منکر را بشناسیم

نماهنگ "منکر را بشناسیم" در مورد نهی از منکر می باشد در بیان مقام معظم رهبری امام خامنه ای مدظله العالی. ایشان منکر را محدود به بی حجابی نمی دانند بلکه نفاق و فتنه را بالاتر از این موضوع می دانند و توصیه می کنند که با چنین منکرهایی برخورد شود.