لیست مسابقات
اطلاعیه تکمیل مشخصات کاربری
مسابقه روزانه 29 شهریور

شروع مسابقه: چهارشنبه، 29 شهريور 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 29 شهريور 1391
توضیحات:

برای یافتن پاسخ به بخش پرسش و پاسخ مراجعه کنید.
تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : پک اسماءالحسنی
نفر دوم : قاب شاسی
8 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 28 شهریور

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 28 شهريور 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 سه‌شنبه، 28 شهريور 1391
توضیحات:

تعداد سوالات : 3 عدد
تعداد برنده : 10 نفر
برای بالا بردن شانس خود در قرعه کشی به سه سوال پاسخ دهید.

جوایز:

نفر اول : نرم افزار دخترانه
نفر دوم و سوم: نرم افزار بانوی ایرانی
نفر چهارم و پنجم: قاب شاسی
نفر ششم تا دهم: ادکلن

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 27 شهریور

شروع مسابقه: دوشنبه، 27 شهريور 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 دوشنبه، 27 شهريور 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : نرم افزار مشاهیر
9 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 26 شهریور

شروع مسابقه: يکشنبه، 26 شهريور 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 26 شهريور 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : قاب شاسی
نفر دوم : نرم افزار طنین وحی
8 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 25 شهریور

شروع مسابقه: شنبه، 25 شهريور 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 25 شهريور 1391
توضیحات:

تعداد برنده :10 نفر

جوایز:

نفر اول : پک کامپیوتری
نفر دوم : نرم افزار مشاهیر
8 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان