فصلنامه وقف میراث جاویدان

فصلنامه وقف میراث جاویدان 96 -95

فصلنامه وقف میراث جاویدان 96 -95
برخی مقالات این شماره فصلنامه عبارتند از: بررسی فتوای اشتراط بازگشت وقف به واقف در فتاوای مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، بررسی تأثیر وقف بر رشد اقتصادی در منطقه خراسان جنوبی، پیوستگی وقف و تشیع و تأثیرات اجتماعی- اقتصادی آن در عصر صفوی، بازخوانی وقفنامه بقعه شیخ دانیال در خنج فارس، امامزاده سید اسحاق بن موسی الکاظم علیه السلام؛ فرزندان و نوادگان، معرفی مجموعه مقالات نخستین کنگره ملی حضرت بی‌بی حکیمه علیها السلام و ... ادامه ...

فصلنامه وقف میراث جاویدان 94

فصلنامه وقف میراث جاویدان 94
برخی مقالات این شماره فصلنامه عبارتند از: بررسی جایگاه فرهنگ وقف در رشد بیمارستان سازی در تمدن اسلامی، معرفی چند موقوفه مجموعه تاریخی بسطام در دوره ایلخانیان، بررسی کارکرد حمام‌­های وقفی در ایران، گاه‌شماری در باورهای آیینی و مذهبی ایرانیان (با تکیه بر وقفنا‌مه‌های مازندران)، وقفنامه روستای دهجلال متعلق به محمدهاشم شريف‌ العلماء زنجانی، معرفی مجموعه مقالات برگزیده کنگره ملی حضرت محمد هلال بن علی علیه السلام ادامه ...

فصلنامه وقف میراث جاویدان 93

فصلنامه وقف میراث جاویدان 93
برخی مقالات این شماره فصلنامه عبارتند از: وقف زمان‌­بندی شده؛ راهکاری در راستای بهینه‌­سازی و گسترش فرهنگ وقف، نقش حکومت صفوی در فراز و فرود نهاد وقف، نظام نظارتی موقوفات در ایران، معرفی دو نمونه از اشیای منقول تاریخی وقفی استان زنجان، شخصیت و جایگاه امامزاده ابراهیم ابن موسی علیه السلام (امامزاده نرمی)، معرفی کتاب «بررسی فقهی و حقوقی وقف از سوی و بر اشخاص حقوقی» ادامه ...

فصلنامه وقف میراث جاویدان 92 -91

فصلنامه وقف میراث جاویدان 92 -91
برخی مقالات این شماره فصلنامه عبارتند از: وقف و اقتصاد، وقف‌­نگاری­‌های شیخ صدوق، بررسی مسأله وقف در حکومت آل بویه، جایگاه وقف در ساختارشناسی فرهنگی و اجتماعی شهر قزوین، مدیریت منابع و مصارف اوقاف، جایگاه سازمان اوقاف در مدیریت و نظارت بر موقوفات خاص، معرفی مجموعه مقالات برگزیده کنگره ملی امامزادگان با محوریت حضرت حسین بن موسی الکاظم ادامه ...

فصلنامه وقف میراث جاویدان 90

فصلنامه وقف میراث جاویدان 90
برخی مقالات این شماره فصلنامه عبارتند از: نقش وقف در حفاظت از بناهاي تاريخي و بافت كهن شهرها، جنبه‌های مختلف اقتصادی موقوفات و چگونگی ارتقای آنها، مؤسسات وقفي در حيات بازار سنتی آمل،آیات قرآن مجید و احادیث به کار رفته در مقدمه وقفنامه ربع رشیدی،بررسی چند بقعه متبرکه مذهبی در شهرستان رامسر، معرفی کتاب مأخذشناسی وقف ادامه ...

فصلنامه وقف میراث جاویدان 89

فصلنامه وقف میراث جاویدان 89
برخی مقالات این شماره فصلنامه عبارتند از: بیع وقف، بناهای وقفی مراغه در دوره ایلخانی، امامزاده سید موسی مبرقع، فرزندان، خاندان و احفاد او، معرفی چند اثر چوبی وقفی متعلق به قرن هشتم هجری قمری، پل‌های وقفی زنجان در دوره قاجاریه، بازخوانی و نگرشی در وقفنامه ملا احمد خلف ملا محمدجعفر بیدگلی، وقفنامه آقاخان مظفرالدوله مربوط به دارالسعاده زنجان، معرفی مجموعه مقالات امامزادگان و حیات فرهنگی ادامه ...

فصلنامه وقف میراث جاویدان 88

فصلنامه وقف میراث جاویدان 88
برخی مقالات این شماره فصلنامه عبارتند از: آثار اجتماعی وقف اسلامی در ایران، بررسی رابطه متقابل وقف و فرهنگ انتظار در جامعه اسلامی، موقوفات امام رضا علیه‌السلام و بررسی کارکردهای آن، سواد وقفنامه مسجد و حمام دارالسلطنه تبریز، شجره طیّبه علی بن جعفر علیه‌السلام، معرفی مجموعه مقالات چونان دری گشوده به بهشت (بررسی جلوه‌های معماری آستان مقدس امامزادگان) ادامه ...

فصلنامه وقف میراث جاویدان 87

فصلنامه وقف میراث جاویدان 87
برخی مقالات این شماره فصلنامه عبارتند از: آثار اجتماعی وقف اسلامی در ایران، کتابخانه وقفی اعتمادیه همدان، معرفی زینب بیگم و مدرسه و مسجد موقوفه او، تأملی بر سند تاريخی وقف كنيز در دوره قاجار، کتابخانه وقفی اعتمادیه همدان، معرفی زینب بیگم و مدرسه و مسجد موقوفه او، سواد وقفنامه‌های قاجاری زنجان، معرفی مجموعه مقالات حُرمت حَرم (مروری بر نقش اجتماعی امامزادگان) ادامه ...