لیست مسابقات
اطلاعیه تکمیل مشخصات کاربری
مسابقه روزانه 2 مهر

شروع مسابقه: يکشنبه، 2 مهر 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 يکشنبه، 2 مهر 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 برنده

جوایز:

نفر اول : قاب شاسی
نفر دوم : نرم افزار مشاهیر
8 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 1 مهر

شروع مسابقه: شنبه، 1 مهر 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 شنبه، 1 مهر 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : نرم افزار یاد یاران
9 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 31 شهریور

شروع مسابقه: جمعه، 31 شهريور 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 31 شهريور 1391
توضیحات:

برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : نرم افزار روایت حماسه
9 نفر بعد: اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 30 شهریور

شروع مسابقه: پنجشنبه، 30 شهريور 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 پنجشنبه، 30 شهريور 1391
توضیحات:

تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : قاب شاسی
نفر دوم : ادکلن
8 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان
مسابقه روزانه 29 شهریور

شروع مسابقه: چهارشنبه، 29 شهريور 1391

پایان مسابقه: ساعت 24 چهارشنبه، 29 شهريور 1391
توضیحات:

برای یافتن پاسخ به بخش پرسش و پاسخ مراجعه کنید.
تعداد برنده : 10 نفر

جوایز:

نفر اول : پک اسماءالحسنی
نفر دوم : قاب شاسی
8 نفر بعد : اعتبار حسنه

اسامی برندگان