لیست مسابقات
اطلاعیه تکمیل مشخصات کاربری
مسابقه روزانه 25 آذر

شروع مسابقه: شنبه، 25 آذر 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 25 آذر 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : نرم افزار طنین وحی

9 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 24 آذر

شروع مسابقه: جمعه، 24 آذر 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 24 آذر 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول تا سوم : پک نرم افزاری

7 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 23 آذر

شروع مسابقه: پنجشنبه، 23 آذر 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 پنجشنبه، 23 آذر 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : پک نرم افزاری

9 نفر بعدی : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 22 آذر

شروع مسابقه: چهارشنبه، 22 آذر 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 22 آذر 1391
توضیحات:

تعداد برنده :‌10 نفر

جوایز:

نفر اول : نرم افزار جواب

نفر دوم : پک فرهنگی

8 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 21 آذر

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 21 آذر 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 21 آذر 1391
توضیحات:

تعداد برنده :‌10 نفر

جوایز:

نفر اول : نرم افزار جواب

9 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان