آنچه همسران باید در مورد مسایل جنسی بدانند (بخش اول)

یک زندگی موفق دارای ارکانی است که از بین رفتن یکی از این ارکان می تواند موجب فروپاشی کل نظام خانواده شود. یکی از این ارکان مهم، آمیزش جنسی همسران است که گاه به خاطر ندانستن مسایل آن به بن بست خورده و موجب تخریب زندگی می شود. در این نوشتار به بخشی از دانستنی های جنسی مورد نیاز همسران اشاره خواهد شد.
دوشنبه، 17 ارديبهشت 1397
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: سیدروح الله حسین پور
موارد بیشتر برای شما
آنچه همسران باید در مورد مسایل جنسی بدانند (بخش اول)
 لازمه یک زندگی موفق، آشنایی با نیازهای جنسی خود و همسر است.
 
چکیده: یک زندگی موفق دارای ارکانی است که از بین رفتن یکی از این ارکان می تواند موجب فروپاشی کل نظام خانواده شود. یکی از این ارکان مهم، آمیزش جنسی همسران است که گاه به خاطر ندانستن مسایل آن به بن بست خورده و موجب تخریب زندگی می شود. در این نوشتار به بخشی از دانستنی های جنسی مورد نیاز همسران اشاره خواهد شد.

تعداد کلمات 1533 / تخمین زمان مطالعه 8 دقیقه 

 آنچه همسران باید در مورد مسایل جنسی بدانند

دانش جنسی همسران

 شناختن آسیب ها و یافتن آفت ها، مقدمه ای است برای زدودن و درمان آنها. با همدلی،همراهی مان کنید تا به فرجامی نیکو برسیم.

1. آموزش

بر همسران لازم است که ماهیت پدیده جنسی را بشناسند و مهارت های انجام نیکوی آن را بیاموزند و آفت ها و آسیب های این عرصه را بدانند و چگونگی پیشگیری از آفات و آسیب های آن را یاد بگیرند و خود را بر زدودن آنها - در صورت بروز - توانا کنند. آموزش ها و کسب توانایی ها وظیفه ای است دائمی که تعطیل پذیر نیست ... . اکنون نیز آموزش را نخستین چاره کار در مشکلات جنسی می دانیم. درمان ناآگاهی و نابلدی، که آن را مهم ترین علت ناکامی های جنسی شمردیم، آموزش است.
بنابراین، زوج های جوان و دیگر همسران، باید همدلانه و طبیبانه، این پدیده مهم زندگی شان را وارسی کنند تا اگر هر دو یا یکی شان، کامیاب و خشنود نبودند و از این موهبت خجسته الاهی بهره کافی و مطلوب نداشتند، بی درنگ، بی هراس و بدون خجالت، در پی چاره بر آیند. چاره این درد، جز با شناختن عوامل آن و یادگیری زیرکانه و رندانه مهارت های این وادی پر رمز و راز، فراهم نمی شود. در این راه، راهنمایی های «مشاور ماهر و دانا» چراغ راه است.
 

از زبان مشاور

ما همیشه جوانان را به ازدواج «بهنگام» تشویق می کنیم و نیز تحصیلات عالی علمی را مانع ازدواج نمی دانیم و ازدواج در دوران دانشجویی را تشویق می نماییم. از این رو، دانشجویان متأهل اگر برایشان مشکلی پدید آید، توقع دارند که ایشان را در حل مشکلشان یاری کنیم و این توقعی بجاء است.
حمیدرضا که سال سوم دانشگاه را می گذراند، نُه ماه پس از نامزدی، با همسرش «هم آشیانه» شد و زندگی مشترک را آغاز کردند. حدود سه ماه از عروسی شان می گذشت که پریشان و افسرده، به دفتر مشاوره آمد. گفتم: هان، تازه داماد! چه شده؟ به این زودی بریدهای؟!
حمیدرضا گفت: «من و همسرم، در این دیار غربت، غیر از همدیگر کسی را نداریم. از دیارمان هجرت کرده ایم تا این جا، دور از همه خویشان، هم درس بخوانیم و هم زندگی مان را که تازه شروع کرده ایم، با یکدیگر به خوبی بگذرانیم؛ اما خوشمان نیست. همسرم با من جر و بحث و بداخلاقی کند، بهانه می گیرد؛ وقتی خانواده ام از شهرستان به اینجا می آیند با آنان و بدرفتاری می کند. از زندگی مان راضی نیستیم. همسرم را دوست دارم و او هم مرا دوست دارد؛ اما انتظاری که از زندگی مشترک داشتیم، حاصل نشده و آن لذتی را که از زندگی زن و شوهری توقع داشتیم، نمی بریم. هر دو، همین احساس را داریم؛ هم غربت و دوری از دیار و بستگان و هم ناخوشی زندگی دو نفری. مگر شما نمی گویید که آدم با ازدواج، خوش بخت تر است و تکاملش سریع تر و آسان تر می شود؟ ما که چنین احساسی نداریم.»
گفتم: همسرتان که بداخلاقی و جر و بحث می کند، شما چه کار می کنید؟
گفت: «من هم ناخواسته مثل او عمل می کنم».
گفتم: بیایید با هم، ریشه های ناخرسندی هایتان را پیدا کنیم. آنگاه، به ریشه یابی مشکلات پرداختیم. هیچ عامل قابل قبولی برای ناخرسندی هایشان یافت نمی شد، تا اینکه من بحث را به سوی مسائل جنسی و کامیابی یا ناکامی جنسی کشاندم. او اندکی خجالتی بود و به راحتی نمی خواست در این باره چیزی بگوید؛ اما آرام آرام، وارد بحث شد و چون سفرة دلش را باز کرد، ریشه مشکلات نمایان گردید. معلوم شد که هر دوی آنان به سبب نابلدی، از بهره های جنسی محروم اند و همین ناکامی مانع شادابی زندگی شان شده و دقِّ دل و عقده محرومیت جنسی شان را بر سر همه جلوه های زندگی می گشایند و می پاشند و آنها را پژمرده و فلج می کنند.
با پی بردن به این عامل اساسی، چاره کار نیز روشن شد: آموزش. پس به راهکارها پرداختیم و همسرش را نیز به مشاوره دعوت کردیم و خانمی دانا را با همسرش آشنا نمودیم تا مهارت های ویژه جنسی و عاطفی را به او تعلیم دهد. پس از یک ماه، مشکل حل شد و هر دو کامیاب شدند.
حمیدرضا می گفت: «مثل اینکه حالا داریم ماه عسلمان را می گذرانیم. تازه داریم معنای زندگی زن و شوهری را می فهمیم. تازه فهمیدیم ازدواج یعنی چه !»
پس از دو ماه، از حمیدرضا پرسیدم: توقعتان از زندگی مشترک بر آورده شد؟
گفت: «بله. بهتر از آنچه توقع داشتیم.» گفتم: تنها تو، یا هر دوی شما؟ گفت: «هر دو، بلکه او بهتر از من!» از جر و بحث ها و مجادله ها و بداخلاقی های گذشته پرسیدم.گفت: «تمام شد. با هم رفیق رفیق شده ایم».
 

منابع آموزش

الف. مشاوره
 مشاور دانا می تواند بسیاری از مسائل آمیزشی مورد نیاز را آموزش دهد و مشکلات فراوانی را در این عرصه حل کند. راستی که مشاوری دانا، نعمت ارجمندی است برای زوج ها و خانواده ها. با عنایت به گوناگونی مسائل آدمی و خانواده و جامعه، مشاوران نیز باید مهارت ها و تخصص های گوناگونی داشته باشند. امروز تخصصی شده اند یا باید بشوند. مسائل جنسی نیز تخصصی شده اند و قلمرویی مستقل دارند. از این رو، رشته تحصیلی مستقلی نیز برای آن در نظر گرفته شده و متخصصانی در این رشته، سرگرم آموزش، پژوهش و تالیف اند. امروزه، رفتارشناسی جنسی (سکسولوژی) از رشته های مطرح در عرصه دانش و تخصص است.
اگرچه این رشته تحصیلی و تخصصی، هنوز در جامعه ما چنان که باید و شاید پا نگرفته و رونق نیافته است؛ اما امید می رود که مجال بروز و ظهور بیابد و حل مسائل جنسی خانواده ها، در بستری تخصصی و به عنوان رشته ای مستقل که از نیازهای درجه اول جامعه است، پیگیری شود. اکنون که مشاوران متخصص این رشته، کمیاب اند، وجود همان مشاوران عمومی نیز غنیمت است و نعمت.

ب. کتاب
کتاب، جزوه و نوشته های آموزشی، همچنان از بهترین منابع تعلیمی در قلمرو مسائل جنسی است.

ج. آموزشگاه (کلاس های آموزشی)
در این عرصه، مجالی برای جَوَلان قلم، نمی یابیم. آموزشگاهی که در آن مسائل جنسی را آموزش دهند، سراغ نداریم. آموزش های پیش از ازدواج مراکز بهداشت، ناکافی بلکه ناچیز است. راستی که جای چنین آموزشگاه هایی در جامعه ما خالی است. آیا اهمیت آموزش مسائل جنسی و خانوادگی، از آموزش رانندگی، کم تر است؟ امید آن که در جامعه ما مراکز آموزش مسائل زناشویی و خانوادگی، پدید آید. ما و شما نیز در پدیدآمدن آنها وظیفه داریم. اکنون که این آموزشگاه ها را نداریم (یا هست و ما سراغ نداریم)، بر استفاده از منابع آموزشی دیگر، تأکید می ورزیم.
آنچه همسران باید در مورد مسایل جنسی بدانند

2 . روان پزشکی و روان درمانی

همانگونه که شایع ترین علت ناکامی های جنسی، ناراحتی های عصبی و روانی است، مهم ترین چاره آن نیز روان پزشکی و رفتار درمانی و روان درمانی است. حقا که مراجعه به روان پزشکان حاذق و روان درمانگران ماهر، راهکار بسیار مؤثری در درمان اختلال های جنسی است. از وظایف مشاوران دانا این است که به گاه نیاز، مراجعین خود را به روان پزشک و روان درمانگر ارجاع دهند. و نیز از ایشان برای راهنمایی با مراجعان خود، مدد بجویند. مشاوره، روان پزشکی و روان درمانی قلمرو هم مرز هستند. مشاور، روان پزشک، و روان درمانگر، سه همکار همدوش اند.  ممکن است روانپزشک، علاوه بر داروهای خوردنی، داروهای موضعی نیز تجویز کند؛ مانند پمادها و اسپری های حساسیت زدا، که کمک کارآمدی است برای درمان زودانزالی و زودارضایی.

3 . غذا درمانی

بخشی از سستی های قوای جنسی و ضعف های بنیه جسمی، با غذا درمان می شود. مصرف بعضی از غذاها و پرهیز از بعض دیگر، در درمان ناتوانی های جنسی مؤثر است. تعیین و تجویز این غذاها بر عهده متخصصان این رشته است.
متخصصان تغذیه، در جامعه ما کمیاب اند؛ اما متاسفانه از دانش و توانایی همین تعداد نیز استفاده لازم نمی شود و این تخصص نیز مانند برخی دیگر از رشته های علمی، جایگاهی ناشناخته دارد.
 

4 . ورزش

همگان، کم و بیش، از فایده های ورزش آگاهاند؛ اما کمتر کسی به ورزش به عنوان یک ابزار نیروبخش قوای جنسی می نگرد. ورزش، از چند جهت، نیروی جنسی را تقویت می کند و از سستی آن می کاهد؛ یکی اینکه اعصاب و روان را نشاط می بخشد و این شادابی، قوای جنسی را شاداب می کند. دیگر آنکه ورزش، قوای جسمانی را نیرومند می کند و این نیرومندی، قوای جنسی را تقویت می کند. این سخن که «ز نیرو بود مرد را راستی»، درباره مسائل جنسی نیز صادق است؛ هم مرد را، هم زن را. ورزش، نیروبخش جسم و جان و اعصاب و روان است. با ورزش، قوای جنسی و نشاط عشقی، پرورش می یابند.
 
 منبع: کتاب «آداب عشق ورزی» (آموزه هایی درباره رفتارهای جنسی و عاطفی همسران)
نوشته: علی اکبر مظاهری

بیشتر بخوانید :
جوانان حتماً بخوانند
اهمیت روابط زناشویی در طول زندگی زوجین (بخش اول)
اهمیت روابط زناشویی در طول زندگی زوجین (بخش دوم)
آنچه باید در مورد رابطه جنسی زوجین بدانید
نکاتی کوتاه و کاربردی در رابطه با مسائل جنسی همسران
کمیت و کیفیت رابطه زناشویی
اهمیت روابط جنسی در زندگی زناشوییارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.