0
ویژه نامه ها

زیرلیوانی

ملیکا پورمحمودیان در این بخش چگونگی ساخت یک زیرلیوانی ساده و زیبا را به شما نوجوانان عزیز آموزش داده است.
زیرلیوانی

چه چیزهایی نیاز داریم؟

پارچه ی نمدی

نخ

سوزن

چسب

پشم شیشه

منجوق (برای چشم)

 

چطور آماده می شود؟

1. طبق شکل الگو را رسم کنید و آن را روی پارچه قرار دهید.
 
زیرلیوانی
 
2. از تمام قسمت های الگو دو عدد برش بزنید.
 
زیرلیوانی
 
3. تکه های مربوط به بدن را روی هم بگذارید و دور آن را با دوخت دندان موشی بدوزید.
 
زیرلیوانی
 
4. قسمت های پنجه را روی دست ها و پاها سنجاق کنید و همراه بدن بدوزید.
 
زیرلیوانی
 
5. تکه های مربوط به بینی و پوزه ی گربه را روی قسمت صورت قرارداده و با چسب بچسبانید. با استفاده از نخ همرنگِ بدن، روی پوزه سبیل ها را بدوزید.