آنچه باید در مورد رابطه جنسی زوجین بدانید

رابطه جنسی در بین زوجین می تواند با تفکرات اشتباه لذت خود را از دست بدهد ولی اگر شما در رابطه جنسی تمرکز نموده و به همسرتان فکر نمایید، بیشتر رابطه جنسی لذت بخشی خواهید داشت؛ بیشتر افراد در رابطه جنسی، استرس دارند که این امر باعث از بین رفتن کیفیت و لذت های آمیزش زناشویی است.
سه‌شنبه، 8 اسفند 1396
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: سیدروح الله حسین پور
موارد بیشتر برای شما
آنچه باید در مورد رابطه جنسی زوجین بدانید
 رابطه جنسی ، رابطه ایست ترکیبی که جسم و روان همسران درگیر آن هستند. 
 
چکیده: رابطه جنسی در بین زوجین می تواند با تفکرات اشتباه لذت خود را از دست بدهد ولی اگر شما در رابطه جنسی تمرکز نموده و به همسرتان فکر نمایید، بیشتر رابطه جنسی لذت بخشی خواهید داشت؛ بیشتر افراد در رابطه جنسی، استرس دارند که این امر باعث از بین رفتن کیفیت و لذت های آمیزش زناشویی است.

تعداد کلمات 762 / تخمین زمان مطالعه 4 دقیقه 

رابطه جنسی بین زوجین

آنچه باید در رابطه جنسی و آمیزش بدانیم

عبارتند از: 
1- رابطه جنســی یکـــی از ابـــعــاد ارتـباطـــی بیـــن زن و مرد می باشد(بعد اقـتصادی، بعـــد عاطـــفی، بعـــد فکـری، بعـدجـنــســی) و رابـــطـه جنسی مساله عجـــیــب و غریـب و چندش آوری نیـست که خانواده ها نســبـت به آن بی توجه باشـــنـد. 
2-  خانمـــهــا توجه کنــند رابــطـه جنســـی یک قسمت از رابــطه زن و مرد هســت و قسمـــت شروع هم می باشـــد پس راجع به آن واقــع بیــن باشیم. آقـــایــان هم توجه کنـــند که رابـــطه جنـســـی تنـــهــا رابـطــه بین زن و مرد نیـست.
3-  رابــطه جنســـی یک رفـــتار اســـت ولی پانتومیـم نیســـت و ما بایــد در رابـــطـــه جنــسی هم، از کلام و بیان اســتفــاده کنـیم و به طرف مقابـلمان بگوییـــم و از او بشنویم که ما برای یک رابطه جنســـی لذت بخش به چه چیـــزی نیــاز داریـم.
4 -  باورهای غلـط را در مورد رابـطــه جنســـی که از بچـــگـــی در ذهن ما نقــش بســـتــه با مطـالـــب جدید علمـــی عوض کرده و رابطـه جنســی لذت بخش را به رابطــه جنسی خرافـــاتـــی تبـــدیل نکـــنـیم.
5 -  هیـــچوقت از رابـطـــه جنـــسی به عنوان سلاح اســـتــفاده نکــنـــیـــم (گاهی مردهـــا رفـــتاری از خود بروز می دهنــد که بعــضــی از زنـهـا فکــر می کنــند که رابطـه جنسی یک اســـلـحـــه در دسـت آنـهــاســت و از رابطـــه جنـسی برای رســیــدن به بعــضی از خواســته های خود اسـتفاده می کننــد) البته شایـــد ایــن کار در ابـتــدا مفـــیـد به نظر برسد ولی اثـرات تخریـــبــی آن در آیـــنـده نزدیـــک تمـــام ابـــعاد زندگـی را در بر خواهـد گرفـــت.
6- برای یک رابــطـــه جنـسی موفق باید اضـطـراب هـا و ترســـ ها کنــار گذاشتـه شوند: مهـمــترین آنها ترس از بچـه دار شدن در طی رابطه جنــسی اســت ایـــن ترس می توانـد به صورت کاهـــش لذت جنســی، عدم لذت جنـــســی در زن، انزال زودرس و بسیاری مشـــکلــات دیگـــر بروز نمــایـد .
توجه شود که بر خلاف عقیده عوامانه با بچه، هیــچ مردی را نمی شود به زندگـــی پایـــبـــند کرد ایـنـــکـــه می گوینـد تا ازدواج کردی بچه دار شو کامــلــاً تحــریــف شده است. بایـــد اجـازه داد وجوه مختلـف ارتـباطـــی بین زن و مرد (با چاشـــنــی رابــطه جنسی لذت بخش) آرام آرام مســـتـحــکم شود .
7-  خانمها معـمولاً نگران رابــطـــه جنــسـی در شب زفـــاف هستـــند. مسائلی از قبیــل : آیا درد دارد؟ آیا خون دارد؟ و غیـره. پس آقــایان بدون توجه به خرافات شب زفــاف و شب اول زنـــدگـــی مشـتـــرک را به رضایــت همــســر خود اختـــصـاص دهند و سعــی نکـنند با زور و فشـــار و اذیـــت اهــداف از پیش تعـــییـــن شده خود را دنـــبـــال کنند چه بسا همیـــن مسئله عواقب وخیـــمی را در زنـدگـی آیـنده آنــهـا پیش می آورد (پس لذت برای شبـــهـای دیــگــر و رضایت برای شب زفاف)
8- کانـــال واژن،حفـــره ای روی هم خوابـیـده می باشد که بعد از ازدواج طول و قطــر آن با آلت تنـــاسلـی همســـر تطابق پیـــدا میــکـند پس آقــایان وخانمــهــا اسـتــرس کوچکـــی و بزرگـــی آلت را از خود دور کنــند و به نکـــات دیگــر و مهـمـــتـــر ارتبـــاط جنســی توجه کنــنـــد.
9-  برعکـــس آقـایان که معــمولاً فقط از طریق نزدیـکی به اوج لذت جنـــســی می رســنـد خانمـهـا از طرق دیــگر مثــل لمــس و غیره هم می توانـنـــد به ایـن امر برســنــد این را از بابــت این گفــتــم که آقــایـان همـیــشـــه در اســـترس ایـــن نباشنــد که آیــا خانم هم مثل من لذت می برد و چکار کنیم که با هم به اوج برسیم (خصوصاً در اول ازدواج معـــمولاً ایــن امــر شدنـــی نیــســت) و به تدریـج شاید عملــی شود.
ولی آقایـــان می توانـــنـــد حتی بعـد از ایـــنـــکـه خود به اوج لذت رســیـــدند با ادامه دادن مطالـــب پیش گفـــتــه راه رسـیدن خانـم به نقطه اوج را فراهم نمـــاینـد و دست آخر ایــنـکه رابطـــه جنسـی زیـــاد و مکـرر با همسر هیــچ عارضـــه ای ندارد و روی قوای جســمـانـی و سلــامـتـی فرد نه تنـهـا مضر نیـــست بلــکه بســـیـــار هم مفید می باشد به شرط ایــنـکه به رابطــه جنـسی به عنوان یکـی از ابعـــاد بسـیـــار مهـم زنــدگــی نگـاه شود.
اســتفـاده از تریـاک، مواد نیروزا و غیره هیـچ اثر مثـبتی بر روی رابطه جنــسی ندارد و در آینــده صدمـات برگـشـت ناپذیــری را سبـب خواهـــد شد ، پس بهــتـــر اســـت هر مشـکلی در معـاشـقه پیدا کردید سریـــعاً به پزشـــک خود اطـلاع داده و درمان متنـاسـب را بگیـرید. و هیـچوقت رابطـه جنسی را مسئله بی اهــمیـت تلقـــی نکـنید .

منبع : سایت بیلمک
 

بیشتر بخوانید :
جوانان حتماً بخوانند
رابطه ی زناشویی (1)
چگونه با همسرمان رابطه جنسی صمیمانه ای داشته باشیم؟
روابط جنسی در روابط زناشویینظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.