شور مستی
شور مستی

خواننده : حسام الدین سراج
آلبوم : بوی بهشت
شاعر : مولانا

دزدیده چون جان می روی
اندر میان جان من
سرو خرامان منی
ای رونق بستان من

چون می روی بی من مرو
ای جان جان بی‌تن مرو
وز چشم من بیرون مشو
ای شعله تابان من

هفت آسمان را بردرم
وز هفت دریا بگذرم
چون دلبرانه بنگری
در جان سرگردان من

از لطف تو چون جان شدم
وز خویشتن پنهان شدم
ای هست تو پنهان شده
در هستی پنهان من

منبع: http://www.semital.com