دفترچه راهنمای پژو 206

کاستيهای دفترچه راهنمای پژو206 درحاليکه نسخه زبان اصلی دفترچه راهنمای پژو ۲۰۶ ، نسبت به دفترچه ديگر خودروهای مطرح و حتی غير مطرح جهان دارای کاستيهای بسياری است ، مونتاژ کننده وطنی اين خودرو نيز در ترجمه فارسی آن اقدام به حذف چند مورد قابل توجه از آن نموده است . در مواردی نيز مترجم دچار اشتباهات فاحشی در امر ترجمه گرديده است ، که البته احتمال اشتباه چاپی نيز موجود است ( در غير اينصورت بايد شديدا به سواد مترجم شک کرد ) ....
شنبه، 9 بهمن 1389
تخمین زمان مطالعه:
پدیدآورنده: مهرداد نصر اصفهانی
موارد بیشتر برای شما

دفترچه راهنمای پژو 206

کاستيهای دفترچه راهنمای پژو206 درحاليکه نسخه زبان اصلی دفترچه راهنمای پژو ۲۰۶ ، نسبت به دفترچه ديگر خودروهای مطرح و حتی غير مطرح جهان دارای کاستيهای بسياری است ، مونتاژ کننده وطنی اين خودرو نيز در ترجمه فارسی آن اقدام به حذف چند مورد قابل توجه از آن نموده است . در مواردی نيز مترجم دچار اشتباهات فاحشی در امر ترجمه گرديده است ، که البته احتمال اشتباه چاپی نيز موجود است ( در غير اينصورت بايد شديدا به سواد مترجم شک کرد ) ....
دفترچه راهنمای پژو 206

دفترچه راهنمای پژو 206

کاستيهای دفترچه راهنمای پژو206
درحاليکه نسخه زبان اصلی دفترچه راهنمای پژو ۲۰۶ ، نسبت به دفترچه ديگر خودروهای مطرح و حتی غير مطرح جهان دارای کاستيهای بسياری است ، مونتاژ کننده وطنی اين خودرو نيز در ترجمه فارسی آن اقدام به حذف چند مورد قابل توجه از آن نموده است . در مواردی نيز مترجم دچار اشتباهات فاحشی در امر ترجمه گرديده است ، که البته احتمال اشتباه چاپی نيز موجود است ( در غير اينصورت بايد شديدا به سواد مترجم شک کرد ) . در ذيل برخی از مهمترين اين موارد را بررسی خواهيم کرد :

مواردی که حذف گرديده :
صفحه ای کاملا مفيد که بطور کامل حذف گرديده به ۳ مورد مختلف پرداخته است :

۱ - چراغها ی چشمکزن خودروهای مجهز به ترمز ABS در هنگام ترمزهای شديد ، بسته به نيروی بازدارنده خودرو ، ( ترمز بسيار شديد ) برای اخطار به خودروهای ديگر شروع به چشمک زدن خواهد نمود ، اين امر تا زمانی که شما پای خود را مجددا روی پدال گاز فشار دهيد يا چراغ را از روی پانل جلو خاموش نماييد ، ادامه می يابد .

۲ - در حاليکه در قسمت توضيح تصويری جلو داشبورد ذکر شده که دکمه سمت چپ مخصوص تنظيم شدت نور نشانگرها می باشد ، اما نحوه کار با آن که در زير می بينيد و البته بسيار ساده و ابتدايی نيز هست ، حذف گرديده ؛ هنگام فشردن دکمه شدت نور شروع به تغيير می نمايد و زمانی که به بالاترين ميزان روشنايی رسيد يکباره به پايين ترين ميزان نور سقوط می نمايد ، در زمانی که شدت نور مورد نظرتان را يافتيد دکمه را رها نماييد .

۳ - موردی که برای من بسيار قابل توجه بود و حتی باعث جستجوی من برای يافتن متن انگليسی دفترچه ۲۰۶ گرديد ، اين بود که چگونه خودرويی با اين تکنولوژی ، کيلومتر شمار مسافرتی ( Tripmeter ( Trip Distance يا به زبان ساده همان کيلومتر شمار ۳ رقمی ، با قابليت صفر شدن که در تمامی خودروها وجود دارد را ، دارا نيست . در حاليکه کيلومتر شمار سرويسهای ادواری در اين خودرو پيش بينی شده ، که بسياری نيز بر اين باورند که نشانگر کيلومتر سرويسهای دوره ای که هنگام استارت زدن چند ثانيه ای ظاهر می شود جايگزين کيلومتر شمار مسافرت شده و کمتر کسی اطلاع دارد که ۲۰۶ نيز ، دارای کيلومترشمار مسافرتی است ؛ چرا که در دفترچه خودرو نامی از آن برده نشده . اما روش استفاده و نمايش آن : کافی است دکمه سمت راست صفحه کيلوتر را يکبار فشار دهيد ، کيلومتر مسافرت ظاهر می شود و اگر يکبار ديگر آنرا فشار دهيد دوباره به کل مسافت پيموده شده خودرو باز خواهيد گشت . برای صفر کردن آن نيز کافی است در هنگامی که نمايشگر ، کيلومتر مسافرتی را نمايش می دهد ، دکمه را برای چند ثانيه نگه داريد ، بعد از ۳ بار چشمک زدن ، کيلومتر شمار مسافرت صفر می گردد . در اين زمان می توانيد دکمه را رها کنيد . باز هم يادآوری می نمايم اين مورد با روش صفر کردن سرويس دوره ای که در دفترچه ذکر شده و بايد دکمه را قبل از روشن نمودن خودرو فشرده نگاه داشت ، متفاوت است .
در قسمت مربوط به راديو پخش ، لغت Shuffle که به معنای انتخاب Random آهنگها در CD می باشد ترجمه نشده و جای آن خالی گذاشته شده و کسی اطلاع ندارد اگر در پخش صوتهای CD دار ، بر روی دکمه ای که عکس يک CD کشيده شده چند ثانيه فشار وارد آورد آهنگها به صورت گزينشی ( Random ) پخش خواهد شد و بجای نوشته CD بر روی نمايشگر نيز حروف RDM حک خواهد شد . البته در بخش توضيحات مربوط به دکمه CD Changer در صفحه ۷۱ به نوعی اين مطلب در مورد Changer ذکر شده ، اما در مورد پخش CD خود ماشين ، خير ظرفيت روغن خودرو نيز در جدول قسمت جزئيات خودرو حذف گرديده .
مورد حذف شده ديگر ، توضيح مربوط به Economy Mode Function می باشد : بعد از خاموش کردن موتور ، وسايلی چون برف پاک کن ، شيشه برقی ، چراغها و سيستم صوتی تا حداکثر ۳۰ دقيقه کار خواهند کرد تا از خالی شدن باتری جلوگيری شود . پس از گذشت ۳۰حداکثر دقيقه ، بر روی صفحه نمايشگر علامت ECO MOD که مخفف Economy Mode می باشد ظاهر شده و از اين پس ديگر تا زمان استارت مجدد خودرو ، امکان استفاده از موارد فوق را نخواهيد داشت .

موارد اشتباه ترجمه شده يا دارای اشتباه چاپی :

در صفحه ۹ چراغهای کوچک ، Side Light به اشتباه چراغ راهنما ترجمه گردیده و از آنجا که توضيح چگونگی عملکرد خود راهنما ، نيز در همين صفحه ذکر شده ، ميتوان نتيجه گرفت براساس نوشته دفترچه اين خودرو ، ۲۰۶ های ايرانی دو نوع چراغ راهنما دارند !؟.
 در حاليکه شرايط سرويس از ۳۰۰۰۰ کيلومتر يکبار در کشور انگلستان به ۲۰۰۰۰ کيلومتر يکبار در ايران تغيير يافته ( می توان آنرا مربوط به شرايط آب و هوايی ، آلودگی و نوع روغن توصيه شده ربط داد ! ) .
در صفحه ۲۰ دفترچه در جدولی ذکر شده که سرويس بعد از سرويس اوليه ، ۱۵۰۰-۲۵۰۰ خودرو ، در کيلومتر ۲۰۰۰۰ خواهد بود . اما در صورت استفاده از روغن Total Quartz 5000 بايد روغن در کيلومتر ۱۰۰۰۰ تعويض گردد ، اما گفته نشده که چه نوع روغنی در کارخانه در موتور ريخته شده و آيا نيازی به تعويض در کيلومتر ۱۰۰۰۰ هست يا نه .
در صفحه ۴۹ دفترچه ، لغت دريچه های خروج هوا در زير صندليهای جلو به اشتباه دريچه های ورود هوا قيد شده .

در متن لاتين دفترجه که در زير مشاهده می نماييد قيد شده در حالت عادی هنگام ترمز کردن ، در صورت عمل کردن ترمز ABS ممکن است ارتعاش ناچيزی در پدال حس کنيد در حاليکه در صفحه ۱۰۴ دفترچه فارسی اين متن چنين ترجمه شده ؛ ”سيستم ABS در حالت عادی با کوچکترين لغزش و حرکت پدال عمل می نمايد “ ! و تنها در قسمت ديگری ذکر شده ”در شرايط اضطراری هنگام استفاده از ترمز ، آنرا محکم فشار دهيد و پای خود را از روی پدال بر نداريد .“ ، بر نداشتن پا از روی پدال در چنين شرايطی به چه دليلی می تواند باشد ، هيچ شخص عاقلی پای خود را در شرايط اضطراری لازم ، از روی پدال بر نخواهد داشت ، مگر اينکه موردی خاص و غير عادی او را از اين کار متوقف سازد ، ذکر نشدن وجود ارتعاش در پدال ترمز ،که در ۲۰۶ نيز نسبت به ديگر خودروهای مجهز به اين سيستم بيشتر است ، ممکن است برای شخصی که تا بحال با اين سيستم آشنا نبوده باعث رها سازی پدال از سوی او شده و اتفاقات جبران ناپذيری پديد آورد

ترجمه فارسی در صفحه ۳۴ آمده است ” چراغ راهنمای بغل گلگير جلو يا عقب را فشار دهيد تا مجموعه آن آزاد شود ، سپس فيش اتصال را نگهداريد و يک چهارم دور بچرخانيد و ... . “ اين در حاليست که چراغ راهنمای روی گلگير در گلگير عقب هيچ خودرويی ديده نمی شود ضمنا در صورت فشردن آن بدون جلو يا عقب کشيدنش نيز ممکن است شيشه اش بشکند 

لینک های دانلود

دانلود

نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما