آموزش گام به گام بسکتبال (18)

بسياري از اوقات بازيکن يک ريباند کامل انجام مي‌دهد و بعد بعلت مراقبت ضعيف از توپ، مالکيت خود را از دست مي‌دهد. هنگام آموزش ريباند، به آنها تاکيد کنيد که تلاش آنها براي کسب مالکيت توپ، کوشش براي هيچ است اگر در حفظ آن در مرحله بعد کوتاهي شود.
سه‌شنبه، 3 اسفند 1389
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
آموزش گام به گام بسکتبال (18)

آموزش گام به گام بسکتبال (18)
آموزش گام به گام بسکتبال (18)


 

 


 

آموزش گام به گام بسکتبال (18)


توپ را بگيريد و آن را حفظ کنيد
 

بسياري از اوقات بازيکن يک ريباند کامل انجام مي‌دهد و بعد بعلت مراقبت ضعيف از توپ، مالکيت خود را از دست مي‌دهد. هنگام آموزش ريباند، به آنها تاکيد کنيد که تلاش آنها براي کسب مالکيت توپ، کوشش براي هيچ است اگر در حفظ آن در مرحله بعد کوتاهي شود.
(شکل1- 18) نشان مي‌دهد چگونه يک بازيکن توپ را مي‌گيرد. استفاده از اين مهارت و گرفتن توپ با 2 دست، با قدرت و با تعادل، امکان سرخوردن توپ از دستهاي بازيکن يا خارج کردن آن بوسيله حريف کاسته خواهد شد. بازيکنان را براي پيشرفت در اين مهارت با تأکيد بر استفاده آنها از اين روش بعد از هر ريباند، ياري دهيد. به بازيکنان جوان يادآوري کنيد تا زمان گرفتن توپ در ريباند، چشمهاي خود را باز کرده و نگاه خود را روي توپ متمرکز کنند.
(شکل1- 18)

 

آموزش گام به گام بسکتبال (18)


گاهي توپ بعد از برخورد به حلقه در نقطه‌اي پايين مي‌آيد که بازيکن از گرفتن آن با 2 دست ناتوان است. در چنين مواردي بازيکنان بايد سعي کنند کنترل آن را با يک دست، به دست آورند يا با ضربه به توپ آن را به هم تيمي خود برسانند.
حفظ مالکيت توپ ريباند شده، غالباً مشکل‌تر از آن است که ممکن است به نظر برسد. بازيکنان حريف سعي خواهند کرد با ضربه زدن به توپ آن را از دستهاي ريباند کننده خارج کنند. بسياري از اوقات آنها بوسيله 2 يا حتي 3 بازيکن ريباند کننده را در دام خود قرار خواهند داد، با اين کارپاس يا دريبل آن را براي بازيکن ريباند کننده، تقريباً غيرممکن خواهند کرد. بسيار مهم است که بازيکنان طرز مقابله با چنين موقعيتهايي را بياموزند.
هنگامي که بازيکنان توپ را در مجاورت حريف يا حريفها، ريباند مي‌کنند اولين حرکت آنها بايد آوردن توپ به زيرچانه با آرنج‌هاي بازو و2 دست (با انگشتان به سمت بالا) در 2 طرف توپ و گرفتن محکم آن باشد.(شکل2- 18)
(شکل2- 18)

آموزش گام به گام بسکتبال (18)


به بازيکنان بگوييد آرنج‌ها را به اطراف يا سمت مدافع پرتاب نکنند زيرا اين عمل باعث تخلف يا خطا خواهد شد و در قانون جديد به آن تکنيکال فول يا فول فني داده مي شود. همچنين به آنها بگوييد که سر را بالا نگاه دارند و براي يافتن هم تيمي هاي خود در حال حرکت به پايين زمين (سمت حريف) يا به نقطه‌اي آزاد در نيمه خودي نگاه کنند.
معمولي‌ترين حالتي که ريباند کننده بعد از کسب مالکيت توپ بعد از يک شوت ناموفق با آن رو به رو مي‌شود يک حريف تنهاست (اغلب همان کسي که راه او را به سبد سد کرده است) که در نزديکي او سعي بر ربودن توپ را دارد. به بازيکنان بياموزيد که در جهت دور شدن از مدافع چرخش کنند همانطور که در (شکل3- 18) نشان داده شده است. بازيکن بايد در مرحله بعد مسير آزادي را براي پاس به هم تيمي خود پيدا کند يا بدون خطر ربوده شدن توپ قادر به دريبل کردن آن باشد. به بازيکنان اخطار کنيد بلافاصله بعد از ريباند توپ در محيط شلوغ، اقدام به دريبل نکنند. اين عمل به حريف موقعيت بسيار خوبي براي ربودن توپ يا ضربه زدن به آن فراهم مي‌آورد.
(شکل3- 18)

آموزش گام به گام بسکتبال (18)

هنگامي که ريباند کننده خود را در محاصره 2 يا چند مدافع مي‌بيند، اولين چيزي که بايد به خاطر داشته باشد، عصبي نشدن است. اگر آنها تربيت شده باشند که آرام بمانند، توپ را در حالت مراقبت قرار دهند و سرتاسر زمين را نگاه کنند، راه‌هاي چاره در ذهنشان تداعي خواهد شد. يک حرکت رهايي بخش که شما مي‌توانيد به آنها آموزش دهيد مهارت عبور از بين مدافعـان است که در (شکل4- 18) نشان داده شده است. اين مهارت قابل استفاده براي موقعي است که مدافعان ايجاد کننده تله فضاي زياد و کافي براي بازيکن جهت عبور از بين مدافعان باقي گذاشته باشند. گاهي فريب پاس بالاي سر باعث خواهد شد مدافعان از زمين بلند شوند و اين عمل آنها باعث ايجاد روزنه‌اي شود که بازيکن مهاجم توان عبور از آن را داشته باشد. بازيکنان نبايد سعي کنند راه خود را از بين مدافعان با زور باز کنند زيرا اين کار احتمال منجر به خطاي شارژ (حمله) خواهد شد.
(شکل4- 18)

آموزش گام به گام بسکتبال (18)

يکي ديگر از راه‌هاي انتخابي براي ريباند کننده‌اي که بوسيله حريف ها محاصره شده پرتاب پاس از بالاي سر آنهاست. حتي بازيکنان کوتاه‌تر مي‌توانند از اين روش استفاده کنند اگر قبل از آن مبادرت به پاس فريبنده کرده باشند. اگر ريباند کننده بوسيله 2 مدافع يا بيشتر محاصره شده باشد، محاسبه ساده نشان مي‌دهد که يک هم تيمي او بايد آزاد باشد يا بتواند با حرکت آزاد شود تا يک پاس دريافت کند. يک احتمال قوي ديگر در اين موقعيت آن است که مدافعي با نزديک شدن بيش از حد مرتکب خطا بر روي ريباند کننده شود. به بازيکنان بگوييد که هنگام قرار گرفتن در تله حريف بعد از ريباند آرامش خود را حفظ کنند و براي فراهم شدن يکي از اين راه حل ها صبر را پيشه سازند.
منبع:کتاب مهارت‌ها و تمرين‌هاي بسکتبال
ارسالي از طرف کاربر محترم : leila0033
ادامه دارد ... ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.