مقالات خانه و خانواده
خوراک کهن

خوراک-کهنآشپزی آیینی و سنتی بخشی ممتاز و چشمگیر از فرهنگ نامکتوب و زنده است. پیشینه‌ی برخی از رَسته ویژگی‌هایادامه ...

رسانه و نقش آن بر نهاد خانواده (2)

رسانه-و-نقش-آن-بر-نهاد-خانواده-(2)در شماره قبل این مقاله گفته شد که رسانه‌ها در دوران کنونی، بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی مردم شده‌اند. مردمادامه ...

رسانه و نقش آن بر نهاد خانواده (1)

رسانه-و-نقش-آن-بر-نهاد-خانواده-(1)رسانه ها در دوران کنونی، بخش مهمی از زندگی انسان را تشکیل می دهد به طوری که اگر در خانواده برنامه مناسبیادامه ...