قدر 86

یادداشت نویسندگان، نکتۀ روز، راه روشن، آن روزها، افق، روان شناسی، خانه و خانواده و اخبار از جملۀ سرفصلهای این نشریه است. همچنین این نشریه هر شماره به بحثی متناسب با سیاستگذاری‌های نشریه، به شکل جداگانه و پرونده‌ای می‌پردازد. این شماره نیز پرونده‌ای به نام «اتوبان فرشته، ویژۀ نماز صبح عزیز» در این نشریه کار شده که به اهمیت و ارزش نماز صبح در دین مبین اسلام پرداخته و راهکارهایی برای از دست ندادن این فریضۀ مهم ارائه کرده‌است.

همچنین به مناسبت روز دختر، مطالبی در این زمینه توسط نویسندگان نگاشته‌شده‌است. غیر از اینها مخاطب می‌تواند مطالب متنوع روان‌شناسی، خانوادگی و مذهبی را بر اساس سلیقۀ خود در این نشریه بیابد.

جلوه‌های بصری و گرافیکی کارشناسی‌شده‌ای در این نشریه به چشم می‌خورد و نشریه از انواع تصویرسازی، کمیک استریپ، و عکس‌های مختلف و اینفوگرافی در ارائۀ بهتر مطالب بهره جسته‌است.

این نشریه به مدیرمسئولی حجت الاسلام والمسلمین شرفخانی، و سردبیری حجت الاسلام والمسلمین جوانبخت و دبیر تحریریه سرکار خانم برقعی تهیه و چاپ شده و در سازمان اوقاف سراسر کشور توزیع خواهد شد.