0

چگونه مي توانيد در شوهر خود تغيير مثبت به وجود آوريد؟

آيا تا به حال به اين انديشيده ايد که همه ما انسان ها، گاهي نياز به ايجاد برخي تغييرات در رفتار و گفتارمان داريم؟ بي شک براي آنکه بتوانيم از زندگي فردي و اجتماعي خود نهايت استفاده را ببريم، نيازمند تحول و دگرديسي هستيم و اين فرآيندي است غير قابل انکار! چرا که بنا به مقتضيات زماني و مکاني و پيدايش شرايط متفاوت بايد در صدد رفع
چگونه مي توانيد در شوهر خود تغيير مثبت به وجود آوريد؟

چگونه مي توانيد در شوهر خود تغيير مثبت به وجود آوريد؟
چگونه مي توانيد در شوهر خود تغيير مثبت به وجود آوريد؟


 

نويسنده:محمد رضا دژکام*
 

آيا شوهرها تغيير پذيرند
 

آيا تا به حال به اين انديشيده ايد که همه ما انسان ها، گاهي نياز به ايجاد برخي تغييرات در رفتار و گفتارمان داريم؟ بي شک براي آنکه بتوانيم از زندگي فردي و اجتماعي خود نهايت استفاده را ببريم، نيازمند تحول و دگرديسي هستيم و اين فرآيندي است غير قابل انکار! چرا که بنا به مقتضيات زماني و مکاني و پيدايش شرايط متفاوت بايد در صدد رفع برخي از عقايد، ديدگاه ها، نگرش ها و خلق و خوي خود باشيم؛ البته به روش درست، عاقلانه و اصولي.
ايجاد تغييرات مثبت در آدمي، مي تواند بيانگر نوعي تحول رويکرد شخص نسبت به خويش، جامعه و زندگي باشد. پس چه بهتر که همواره سعي کنيم اگر قرار است تغيير و دگرگوني خاصي شکل بگيرد، از نوع مثبت و سازنده اش باشد تا بتوانيم روند رو به رشد در زندگي داشته باشيم. با توجه به آنچه گفته شد، مي خواهيم درباره اين موضوع با شما سخن بگوييم که «چگونه شما خانم ها مي توانيد در شوهران خود تغيير مثبت به وجود آوريد؟!» شايد اين موضوع يکي از بنيادي ترين رويکرد هاي علم نوين روانشناسي در امور خانواده و روابط زناشويي و رسيدن به فرآيندي مثبت در زندگي مشترک باشد. بنابراين با بررسي دقيق و کارشناسانه اين موضوع، خواهيم توانست به اين مهم دست يابيم! البته اين واقعيت ميسر نخواهد شد، مگر با همکاري و تشريک مساعي طرفين؛ يعني مساعدت و پذيرش زن و مرد که بتوانند اين مقوله را براي يکديگر طرح و اجرا نمايند. از ديدگاه روانشناسي ممکن است پس از مدتي زن پي ببرد، برخلاف آنچه فکر مي کرده، اصلاً مايل نبوده و نمي خواسته با مردي که آشنا شده ازدواج کند. شايد در اين بين پرسش هايي ذهن زن را به خود مشغول سازد، سؤال هايي از قبيل: «شايد او را در آينده آن گونه که فکر مي کنم، نتوانم دوست بدارم!»؛ «بي شک نکاتي در او ديدم که ارزش زيادي براي من داشته است!» توصيه مي شود که در اين قبيل موارد، زن شايسته است اندکي تفکر و تأمل کرده و يکطرفه به قاضي نرود. او بايد اجازه دهد شوهرش نيز حرف هاي خود را بزند تا به اين ترتيب، برآيند درست و معقولي از نگرش طرفين نسبت به هم به وجود آيد. بي شکل، بايد اذعان کرد که هنر «گوش کردن» آن هم از راه درست و اصولي مي تواند روابط زناشويي را هر چه بهتر و زيباتر سازد؛ زيرا آنگاه که مرد احساس کند شريک زندگي يا به عبارتي همسرش به طرز فکر، ديدگاه و نگرش هاي او توجه و تأمل مي کند و مجال انديشيدن و بيان کردن را به او مي دهد، از اين طرز رفتار همسرش لذت خواهد برد و در نهايت روابط زناشويي به معناي واقعي کلمه به لذت و خوشحالي وصف ناپذيري منجر خواهد شد.

توصيه مهم روانشناسي:
 

«بهترين، زيباترين و منطقي ترين، راهي که يک زن مي تواند انتخاب کند و براي تغيير روابط با شوهر خويش (در جهت مثبت) به آن متوسل شود، اين است که زندگي را از نگاه شوهرش براي خود ترسيم کند! به عبارت ديگر، تلاش کند تا براي صميمي تر شدن رابطه خود با شوهرش، به جاي اينکه پافشاري و اصرار بيش از حد از خودش نشان دهد، اندکي واقع بينانه تر، منطقي تر و عاقلانه تر به او و زندگي اش نگاه کند. آن گاه خواهيد ديد که شوهرش چه نگرش و ديدگاهي در زندگي مشترک خواهد داشت. اين گونه بهتر مي توان به نتيجه دلخواه و مورد نظر رسيد و اين حقيقتي است که در علم نوين روانشناسي و در روابط زنان و مردان در زندگي مشترک زناشويي به وضوح ديده مي شود!»

سه راهکار طلايي روانشناسي براي ايجاد تغييرات مثبت و اساسي در روند زندگي مردان:
 

1ــ شما نمي توانيد صرفاً مردي را براي تغيير دادن دوست بداريد.
در واقع شما خانم ها هر چه محبت و توجه خود را به شوهرتان بيشتر از گذشته کنيد، بي شک بيش از گذشته او را از خود جدا خواهيد ساخت.
توضيح اينکه، زني که شوهرش را بيش از اندازه دوست مي دارد، باعث خواهد شد که همسرش او را بسيار نيازمند تصور کند و چون نمي تواند تمام خواسته هايش را برآورده سازد، احساس شرمساري و خجالت خواهد کرد.
2ــ شما (خانم ها) براي ايجاد تغيير مثبت در شوهرتان، قبل از اينکه به چگونه رفتار کردن در روابط خود فکر کنيد، بايد به اين مهم برسيد که شوهرتان چه احساسي نسبت به خودش دارد.
اين رويکرد به مرد کمک خواهد کرد تا براي ايجاد تغيير مثبت در خود و نيز فائق شدن بر مسائل و مشکلات جاري به همسرش تکيه کند و او را پشتوانه خوب و قابل اعتماد ببيند و تمام تلاش و کوشش خود را در اين راه به کار گيرد.
3ــ بهترين و اساسي ترين روش براي ايجاد تغيير مثبت در شوهرتان، پي بردن به رفتارها و عکس العمل هايي از جانب شماست که باعث پيدايش واکنش و بازتاب هاي منفي و مهلک در او مي گردد.
آيا توانايي هاي مردان را مي توان آشکار ساخت؟!
اصولاً زنان توانايي هاي بسياري براي دگرگوني نقاط قوت و قابل توجه رفتار شوهرشان دارند!
توجه کنيد، وقتي که زني هميشه با شوهرش از دريچه عصبانيت، خشم، سرزنش و نامهرباني وارد مي شود، مرد (شوهرش) نيز تلاش مي کند در قبال اين رفتار، به نوعي از خود دفاع کند و در اين موقع است که نابساماني هاي رفتاري مرد آشکار مي شود! اما زماني که زن با اعتماد به نفس و اطمينان خاطر و آرامش به سوي شوهرش برود و او را بهترين مرد دنيا براي خود تلقي کند، متقابلاً مرد نيز سعي مي کند بهترين ويژگي هاي رفتاري اش را به همسرش نشان دهد. اين همان برقراري يک رابطه زناشويي به معناي واقعي کلمه است! اما در همين بين بايد به نکته قابل ملاحظه اي اشاره کنيم و آن اينکه زنان سعي نمي کنند تا «بهترين وجه شخصيتي و رفتاري خود» را به شوهرانشان نشان دهند و زماني اين کار را انجام مي دهند که تصور مي کنند رابطه شان با او به نوعي دچار تزلزل شده و در حال از هم گسيختگي است. پس اين طرز رفتار و نگرش زنان مناسب و معقول نيست و آنها بايد اندکي بيشتر با خود بينديشند. براي چراهاي رفتار خود پاسخ يا پاسخ هايي معقول و غير احساسي پيدا کنند و درگير و دارآشفتگي هاي روحي و رواني خود، به ناگهان تصميم ناشايست و غير معقولي نگيرند. اين گونه مي توان به پايداري و استواري رابطه اطمينان داشت.

و کلام آخر اينکه:
 

يادمان باشد، اگر مي خواهيم از زندگي مان نهايت استفاده و لذت را ببريم، بايد اندکي گذشت را سرلوحه کارمان قرار دهيم. يادمان باشد که زندگي مشترک يعني رسيدن به آمال و آرزوهاي مشترک، نه فقط انديشيدن به آرزوهاي شخصي. يادمان باشد که، عشق را در فرآيند روابط زناشويي به گونه اي به کار گيريم که به معناي واقعي اش، عاشق يکديگر باشيم؛ چرا که عشق زيباترين موهبتي است که خداوند به انسان عطا کرده تا از آن براي رسيدن به معشوقش بهره بگيرد!

پي نوشت ها :
 

* روانشناس، مشاور ازدواج و خانواده
عضو انجمن روان شناسي ايران
عضو انجمن مشاوره ايران
 

منبع: دنياي زنان، شماره 64 

ارسال نظر شما
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
يکشنبه، 30 مرداد 1390
تخمین زمان مطالعه:
بازدید: 10044
موارد بیشتر برای شما
نظر مردم درباره اقدام اخیر رامبد جوان
نظر مردم درباره اقدام اخیر رامبد جوان

نظر مردم درباره اقدام اخیر رامبد جوان

سود ساخت و ساز مسکن چند درصد است؟ / سازندگان: عوارض ۳۰۰ درصد افزایش یافته است
سود ساخت و ساز مسکن چند درصد است؟ / سازندگان: عوارض ۳۰۰ درصد افزایش یافته است

سود ساخت و ساز مسکن چند درصد است؟ / سازندگان: عوارض ۳۰۰ درصد افزایش یافته است

ما با آمریکا مذاکره خواهیم کرد
ما با آمریکا مذاکره خواهیم کرد

ما با آمریکا مذاکره خواهیم کرد

بازتاب رسانه‌ای سرنگونی پهپاد غول پیکر آمریکایی از سوی سپاه
بازتاب رسانه‌ای سرنگونی پهپاد غول پیکر آمریکایی از سوی سپاه

بازتاب رسانه‌ای سرنگونی پهپاد غول پیکر آمریکایی از سوی سپاه

شرایط پذیرش مسافران دارای صیغه‌نامه، زنان و کودکان تنها و اتباع خارجی در اماکن اقامتی

شرایط پذیرش مسافران دارای صیغه‌نامه، زنان و کودکان تنها و اتباع خارجی در اماکن اقامتی

اولین صحبت های استراماچونی در ایران
اولین صحبت های استراماچونی در ایران

اولین صحبت های استراماچونی در ایران

آتش‌سوزی‌های عمدی در محیط زیست؟!
آتش‌سوزی‌های عمدی در محیط زیست؟!

آتش‌سوزی‌های عمدی در محیط زیست؟!

مزایای پنل‌های خورشیدی شناور روی آب
مزایای پنل‌های خورشیدی شناور روی آب

مزایای پنل‌های خورشیدی شناور روی آب

سقف افزایش نرخ شهریه مهدهای کودک چقدر است؟
سقف افزایش نرخ شهریه مهدهای کودک چقدر است؟

سقف افزایش نرخ شهریه مهدهای کودک چقدر است؟

اسپانسر سابق بارسالونا، حامی مالی تیم ملی فوتبال شد؟
اسپانسر سابق بارسالونا، حامی مالی تیم ملی فوتبال شد؟

اسپانسر سابق بارسالونا، حامی مالی تیم ملی فوتبال شد؟

تمهیدات جدید «دیوار» برای افزایش امنیت معاملات
تمهیدات جدید «دیوار» برای افزایش امنیت معاملات

تمهیدات جدید «دیوار» برای افزایش امنیت معاملات

محمد بن سلمان: دایه‌ام یک یهودی اوانجلیست بود
محمد بن سلمان: دایه‌ام یک یهودی اوانجلیست بود

محمد بن سلمان: دایه‌ام یک یهودی اوانجلیست بود

سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکایی در سواحل هرمزگان توسط سپاه +  مشخصات غول ۲۰۰ میلیون دلاری آمریکا
سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکایی در سواحل هرمزگان توسط سپاه + مشخصات غول ۲۰۰ میلیون دلاری آمریکا

سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکایی در سواحل هرمزگان توسط سپاه + مشخصات غول ۲۰۰ میلیون دلاری آمریکا

جزییات از ماجرای زن هنجارشکن در گلسار رشت / پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع شد

جزییات از ماجرای زن هنجارشکن در گلسار رشت / پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع شد

ماجرای موفقیت بانک ملت در دعوای حقوقی ۱۰ساله علیه انگلیس چه بود؟
ماجرای موفقیت بانک ملت در دعوای حقوقی ۱۰ساله علیه انگلیس چه بود؟

ماجرای موفقیت بانک ملت در دعوای حقوقی ۱۰ساله علیه انگلیس چه بود؟

گزارش سازمان ملل: مدارک معتبری از نقش «بن‌سلمان» در قتل خاشقچی وجود دارد
گزارش سازمان ملل: مدارک معتبری از نقش «بن‌سلمان» در قتل خاشقچی وجود دارد

گزارش سازمان ملل: مدارک معتبری از نقش «بن‌سلمان» در قتل خاشقچی وجود دارد

برانگیختن خلاقیت
برانگیختن خلاقیت

برانگیختن خلاقیت

بچه‌ها چگونه یاد می‌گیرند
بچه‌ها چگونه یاد می‌گیرند

بچه‌ها چگونه یاد می‌گیرند

انواع بازی کودکان

انواع بازی کودکان

انواع افسانه بافی کودکان
انواع افسانه بافی کودکان

انواع افسانه بافی کودکان

آموزش لمس به کودکان
آموزش لمس به کودکان

آموزش لمس به کودکان