کاسته شده باشد،گيرنده هاي مان آن را ثبت مي کنند و هنگامي که بيلان انرژي جنسي و عاطفي موجود درحساب تنزل مي کند احساس امنيت مان نيز سريعاً نزول مي کند.
به همين دليل است که اغلب زن ها ازگرم گرفتن ،چشم چراني و دلبري کردن خوش شان نمي آيد.(مگر اينکه خودشان هم از همان قماش باشند!)و به منظور محافظت ار روابط خود شديداً از خود واکنش نشان نمي دهند وما زن ها به مجرد آن که مرد زندگي مان از حساب انرژي جنسي و عاطفي مشترک مان برداشت کند بنا بر غريزه متوجه مي شويم (حتي مقادير بسيار جزئي )و سپس به دنبال آن احساسات بسيار بدي به سراغ ما مي آيد.ناگهان احساس مي کنيم که از سه نياز اساسي و پنهان خود محروم مانده ايم :نياز به احساس امنيت ،نياز به مرتبط بودن و سرانجام نياز به ارزشمند بودن.به دنبال آن خصوصيات
و رفتارهايي را از خود بروز مي دهيم که مردها تحملش را هم ندارند و از آن بيزارند.البته، اين تنها موجب مي شود که از جذابيت ما نيز براي نامزد/همسرمان کاسته شود.که اين نيز به نوبه ي خود زن هاي ديگر را جذاب تر و خواستني تر مي سازد و بدين ترتيب چرخه ي معيوب توليد مي شود.
هيچ کس مرا به عنوان يک فرد محافظه کار نمي شناسد؛ در هيچ زمينه اي همواره در تمامي زندگاني ام آزادانه انديشيده ام.لذا ممکن است کمي عجيب تر به نظر برسد که چرا و چگونه در قبال اين مسئله موضعي چنان سخت و محکم و انعطاف ناپذير اتخاذ کرده ام.موضع من در عين حال برخاسته از هيچ تفکر اخلاقي يا مذهبي نيست.بلکه برخاسته از مشاهدات و تجربياتي است که از آثار مخرب اين گونه سهل انگاري ها و مسامحه کاري ها بر روي روابط صميمي داشته ام.سهل انگاري در قبال سهيم شدن انرژي جنسي با ديگران همواره تأثيرات بسيار مخربي را بر روي روابط صميمي بخصوص ازدواج داشته است.موفقيت در ازدواج و روابط صميمي به خودي خود به اندازه ي کافي سخت و دشوار است که نيازي نباشد اين معضل را نيز بر آن اضافه کنيم!

آنچه زن ها دوست دارند مردها بدانند:

هنگامي که انرژي عاطفي و جنسي خود را در جايي غير از رابطه صميمي يا ازدواج خود سرمايه گذاري و مصرف مي کنيد، ما زن ها را بسيار فراتر از آنچه بتوانيد تصورش را هم بکنيد، مي رنجانيد.نهايتاً اين هرز رفتن انرژي، رابطه را از منابع ارزشمند و حياتي خود محروم مي سازد.

راه حل:

01 هنگامي که احساس مي کنيد وسوسه شده ايد مقاديري حتي جزئي از حساب عاطفي و احساسي خود برداشت کنيد، از خود بپرسيد:از انجام اين کار چه هدف يا مقصودي دارم؟ مي خواهم به چه چيزي برسم؟ سپس تعهد خود به نامزد/همسرتان را مجدداً به ياد آوريد و از برداشت از حساب تان منصرف شويد.سپس معادل همان ميزان را به حساب مشترک با نامزد/همسرتان ـ آن هم با عشق ورزيدن به او به هرطريق ـ واريز کنيد.
02 هنگامي که زني زيبا و جذاب را مشاهده کرديد به او به عنوان چيزي که مي خواهيد مال شما باشد نگاه نکنيد.بلکه به چشم يک شاهکار هنري زيبا به او نگاه کنيد و زيبايي اش را تحسين کنيد و تنها چشم بيندازيد اما دل مبازيد. به تخريب بنياد زندگي تان دامن نزنيد.تنها نگاه کنيد.خيره نشويد.سپس در همان لحظه زن زيباي خود يا زيبايي هاي ديگر او را به ياد آوريد و به خود بگوييد که چقدر خوشبخت و خوش اقبال بوده ايد که عشق او را براي خود داريد و از آن خود کرده ايد.
حال به شش مورد باقي مانده خواهيم پرداخت.لازم به تذکر است که اين شش مورد را اندکي خلاصه تر از پنج مورد قبلي به بحث و بررسي خواهيم گذاشت.

6-از او فاصله بگيريد

و اينک سريع ترين و مؤثرترين روش براي تبديل زني که دوستش داريد به زني محتاج، وابسته، نق نقو و فاقد هرگونه احساس امنيت:
پس بنشينيد و از او فاصله بگيريد.با او صحبتنکنيد. افکار و احساساتتان را با او درميان نگذاريد و به سؤالات او درباره ي اين که چه چيزي شمارا ناراحت کرده است پاسخ ندهيد.سپس مشاهده کنيد که چگونه قوي ترين، مستقل ترين، با اعتماد به نفس ترين و خوش اخلاق ترين زن ها که از مؤانست و معاشرت شان لذت مي برديد، چگونه در برابر ديدگانتان در کسري از ثانيه به زني پارانوييد، عصبي، مضطرب، هراسان و مستأصل بدل خواهد شد.به ياد داشته باشيد، زن ها نياز دارند احساس امنيت کنند، مرتبط باشند و به آنها ارزش و احترام گذاشته شود.لذا هنگامي که خاموش مي شويد و از آن ها فاصله مي گيريد و سکوت اختيار مي کنيد بدترين احساسات را در او زنده مي کنيد.او را مي ترسانيد، احساس انزوا و مرتبط نبودن به او مي دهيد و موجب مي شويد احساس بي اهميت بودن کند.
برخي از مردها اسم اين روش را «روندادن» و «گربه را دم حجله کشتن!» مي نامند اما من آن را بي فکري و بي ملاحظگي و بي احساسي مي نامم.گويي به يک باره رابطه را بي خبر ترک گفته باشيد.ما به دنبال شما مي گرديم اما هيچ کجا پيدايتان نمي کنيم.شما را مي بينيم.شايد حتي شما را لمس هم بکنيم اما شما را احساس نمي کنيم چرا که به لحاظ احساسي و عاطفي ناپديد شده ايد.
گاهي اوقات مردها حتي متوجه نيستيد که از نامزد/همسرشان فاصله گرفته اند.و واقعاً آن را از روي عمد انجام نمي دهند.مردها معمولاً به دلايل متعددي بر پيرامون خود ديوارها و موانع احساسي بر مي افرازند و از زني که دوستش دارند فاصله مي گيرند:ازمقاومت در مقابل صميميت، ترس از صدمه ديدن،و...گرفته تا مسائل و موضوعات حل و فصل نشده و ناتمام کودکي.مردان عزيز:ما زن ها مي توانيم درک کنيم که ممکن است شما به اين صفت عادت کرده باشيد و حتي بدون آن که متوجه باشيد از ما فاصله بگيريد و نسبت به ما سرد شويد. به همين دليل است که سعي مي کنيم به شما نزديک شويم. قدم پيش بگذاريم و فضاي خالي را به سوي شما پل بزنيم.اين را نيز مي دانيم که هرچه مدت طولاني تري را خاموش و يخ بسته بمانيد،حال ما نيز بدتر مي شود.
به ياد داشته باشيد که هزگز نتيجه ي خوب يا مثبتي از بسته شدن و خاموش شدن نسبت به نامزد/همسرتان توليد نمي شود، زيرا تمامي مسائل و موضوعات حل و فصل نشده اي که زني نسبت به احساسات رهاشدگي دارد مجدداً سر باز مي کنند.تخم بي اعتمادي در دل او کاشته مي شود،بطوري که هرگز مجدداً نمي تواند همچون گذشته احساس آرامش و امنيت بکند.سپس شما نيز به نوبه ي خود نسبت به ما سردتر شده از ما بيشتر فاصله خواهيد گرفت. نهايتاً چنانچه اين سيکل معيوب به اندازه ي کافي ادامه داشته باشد، ما نيز ناپديد خواهيم شد.طوري که هم ما و هم رابطه با ما را از دست خواهيد داد.

راه حل:

هنگامي که احساس مي کنيد خاموش شده و از ما فاصله گرفته ايد، سعي کنيد به طريقي مجدداً برگرديد.به خود دروغ نگوييد و وانمود نکنيد که اين فاصله گرفتن ها و دورشدن ها بي ضرر است.زيرا اصلاً اين طور نيست.ما مي دانيم که شما ما را رها کرده ايد و از شما مي رنجيم.چنانچه مشکلي وجود دارد درباره ي آن با ما حرف بزنيد.اما هرگز خود را کرخت و سرد نکنيد و ما را به جهت آن ترک نکنيد.

7-از او انتقاد کنيد.

چرا برخي از مردها مدام از نامزد/همسر خود انتقاد مي کنند؟ آيا آنان به راستي چنين فکر مي کنند که چنانچه مدام با قضاوت ها و محاکمه هايشان به ما حمله کنند ما تغييرخواهيم کرد و بهتر خواهيم شد؟ آيا چنانچه به طور مداوم و مستمر اشتباهات مان را توي سرمان بزنند از ما زن بهتري خواهند ساخت؟ آيا آن ها به دلايلي احساس مي کنند که عشق توأم با سخت گيري و خشونت سرانجام ما را سر عقل مي آورد و اصلاح خواهد کرد؟ آيا آنان به راستي فکر مي کنند که چنانچه ما را به دليل وزن زيادمان، لباس پوشيدمان، خانه داري مان، دوست هايمان، آشپزي مان، کتاب هايي که مي خوانيم و...سرزنش و
تحقير کنند به ما انگيزه ي تغيير خواهند داد؟
اما چنانچه شما مردي سخت گير، سرزنش گر و انتقادگر هستيد (که البته خودتان مي دانيد هستيد يا نيستيد.)پس، از روزي بترسيد که زن زندگي خود را ديوانه سازيد!هرچه بيشتر اشتباهات مان را به به رخ مان بکشيد، اعتماد به نفس ما را کاهش مي دهيد و عملکردمان را ضعيف تر خواهيد ساخت.هرچه بيشتر از قيافه، ظاهر يا سر و وضع مان انتقاد کنيد احساس بدتري نسبت به خود خواهيم داشت و کمتر براي بهبود شرايط فيزيکي و زيبايي ظاهري خود کار و تلاش خواهيم کرد به تدريج انتقاد هميشگي و مستمر شما باقيمانده ي اعتماد به نفس و خودباوري ما را نيز تخريب خواهد کرد به طوري که در همه جا تشنه ي کوچکترين تأييد شما يا ديگران باشيم. مشمئز کننده است، اينطور نيست؟ خب، هنگامي که مدام نقش منتقد و نقاد را بازي مي کنيد نتيجه اي جز اين نيز انتظارتان را نخواهد کشيد.
هنگامي که زني در ترس دائمي از انتقادهاي گزنده نامزد/همسرش زندگي مي کند، به طرزي مزمن عصبي مي شود و هرگونه احساس امنيت در زندگي را از دست مي دهد.زير پايش خالي مي شودو احساس مي کند که همه جا بايد پاورچين پاورچين راه برود.
انسان هاي انتقادگر خود در کودکي مورد انتقاد و سرزنش زيادي بوده اند. به آنان گفته شده است که اين انتقادهاي گزنده و نيشدار که ازآن ها مي شود فقط براي «خوبي خودشان» است.ممکن است آنان به طرزي ناخودآگاه اين را به راستي باور داشته باشند و لذا بي آنکه متوجه باشند يا قصد بدي داشته باشند براي اصلاح ديگران مدام از آن ها انتقاد کنند. اما هرگز هيچ گونه رشدي تحت شرايط ترس و ارعاب امکان پذير نخواهد بود. تنها از طريق عشق است که احساس امنيت لازم جهت تغيير، شکوفايي و درخشيدن توليد مي شود.

راه حل:

هنگامي که احساس مي کنيد مي خواهيد از نامزد/همسر خود انتقاد کنيد از خود بپرسيد:«هدفم از اين که مي خواهم همين الآن اين انتقادها را با او در ميان بگذارم، چيست؟»آيا قصد و نيت تان اين است که اشتباهي را تصحيح يا مشکلي از رابطه تان را حل کنيد.يا نيازي از نيازها و خواسته هاي خودتان را مطالبه کنيد يا نامزد/همسرتان در خواست تغيير رفتار نماييد؟ مبادا صرفاً مي خواهيد خشم يا انزجار خودتان را روي او خالي کنيد؟ چنانچه سعي داريد داده هايي را در اختيار او بگذاريد يا احساسات خود را ابراز کنيد، شايد راه بهتري براي آن وجود داشته باشد که کمتر و توأم با سرزنش منتقدانه باشد.

8-ناواضح و دوپهلو صحبت کنيد.

و اينک روشي براي تبديل من از زني صبور و آرام به زني عصبي، تحريک پذير و انفجاري؛پاسخ مشخص، صريح و واضحي به من ندهيد، از برنامه ريزي سرباز بزنيد.بر سر هيچ يک از قول ها و توافق هاي مان نايستيد، همه چيز را «پا در هوا»بگذاريد و رها کنيد و به سؤالات و پرسش هاي من با ابهام پاسخ دهيد.بطوري که دست آخر هم چيزي از جواب هاي دوپهلو يا چند پهلوي شما دستگيرم نشود!
اين فرمولي است جادويي براي ديوانه کردن من و البته بيشتر زن هاي ديگر. متأسفانه اين روش يکي از مورد علاقه ترين روش هاي ارتباط برقرار کردن درمردهاست.بسياري از شما مردها در مبهم بودن و فاش نکردن افکار و احساسات خود، برنامه ها و تدارکات خود و زمان اجراي آن ها تخصص ويژه داريد.هرچه بيشتر از مشخص و واضح و صريح صحبت کردن سرباز بزنيد، حال ما را بدتر مي کنيد.

9-فراموشکار باشيد و کارها را به تأخير بياندازيد

«گفتم لوله کش خبر مي کنم؟ آه، احتمالاً فراموش کردم اين کار روبکنم.»
«مهموني پدرو مادرت اين هفته است؟ فکر کردم يه وقتي توي ماه بعده.»
«ببين، درسته گفتم يه وقتي حتماً با جان درباره ي نمره هاش صحبت مي کنم!اما نمي خوام همين الان«اين کار رو بکنم.»
«يادم مي ياد چند ماه پيش درباره احساسات تو در اين باره يه صحبت هايي کرديم، اما دقيقاً يادم نمي ياد چه چيزهايي گفتيم.»
اين جملات همان هايي هستند که زن ها را ديوانه مي کند.مطمئنم تمام زن ها جملاتي شبيه به اين را حتماً در روابط خود بارها و بارها شنيده اند. در اوقاتي که مردها کاري يا قراري را که قولش را داده بودند، فراموش مي کنند يا کاري را که گفته بودند حتماً انجام مي دهند به تعويق مي اندازند، يا فراموش مي کنند درباره ي چيزي که ما را ناراحت کرده است با ما صحبت کنند.
مردان عزيز:مي دانيد چه چيزي ما را به راستي ناراحت و عصباني مي کند؟ اينکه مثلاً چنانچه رئيس تان از شما خواسته بود که ظهر در وقت مشخصي در دفتر او حاضر شويد،حتماً اين کار را مي کنيد، هرگز اتفاق نمي افتد که فردا به دفتر او برويد و به او بگوييد که "اُه، راستي قرار بود که من به دفتر شما بيايم؟ احتمالاً فراموش کرده ام."اين را هم مي دانيم که مثلاً اگر به ورزش علاقه مند هستيد و براي تماشاي مسابقه ي نهايي بليط گرفته ايد، هرگز تاريخ آن را فراموش نمي کنيد.مثلاً به دوستان خود نمي گوييد که: «مسابقه اين هفته بود؟ فکر مي کردم ماه بعده!»اين را هم مطمئن هستيم که مثلاً چنانچه قرار بود يک سرمايه گذار يک ميليون دلار به شما وام بدهد و از شما مي خواست که يک گزارش کار يک صفحه اي از اهداف شغلي خودتان را براي او بنويسيد، هرگز به او نمي گفتيد:«ببين، حتماً اين کارو مي کنم، اما نه اين هفته!»ولي متأسفانه اين دقيقاً همان کاري است که با زن زندگي تان مي کنيد.
در اين اوقات چه احساسي به زن ها دست مي دهد؟ اين احساس که براي شما مهم نيستيم و چنانچه کارها را مدام تعقيب و پي گيري نکنيم، شما هرگز آن ها را انجام نخواهيد داد.اين احساس که خواسته ها و احساسات ما هيچ يک از اولويت هاي شما نيستند، اينکه به گفته ها و نيازهاي ما توجهي نداريد و سرانجام اين که اصلاً نه به ما اهميتي مي دهيد و نه به رابطه مان.
تمامي اين ها، احساسات بسيار بدي را در ما توليد مي کنند. هنگامي که فراموش کار و غير قابل اعتماد ظاهر مي شويد، ما زن ها تهاجمي تر، خصمانه تر، زورگوتر و نق نقوتر مي شويم و بيشتر به گونه اي با شما رفتار مي کنيم که گويي شما پسربچه اي هستيد و ما مادرتان.همچنين از اين نيز مي ترسيم که نتوانيم روي شما حساب کنيم لذا احساس ناامني مي کنيم و عصبي مي شويم.زيرا مي دانيم هيچ گاه نمي توانيم آرامش خيال داشته باشيم و مطمئن باشيم که شما حتماً کارها را انجام خواهيد داد. البته هر چه زن اين قبيل احساسات و خصوصيات را بيشتر از خود نشان دهد، مرد را بيشتر نسبت به خود سرد خواهد کرد و هر چه مرد نسبت به همسرش سردتر شود، کمتر احساس مسئوليت مي کند و بيشتر کارها را به تعويق خواهد انداخت.هرچه کارها بيشتر به تعويق بيافتند، احساس ناامني زن بيشتر مي شود و اين سيکل معيوبي است که ايجاد شده است.

راه حل:

مردان عزيز:لطفاً هيچ وقت پشت مارا خالي نکنيد. چنانچه دوست نداريد محبور باشيد مدام به نامزد/همسرتان همه چيز را گزارش بدهيد و احساس مي کنيد که مي خواهيد به اين دليل در برابر او شورش کنيد، يا صرفاً چيزهايي که براي زن ها مهم هستند براي شما مهم نيستند و به همين دليل آن ها را ناديده مي گيريد يا اينکه فقط تنبلي مي کنيد و مي دانيد که سرانجام ما به شما يادآوري خواهيم کرد يا به هردليل ديگر، اما بدانيد که نتيجه همواره يک چيز است: اينکه ما احساس مي کنيم مادرتان هستيم همان افسرمافوق شما که بايد مدام کارهاي تان را زير نظر بگيريم. نه تنها شما از اين رفتار خوش تان نمي آيد، بلکه خودمان نيز از آن بيزاريم.
لطفاً قول ها، قرارها، مکالمات و برنامه ريزي هاي تان را جدي بگيريد. ما آن ها را جدي مي گيرم پس شما نيز بايد آن ها را جدي بگيريد.به ياد داشته باشيد زن ها همواره تمامي جزئيات را در ياد دارند.چنانچه سه هفته پيش چيزي را گفته باشيد، باورکنيد که ما زن ها همچنان آن را به ياد داريم. حتي اگر چنين ادعا کنيد که حادثه يا رويدادي آن را از حافظه شما پاک کرده است.هنگامي که تعهدات خود را در برابر ما همواره به ياد داريد و به آن ها عمل مي کنيد احساس محبوب بودن، ارزشمند بودن و محترم بودن مي کنيم و متقابلاً عشق، ارزش و احترام بيشتري را نيز براي شما قائل خواهيم بود.

10-به او بي توجهي نشان دهيد

براي يک زن بسيار مهم است احساس ارزشمند بودن بکند؟ هرگاه به ما زن ها بي توجه هستيد بدترين احساسات را در او زنده مي کنيد. هرگاه به زندگي و نگراني ما بي تفاوت هستيد، از ما نمي پرسيد که چه نيازهايي داريم يا متوجه ناراحتي و نگراني ما نمي شويد و نمي بينيد که مثلاً، تنها، خسته، تکيده، بي رمق هستيم يا احساس مطلوب نبودن مي کنيم.حس مي کنيم نامرئي هستيم، وجود نداريم يا از کوچکترين اهميتي براي شما برخوردار نيستيم.

11-از افکار واحساسات خود چيزي به او نگوييد.

آقايان عزيز: براي زن ها بسيار بسيار مهم است از دنياي دروني شما، افکار، احساسات و فرآيندهاي دروني شما در رابطه با زني که دوستش داريد باخبر باشند.هنگامي که ما را راه نمي دهيد، احساس محترم بودن، ارزشمند بودن و مورد اعتماد بودن نمي کنيم.بلکه در عوض وحشت زده مي شويم و مي ترسيم که مگر چه اتفاقي افتاده است؟ و نگران مي شويم که مبادا چيزهايي را از ما مخفي نگه مي داريد.نتيجتاً به طرزي شما را زير فشار مي گذاريم.يافته هاي دروني خود را بيرون بريزيد و گرنه از شما تحقيق و بازجويي خواهيم کرد تا نهايتاً بفهميم که از چه چيزي ناراحت هستيد. البته مي دانم هيچ يک از اين رفتارها براي شما چندان خوش آيند، جالب يا هيجان انگيز نيستند.
نقطه مقابل اين که يازده مورد که بدترين احساسات را در زن ها توليد مي کنند، چيست؟ متضاد يا به عبارتي نقطه مقابل هر آنچه تا به حال درباره آن صحبت کرديم. مردان عزيز:چنانچه علاقه منديد که اميدوارم تا حالا علاقه مند شده باشيد!؟ در زير ليستي آورده ام که در آن کارهايي را که بايد انجام دهيد تا نامزد/همسر خود را خوشحال کنيد، ذکر کرده ام.
مي دانم بسياري از زن ها اين ليست را کپي خواهند کرد و آن را در جايي که شوهرشان هر روز بتواند آن را ببيندـ مثلاً روي يخچال ـ قرار خواهند داد. بسياري از دختران آن را به نامزد خود E-mail خواهند زد يا خلاقيت هاي ديگري به خرج خواهند داد تا مرد زندگي شان حتماً آن را بيشتر ببيند. مردان عزيز:لطفاً هرآنچه را که تا به حال آموخته ايد، به ياد داشته باشيد تا هرگاه نامزد/همسرتان آشکارا از چنين تاکتيک هاي استفاده کرد از دست او ناراحت يا عصباني نشويد و از خود واکنش تندي نشان ندهيد.زيرا ما فقط سعي داريم متعهد،دوستار و عاشق شما باشيم و از خود ابتکار نشان دهيم! به دليل آن که احساس کرده ايم احتمالاً به يادآوري نياز داريد تا مبادا آموزه هاي تان را از ياد ببريد...!

چگونه بهترين احساسات را در زن ها توليد کنيد

1-با ما صحبت کنيد
2-به ما گوش کنيد و به نيازهاي ما اهميت بدهيد.
3-در مقابل ما شورش نکنيد، با ما همکاري و تشريک مساعي کنيد.
4-به ما اطمينان خاطر و آسايش خيال بدهيد.
5-انرژي هاي احساسي، رمانتيک و نيز جنسي خود را تنها و تنها بر روي ما سرمايه گذاري کنيد.
6-با ما مرتبط بمانيد، خاموش نشويد و از ما فاصله نگيريد.
7-از ما تعريف، تحسين و تشکر کنيد.
8-به طرزي مشخص، واضح و گويا با ما ارتباط برقرار کنيد.
9-وقت شناس باشيد و هميشه بر سر قول و قرارهاي خود بايستيد.
10-به ما توجه کنيد.
11-رازهاي درون، افکار و احساسات تان را با ما در ميان بگذاريد.
منبع:رازهايي درباره زنان
نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما