طراحی

پوستر، طرح سراسری مهر تحصیلی

پوستر، طرح سراسری مهر تحصیلی
اجرای امینانه نیافت وقف در رابطه با هزینه تحصیلی دانش آموزان بی بضاعت ادامه ...

رسید دریافت کمک های نقدی

رسید دریافت کمک های نقدی
ویژه مکان های مذهبی (امامزادگان و بقاع متبرکه) ادامه ...

آداب وضو

آداب وضو
آداب و مستحبات وضو ادامه ...

پارچه نوشت محرم

پارچه نوشت محرم
ویژه مجالس ماه محرم ادامه ...

تابلوی مرکز افق (اجتماعی، فرهنگی و قرآنی)

تابلوی مرکز افق (اجتماعی، فرهنگی و قرآنی)
جهت بهره برداری در مراکز فرهنگی امامزادگان و بقاع متبرکه ادامه ...

همه واقف باشیم 1397 (چند زبانه)

همه واقف باشیم 1397 (چند زبانه)
ویژه دهه وقف به زبان های انگلیسی، عربی، ترکی، کردی، لری و بلوچی ادامه ...