8 نکته کليدي براي استحکام زندگي زناشويي

اگراز افرادي هستيد که مي خواهيد از تجربه هاي ديگران استفاده کنيد و چنانچه تصميم به آغاز زندگي مشترک گرفته ايد،به اين هشت نکته توجه کنيد تا از برخي واقعيت هاي مهم و هشدار دهنده درباره ازدواج آگاه شويد .به حتم،وقتي که درگير مسائل عاطفي مي شويد،حاضر نيستيد لحظه اي هم به اين موارد فکر کنيد .ولي،زندگي کتاب داستان
يکشنبه، 8 خرداد 1390
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
8 نکته کليدي براي استحکام زندگي زناشويي

8 نکته کليدي براي استحکام زندگي زناشويي
8 نکته کليدي براي استحکام زندگي زناشويي


 

نويسنده :اعظم اسلامي مجد
 
اگراز افرادي هستيد که مي خواهيد از تجربه هاي ديگران استفاده کنيد و چنانچه تصميم به آغاز زندگي مشترک گرفته ايد،به اين هشت نکته توجه کنيد تا از برخي واقعيت هاي مهم و هشدار دهنده درباره ازدواج آگاه شويد .به حتم،وقتي که درگير مسائل عاطفي مي شويد،حاضر نيستيد لحظه اي هم به اين موارد فکر کنيد .ولي،زندگي کتاب داستان نيست و همه روزهايش خوشايند و دلچسب شما نخواهد بود،پس قبل از آنکه طعمه خوش خيالي خود شويد، چشمان تان را خوب بگشاييد و واقعيت زندگي را دريابيد:
1-در زندگي روزهايي وجود دارد که با نگاه کردن به چهره همسرتان که در نزديکي شما به خواب رفته است،با خود مي گوييد :«آيا اين همان کسي است که بايد براي هميشه با او باشم.»وقتي مي خواهيد ازدواج کنيد،با خود مي انديشيد که در انتخاب همسرتان درست عمل کرده ايد و نيمه گمشده خودتان را يافته ايد و حاضر نيستيد آنقدر در کنار و همراه او بمانيد تا مرگ شما را از هم جدا کند.اما،به ناگاه يک روز از خواب بيدار مي شويد و در مي يابيد که همسرتان آن کسي نيست که شما مي پنداشتيد و نمي تواند لحظه هاي زندگي تان را از شادي و نشاط پر کند .به علاقه اي که به او داريد ،شک کرده و به علاقه او نيز نسبت به خودتان شک مي کنيد .حتي،ممکن است که گاهي با خود بينديشيد که چرا اين فرد را به عنوان شريک زندگي انتخاب کردم و يا چرا در امر ازدواج شتاب کردم؛اما، حقيقت امر اين است که شما معناي واقعي ازدواج را درک نکرده ايد و زماني که اين جمله را بر زبان مي آوريد :«من شريک تو خواهم بود،در غم ها و شادي ها »،درک درستي از اين جمله نداشتيد .جنس رابطه شما و همسرتان بر اساس يک زندگي يک روزه بوده است .زيرا،با رسيدن روزهاي تکراري و يکنواخت شدن همه چيز،ديگر حاضر به تحمل وضعيت نيستيد.با شروع حرکت پنهاني نااميدي به سمت زندگي تان به طور آشکار احساس تنهايي و پشيماني مي کنيد؛« نه،او همان کسي نيست که من مي خواستم.»
زيبايي آن تصويري که از ازدواج درذهن پرورانده بوديد ،از بين مي رود و ديگر جلوه اي در نظرتان ندارد.شما ازدواج را يک مقصد نمي بينيد بلکه به نظرتان ازدواج سفري يکنواخت و خسته کننده است.از خواب شيرين بيدار شويد و زندگي را با تمام واقعيت هايش بپذيريد .روز را با همه نورهاي درخشان و حتي ناملايماتش دريابيد و باورکنيد که امروز شادي شماست زيرا،توانسته ايد تمام قصه هاي دروغين درباره سعادت ابدي را از ذهن تان بيرون کنيد و حقيقت ازدواج و قصه حقيقي زندگي را با تمام سختي ها و ترس هايش باور کنيد.
2-در زندگي روزهايي وجود دارد که بايد در آن روزها بيش از حد تصورتان کارو تلاش کنيد.
همگان براين باورند که ازدواج و زندگي مشترک نياز به صرف انرژي و زمان بسيار دارد و شما در خيال خام تان به اين مي انديشيد که با کشمکش و دعوا مي توانيد بسياري از عادات آزاردهنده همسرتان را اصلاح کنيد .شما کمرهمت به انجام انکار بسته ايد و براي رسيدن به اين هدف انرژي بسياري را صرف کنيد .اما،به اين نکته نيزتوجه داشته باشيد که انسان طبيعتي پيچيده دارند و رسيدن به چنين هدفي در اصل ساده و آسان نيست.
انسان ها هرکدام با شخصيت متفاوتي که دارند،دنياي مجهول و مبهمي هستند .ما بايد يکديگر را با هر آنچه هستيم ،بپذيريم .ازدواج يعني بالا بردن سطح بينش و آگاهي.هر چه ميزان آگاهي شما افزايش يابد ،همسرتان نيز با مشاهده رشد بينش شما کمي خود را تغييرخواهد داد و بالعکس .به اين ترتيب دونفر در کنار هم رشد کرده و مي بالند .در واقع ،کار اصلي هر يک يافتن راهي براي پرورش يافتن يکديگر است.بنابراين به خودتان و همسرتان زياد سخت نگيريد .
3-در زندگي روزهايي هست که شب هنگام با عصبانيت بسيار به رختخواب مي رويد و صبح دم،هنگام بيدار شدن از خواب،از روز قبل نيز عصباني هستيد.
شما نياز به آرامش و خونسردي بيشتري داريد.بايد به يک ديدگاه ثابت برسيد.بايد کمي به زندگي تان استراحت دهيد.هر جنگ و منازعه اي نياز به تنفس و استراحت دارد.يک توقف کوچک در هردعوا به شما اعلام مي کند که ميزان عصبانيت تان چقدر آسيب ديده ايد.ممکن است منازعه و دعواي شما از يک قدر نشناسي و ناسپاسي کوچک شروع شده باشد و آنقدر بيهوده رشد کرده و باليده است که حالا ازبدي لبريز شده ايد .وقتي چنين وضعيتي براي تان پيش آمد ،فرصت يک استراحت کوتاه را از خود و همسرتان دريغ نکنيد تا بتوانيد همه چيز را بهتر ببينيد و خشم تان را مهار کنيد تا بر شما چيره نشود.برخي مواقع يک بحث منطقي خيلي سريع تبديل به مشاجره اي احمقانه مي شود و به دنبال آن خطاهاي ديگر يکي بعد از ديگري به وجود مي آيد.حتي ،اگر بتوانيد تمرکز خود را درباره يک موضوع حفظ کنيد ،اما،باز هم در برخي از مشاجرات خشم تان تا زمان رفتن به رختخواب با شما مي ماند و شما احساس واقعي خود را خفه مي کنيد .در چنين مواقعي بزرگترين ضربه ها به پيکره ازدواج وارد مي شود.در چنين لحظاتي حتي اگرقرار باشد .تمام روز بعد را نيز به مشاجره و نزاع بپردازيد ،باز هم اجازه دهيد تا احساسات خشم آلودتان کمي فروکش کند و به موقعيت ثابتي برسيد تا بتوانيد کم کم به آرامش دست يابيد.
4-در زندگي روزهايي هست که ممکن است تا مدت ها با همسرتان نزديکي فيزيکي نداشته باشيد ؛اما،نگران نباشيد ،اوضاع حتماً به سامان مي رسد .
دوران نبود تماس هاي فيزيکي و روابط زناشويي در زندگي زناشويي در زندگي مشترک امري کاملاً طبيعي است.اين دوران هرگز هميشگي نخواهد بود البته کاملا طبيعي است که بدن انسان پاره اي اوقات نياز به خواب و استراحت بيشتر داشته باشد.بهتر است در مواقعي که به هر دليلي نمي توانيد به مسائل زناشويي بپردازيد ،دست کم تماس هاي کوچک و ساده تان را در روابط تان حفظ کنيد ،مانند يک نوازش بسيار ساده و از روي محبت.
5-در زندگي روزهايي وجود دارد که در مي يابيد پيدا کردن راهي براي با هم بودن و با هم ماندن بسيار با اهميت تر از يافتن راهي براي به مقصد رساندن خودتان است.به حتم،هيچ يک از ما قصد نداريم آنهايي را که دوست شان داريم ،آزار دهيم .اما،در بيشتر مکان ها و زمان ها حق را به خودمان مي دهيم.هر چه قدر ميزان حقي که به خودمان مي دهيم،بيشتر مي شود،ميزان نارضايتي و ناخشنودي همسرمان نيز بيشتر خواهد شد.متاسفانه ،با وجود دانستن اين نکته بازهم با اين تصور نادرست بقيه عمرمان را سپري مي کنيم که:»حق با من است»ولي،هرچه آگاهانه تر رفتار مي کنيم و همسرمان را به خاطر هر آنچه هست ،تحسين کنيم؛به همان اندازه احترام بيشتري براي خودمان قائل شده ايم .در واقع ،به ارزش تعادل و رضايتي که در زندگي يافته ايم ،پي برده ايم .به جاي اينکه فقط به اين نکته بپردازيم که چقدر همسرمان اشتباه مي کند،بهتراست هتاکي و بي حرمتي را کنار بگذاريم و در عوض به او بگوييم «آماده شنيدن حرف هايش هستيم»و يا«من اين گونه فکر نمي کردم»و بعد از آنکه با صداقت و صميمت ديدگاه ها و حرف هاي ما نيز براي او آسان تر مي شود .هنگامي که احساس کنيم به خوبي شنيده مي شويم ،ديگرنياز نداريم مرتب حق را به خود بدهيم.
6-يک ازدواج موفق به اين معني نيست که در آن هيچ نوع بحث و جدلي نباشد بلکه ازدواجي موفق است که در آن مرد و زن خانواده هر دو با هم تلاش کنند تا اوضاع را سامان دهند.هر دو با هم تلاش کنند براي يافتن تعادل در زندگي بعضي مواقع لازم است که زن و شوهر با هم دعواهاي کوچک و بزرگ نيز داشته باشند .زيرا،در مشاجرات فقط صداي تان را بالا نمي بريدبلکه ازحقيقت ها با صداي بلند مي گوييد،حقيقت هايي که آنها را درسينه تان دفن کرده بوديد و بعد با به زبان آوردن آنها فکر و روح تان را آرام تر مي کنيد،خودتان و همسرتان را بهتر مي شناسيد و از نوع و کيفيت رابطه تان آگاه مي شويد.اين مشاجرات کوچک و بزرگ که گاهي در هر خانواده اي به چشم مي خورد ،سبب قطع شدن روابط نخواهد شد بلکه ما را قوي تر و محکم تر مي کند.
7-در زندگي روزهايي هست که شما در مي يابيد بايد فقط خودتان را تغيير دهيد.گاهي اوقات برخي افراد فکر مي کنند که مي توانند کسي را که دوستش دارند،عوض کنند تا به ايده آل ها و کمالات نزديک تر شود.زوج ها در ابتدا با حمايت و همدلي و بعد با داد و فرياد و اتمام حجت کردن به انجام اين کار مبادرت مي کنند و آن چنان نسبت به اعتقادشان سرسختي نشان مي دهند که گويي اين مسوليت بزرگ بر گردن آنها نهاده شده و هيچ کاري درست تر از انجام اين کار نيست .اما،غالباً تلاشي بيهوده است؛زيرا تغيير يک انسان بالغ و دور کردن وي از عادات و باورهاي قديمي اش که با آنها بزرگ شده يک امر غير ممکن است.
8-اگر با ترس ها و ناامني ها مقابله کنيد،در مي يابيد که چه نوع شخصيتي داريد.در بيشتر موارد زوج ها در روزهاي نخست آشنايي شان نسبت به هم سوءظن بيشتري دارند .گاهي اوقات اين سوءظن ها سبب برآشفتگي و مشاجره مي شود.تا جايي که از شدت عصبانيت ممکن است به طلاق هم به طورجدي فکر کنند .اما،اين رفتارهاي بي اساس که اسباب تحريک زن و شوهر را فراهم مي کند ،چند ماه بيشتر دوام نخواهد يافت.بزرگ ترين شکايت ها در روابط زن و شوهر فرصت هاي طلايي است تا آنها بتوانند با خودشان روبه رو شوند .اگر ايرادها و کاستي هاي همسرتان را همچون مانعي بين خودتان و يک ازدواج مناسب مي دانيد،کارسختي را پيش رو داريد اما؛اگر از کنار اشتباهات يکديگر راحت تر عبور کنيد سفر پر فراز و نشيب زندگي به سمت خودشناسي براي تان آسان تر خواهد شد و حين سفر،هدايايي با ارزشي نيز دريافت مي کنيد که يکي از آنها رسيدن به رابطه اي مستحکم و با ثبات است.طي سفر شما ياد مي گيريد که با خودتان به مهرباني رفتار کنيد.و همين رفتار را نيز با همسرتان داشته باشيد .اين يکي از عجيب ترين زيبايي هاي ازدواج است.زندگي مشترک پر از لحظات سخت و درس هاس سخت است و هيچ کس نمي تواند شما را در طي اين راه آماده کند.اما،در نهايت همين سختي ها و دشواري ها است که بزرگ ترين گنج ها رابه شما هديه مي دهد و عشق تان را نسبت به قبل عميق تر و قوي تر مي کند.
منبع:نشريه دنياي سلامت ،شماره 50.
 ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط