کلیپ (تصویری)

کلیپ تصویری ، جایگاه قرآن در هدایتگری انسان

کلیپ تصویری ، جایگاه قرآن در هدایتگری انسان
بیانات مقام معظم رهبری ویژه مسابقات قرآن ادامه ...

کلیپ تصویری ، قرآن حلال مشکلات بشر

کلیپ تصویری ، قرآن حلال مشکلات بشر
بیانات مقام معظم رهبری ویژه مسابقات قرآن ادامه ...

کلیپ تصویری ، زیبایی شناسی قرآن

کلیپ تصویری ، زیبایی شناسی قرآن
بیانات مقام معظم رهبری ویژه مسابقات قرآن ادامه ...

کلیپ تصویری ، آشنایی با زبان قرآن

کلیپ تصویری ، آشنایی با زبان قرآن
بیانات مقام معظم رهبری ویژه مسابقات قرآن ادامه ...

کلیپ تصویری ، انس با قرآن 2

کلیپ تصویری ، انس با قرآن 2
بیانات مقام معظم رهبری ویژه مسابقات قرآن ادامه ...

کلیپ تصویری ، انس با قرآن 1

کلیپ تصویری ، انس با قرآن 1
بیانات مقام معظم رهبری ویژه مسابقات قرآن ادامه ...

کلیپ تصویری ، دعوت به یک چالش

کلیپ تصویری ، دعوت به یک چالش
ارائه راهکار برای داشتن عمری طولانی با معرفی واقفان نامدار، حاج حسین ملک و محمد نمازی ادامه ...

کلیپ تصویری ، ثروت ماندگار

کلیپ تصویری ، ثروت ماندگار
سخنان حجت الاسلام شرفخانی، معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف، درباره وقف، سرمایه همیشگی و جاویدان ادامه ...

کلیپ تصویری ، امامزاده های جدید

کلیپ تصویری ، امامزاده های جدید
سخنان حجت الاسلام شرفخانی، معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف، در پاسخ به شبهات مطرح شده در فضای مجازی درباره امامزاده ها ادامه ...

کلیپ تصویری ، عواید امامزاده ها

کلیپ تصویری ، عواید امامزاده ها
سخنان حجت الاسلام شرفخانی، معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف، درباره عواید امامزاده ها ادامه ...