تفاوت در تمایلات جنسی زنان و مردان

مردان نسبت به زنان از از لحاظ جنسی میل بیشتری دارند. همچنین آنها هر زمانی می توانند این میل را تحریک کنند ، اما حس جنسی زنان در شرایط خاصی تحریک می شود. با تفاوت های زنان و مردان در این موضوع آشنا شوید.
شنبه، 15 ارديبهشت 1397
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: سیدروح الله حسین پور
موارد بیشتر برای شما
تفاوت در تمایلات جنسی زنان و مردان
 میل جنسی و شهوت جنسی دو چیزمختلف اند و آنچه در زنان بیشتر است شهوت جنسیست.
 
چکیده: مردان نسبت به زنان از از لحاظ جنسی میل بیشتری دارند. همچنین آنها هر زمانی می توانند این میل را تحریک کنند ، اما حس جنسی زنان در شرایط خاصی تحریک می شود. با تفاوت های زنان و مردان در این موضوع آشنا شوید.

تعداد کلمات 1991 / تخمین زمان مطالعه 10 دقیقه

 تفاوت در تمایلات جنسی زنان و مردان

غریزه جنسی و تمایلات جنسی 

غریزه جنسی میل موجود حیوانی (اعم از نر و ماده) به جنس مخالف است که در مرحله معینی از رشد انسان، همراه با تغییرات فیزیولوژیک بدنی، بروز می کند. بی گمان، وجود چنین میلی در انسان، بلکه در همه موجودات زنده، ثابت و بدیهی است و نیازی به اثبات ندارد. در عین حال، این حقیقت را می توان از برخی آیات قرآن، مانند آیة زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین...[1] «آراسته شد برای مردم، دوستی ]و محبت[شهوات از زنان و فرزندان....»، برگرفت.
 

فزونی میل جنسی زنان

 درباره فزونی میل جنسی زنان بر مردان بحث ها و دلایل مختلفی مطرح شده است که به نمونه هایی از آن اشاره می شود

روایات
روایات بسیاری بر شدت میل جنسی زنان دلالت دارد. مرحوم کلینی این دسته از روایات را در کتاب کافی با عنوان باب فضل شهوة النساء على الرجال گردآوری کرده است.
«اصبغ بن نباته گفت: حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) فرمود: خداوند بزرگ میل جنسی را ده جزء آفرید. پس نه جزء آن را در زنان (مؤنث)، و یک جزء را در مردان (مذکر) قرار داد و اگر به اندازه اجزای شهوتشان در آنان حیا و شرم قرار نداده بود، با هر مردی نُه زن در می آویخت»[2]
شرح و بررسی: روایت در سند موثق است و بر شدت میل جنسی زنان (نُه برابر شهوت مردان) تصریح می کند. در توضیح روایت بیان دو نکته ضروری است:
نخست، آنکه واژه «شهوت» در لغت به معنای میل و اشتها به کار رفته، و اعم از شهوت جنسی است؛ اما مراد در این روایت، شهوت جنسی می باشد؛ زیرا شهوت زن با شهوت مرد مقایسه شده، و در برابر آن قرار گرفته، و نیز جنس مخالف (مرد) را ارضاکننده این شهوت دانسته است؛ چراکه در روایت آمده است: لکان لکل رجل تسع نسوه متعلقات (با هر مردی نه زن می آویخت). همچنین، واژه «حیا»، که معمولا در برابر شهوت جنسی به کار می رود، مانع آن شمرده می شود. افزون بر این، در موارد دیگر نیز واژه شهوت درباره شهوت جنسی به کار رفته است.[3]
دوم، آنکه شهوت امری مادی و دارای اجزا نیست تا تجزیه شدنی باشد. بنابراین، آفرینش آن به ده جزء و وجود نه جزء آن در زن و یک جزء در مرد، که آشکارا در روایت آمده است، به معنای حقیقی که در اجسام وجود دارد نیست، بلکه کنایه از فزونی شهوت زنان است و امثال این گونه تعبیرها، که کنایه از کثرت است، در روایات، بسیار است؛ مثلا در حدیث معراج، در خطاب به پیامبر، آمده است: «ای احمد، عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن در طلب حلال است».[4]در روایت دیگری نیز آمده است: «برکت ده جزء دارد که نه جزء آن در تجارت است».[5] بنابراین، عدد نه در این روایات کنایه از کثرت است. روایات دیگری که مؤید این مطلب اند، شهوت زنان را ده برابر، و برخی ۹۹ برابر ذکر کرده اند. اختلاف ارقام نشان می دهد که مراد از عدد در همه این روایات، بیان شدت شهوت زنان و تفاوت کیفی شهوت زن و مرد است.[6]
از امیرالمؤمنین (علیه السلام) درباره شهوت بنی آدم پرسیدند. حضرت در پاسخ فرمود:
 برای مرد یک جزء، و برای زن نه جزء است.[7] این روایت نیز مؤید روایات پیشین است.

پرسش اول: از مطالب پیشین بر می آید که میل جنسی در زنان بیشتر است؛ ولی در عمل عکس آن رخ می دهد؛ زیرا همیشه مردان خواهان زنان بوده، و از آنان خواستگاری کرده اند. مردان، برای کامیابی از زنان، بخشی از دارایی خود را هزینه می کنند. بسیاری از جنایت ها به علت هوس رانی مردان روی می دهد. اگر زنان شهوانی تر و دارای میل جنسی بیشتر بودند، باید عکس آن اتفاق می افتاد. آنچه این شبهه را بیشتر تقویت می کند اظهارنظر برخی صاحب نظران و نویسندگان است که میل جنسی را در مردان شدیدتر می دانند.[8]
پاسخ: وجود دو ویژگی در زنان، یعنی حیا و صبر، سبب شده است که زنان با داشتن شهوت بیشتر و نیروی جسمی کمتر، در برابر میل جنسی مقاوم باشند نبود آن دو در مردان سبب شده است که آنان، با داشتن شهوت کمتر و قدرت جسمی بیشتر، در برابر شهوت جنسی ضعیف شوند. در روایاتی که پیشتر آوردیم، به دو صفت حیا و صبر در زنان اشاره شد.
تحقیق های روان شناسان نیز ثابت کرده است که زنان، در برابر غریزه جنسی، بسیار مقاوم اند. به عکس مردان که به سرعت و به شدت، در برابر مناظر تحریک آمیز، دچار طغیان شهوت می شوند و صبر و مقاومت خویش را از دست می دهند.
مؤسسه کینزی، بزرگترین نهاد تحقیقاتی در موضوع مسائل جنسی، در تحقیقات خود نشان داده است که میل به ارتباط با زنان متعدد در نهاد مرد تعبیه شده است.[9] در بیشتر جانوران، میل جنسی نر بیش از ماده است که این نکته ای بااهمیت برای بقای نسل شمرده می شود.[10] تحریک جنسی در مردان، در مقایسه با زنان، سریع تر، آسان تر و با تعداد و دفعات بیشتر صورت می گیرد.[11] مردان سریع تر از زنان تحریک می شوند و بیشتر از طریق بینایی این تحریک پذیری روی می دهد. بنابراین، تصاویر جنسی، صحنه های جذاب و زنان زیبا آنان را بیشتر تحریک می کند. زنان غالباً دیر تحریک می شوند و تحریک پذیری آنان بیشتر از طریق قوه شنوایی و لامسه است. بنابراین، سخنان محبت آمیز و لمس بدن، آنان را بیشتر تحریک می کند؛ ولی همان گونه که شهوت زنان و ارگاسم آنان عمیق تر است، صبرشان نیز بیشتر است.

در متون دینی نیز اشارات فراوانی به مسئله تفاوت جنسی شده است که از مهم ترین آنان عبارت اند از:
امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «خداوند به زن صبری داده، که ده برابر مرد است؛ ولی هنگامی که زن هیجانی و تحریک شود، قدرت شهوانی ده مرد را دارد؟»؛[12]
حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند: «خداوند متعالی برای شهوت ده جزء آفریده، که نه جزء آن در زنان، و یک جزء آن در مردان است»[13]
زنان، در مقایسه با مردان، در برابر ارضا نشدن نیازهای جنسی بردبارترند. امام صادق (علیه السلام) دراین باره می فرمایند: خداوند به زنان لذت جنسی دوازده نفر، و صبر دوازده نفر را داده است».[14]
 زن و مرد، از نظر تحریک پذیری جنسی، متفاوت اند. مردان سریع تر از زنان تحریک می شوند و بیش از زنان از طریق بینایی به تهییج جنسی می رسند. پیامبر گرامی اسلام (ص) می فرمایند: «در جماع با همسرتان شتاب نکنید.»[15]
همچنین، در روایت دیگری، امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «وقتی یکی از شما خواست با همسرش جماع کند، پیش از آن ملاعبه و تحریک جنسی داشته باشد به درستی که این کار نیکو و پسندیده است.»[16]
این دو روایت از یک سو به تحریک پذیری سریع مرد و عجله او اشاره می کند: از سوی دیگر، به کند بودن تحریک در زنان اشاره می کند و توصیه کننده به ملاعبه و بازی است.
حس حسادت جنسی مربوط به زنان، و حس غیرت جنسی مربوط به مردان است. امام صادق (علیه السلام)  دراین باره می فرمایند: «غیرت مربوط به مردان است و حسد مربوط به زنان. خداوند، به دلیل غیرت مردان، بر زنان حرام کرده، مگر یک شوهر را؛ ولی مردان را به چهار زن اجازه داده است».[17]
به دلیل همین تفاوت های جنسی و تفاوت در تحریک پذیری هاست که در روایات به ملاعبه و اظهار محبت و مانند اینها سفارش شده است. روانشناسان بر این باورند که اگر زن در برقراری روابط جنسی بهره کافی و طبیعی نگیرد، در برقراری دوباره آن بی رغبت می شود و رفتارهای روانی ناهنجار خواهد داشت. دیگر اینکه زنان نیازمندند که افزون بر درک توانایی مرد برای روابط جنسی، سخنان محبت آمیز و اطمینان بخش و جملات عاطفی بشنوند و نیاز دارند که مردان این کلمات را بر زبان جاری کنند و برای آنان علاقه قلبی کافی نیست.[18]
در نتیجه، از مجموع روایات، در می یابیم که زن و مرد در کیفیت شهوت متفاوت اند. زنان شهوت شدیدتری دارند؛ اما خداوند متعالی، طبق حکمت بالغة خود، صبر و حیا را که دو نیروی مهم و بازدارنده اند- به اندازه شهوت در وجود آنها نهاده است.[19]
 

نتیجه

 مفاد روایات و تحقیقات روانشناسان آن است که مردان در برابر شهوت جنسی ضعیف آفریده شده اند. آنان نمی توانند مدت زمانی بسیار در برابر فشار نیروی جنسی مقاومت کنند و آن را بی پاسخ بگذارند.
شهید مطهری به این نتیجه تصریح می کند و می گوید: «مرد در مقابل غریزه از زن ناتوان تر است»[20]. روان شناسان نیز معتقدند که مردان در برابر غریزه جنسی مقاوم نیستند و در برابر مناظر تحریک آمیز به سرعت دچار طغیان شهوت می شوند. همچنین، مردان، خواستار ارتباط جنسی بیشتر هستند و زنان خواستار ارتباط جنسی عمیق تر و طولانی ترند و ارگاسم آنان نیز طولانی تر است.[21]
 
 
منبع: کتاب «سبک زندگی (همسرداری از منظر دینی با رویکری روان شناختی)»
نوشته: علی احمد پناهی
 

بیشتر بخوانید :
تفاوت های زنان و مردان در ارتباط جنسی
10+1 اشتباه آقایان در هنگام ارتباط جنسی با همسر
مهم ترین تفاوت زنان و مردان از دید روانشناسی
کمیت و کیفیت رابطه زناشویی
نکاتی در مورد تفاوت های مردان و زنان


 پی نوشت :
[1]  . آل عمران، آیه 14.
[2] . محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ترجمه و شرح سیدجواد مصطفوی، ج5، روایت ۲، ص ۳۳۸.
[3] . محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج ۲، کتاب الطهاره، ابواب جنابت، ص۱۸6.
[4] . محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۲۷، روایت 6، ص ۲۷.
[5] . محمدبن علی بن بابویه نمی (شیخ صدوق)، الخصال، ص 445.
[6] . ممکن است بگویند که ذیل روایت، یعنی اگر حیای زنان به اندازه شهوتشان نبود، به هر مردی نُه زن تعلق می گرفت، با صدر روایت، یعنی «شهوت زنان نه برابر مردان است»، سازگاری ندارد؛ زیرا ظاهر این بود که بگوید: «اگر حیای زنان به اندازه شهوتشان نبود، هر زنی به نه مرد احتیاج داشت تا بتواند نیازش را ارضا کند؛ زیرا هرچه شهرت بیشتر باشد، نیاز به ارضا نیز بیشتر می شود (ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ترجمه و شرح سیدجواد مصطفوی، ج 5، ص 338)
در پاسخ باید گفت: هیچ گونه تنافی میان صدر و ذیل روایت نیست؛ زیرا اگر گفتیم با هر مردی نه زن در می آویخت و فرض را نیز بر این گذاشتیم که جمعیت زنان و مردان برابرند، لازمه اش این است که هر زنی نیز با نه مرد در ارتباط باشد. در نتیجه، این دو امر لازم و ملزوم اند. در روایت، طرف ملازمه بیان شده، و طرف دیگر آن، که لازمه اش بوده، مسکوت مانده است (ر.ک: محمد بن الحسن الحر العاملی، الفوائد الطوسیه، ص۹۷).
 [7] .محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 40، ص 226.
[8] . هاشمی رکاوندی می نویسد: «علی رغم تصور عامه مردم، مردان غریزی تر و شهوانی تر از زنان می باشند و مقاومت آنان نیز در برابر مناظر شهوت انگیز به شدت ضعیف و انعطاف پذیر است، (مجتبی هاشمی رکاوندی، مقدمه ای بر روان شناسی زن، ص۸۷). فروید، در رسالة روان شناسی زنان، می نویسد: «شور جنسی زن به مراتب ضعیف تر از شور جنسی مرد است. داروین هم این نظر را تأیید می کند که در همه حیوانات اصولاً شهوت نر شدیدتر از شهرت ماده است، (امیرحسین آریان پور، فرویدیسم، ص۱۵۸). ویل دورانت می گوید: «در عشق بازی، زن از مرد ماهرتر است؛ زیرا میل او چندان شدید نیست که دیده عقل او را ببندد.» (ویل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه عباس زریاب خویی، ص 140).
[9] . شاید اجازه چند همسری برای مردان در اسلام به این دلیل باشد.
[10] . آلن پیس و باربارا پیس، چرا مردان به حرف زنان گوش نمی دهند، ترجمه آذر محمودی، ص۲۹4-۲۹۶.
 [11].  Sabini, J. Social Psychology، p. 395.
[12] . محمدبن علی بن بابویه قمی، الخصال، ج 2، ص 439.
[13] .همان.
[14] .همان.
[15] . محمدبن الحسن الحرالعاملی، وسایل الشیعه، ج 20، ص 118.
[16] .همان.
[17] .همان، ص 152.
[18] . مریم معین الاسلام، روان شناسی زن، ص۷۹.
[19] . اسدالله جمشیدی و همکاران، جستاری در هستی شناسی زنان، ص 200.
[20] . مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص 223.
[21] . ابراهام اسپرلینک، روان شناسی، ترجم، محی الدین بناب، ص 89.


نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.