لیست مسابقات
اطلاعیه تکمیل مشخصات کاربری
مسابقه روزانه 8 فروردین

شروع مسابقه: سه‌شنبه، 8 فروردين 1402

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 11 فروردين 1402
توضیحات:

توجه: کاربر محترم جهت فعالیت در انجمن و پاسخگویی به مسابقات روزانه باید در راسخون عضو شوید واگر مشخصات کاربری را تا کنون بقره–١٩٤ ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری ( بالا ) کلیک کنید.  سوالات روزانه (3 فروردین تا 11 فروردین) را تا پایان ( روز11 فروردین ) می توانید پاسخ دهید    توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود به( آثار تربیتی روزه چیست؟ )

جوایز:

.جهت ارتباط با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرماییدصندوق پیام پاسخگویی (ravabet_rasekhoon)تاپیک :(نظرات و پیشنهادات) 

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 7 فروردین

شروع مسابقه: دوشنبه، 7 فروردين 1402

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 11 فروردين 1402
توضیحات:

توجه: کاربر محترم جهت فعالیت در انجمن و پاسخگویی به مسابقات روزانه باید در راسخون عضو شوید واگر مشخصات کاربری را تا کنون بقره–١٩٤ ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری ( بالا ) کلیک کنید.  سوالات روزانه (3 فروردین تا 11 فروردین) را تا پایان ( روز11 فروردین ) می توانید پاسخ دهید    توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود به( آثار تربیتی روزه چیست؟ )

جوایز:

.جهت ارتباط با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرماییدصندوق پیام پاسخگویی (ravabet_rasekhoon)تاپیک :(نظرات و پیشنهادات) 

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 6 فروردین

شروع مسابقه: يکشنبه، 6 فروردين 1402

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 11 فروردين 1402
توضیحات:

توجه: کاربر محترم جهت فعالیت در انجمن و پاسخگویی به مسابقات روزانه باید در راسخون عضو شوید واگر مشخصات کاربری را تا کنون بقره–١٩٤ ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری ( بالا ) کلیک کنید.  سوالات روزانه (3 فروردین تا 11 فروردین) را تا پایان ( روز11 فروردین ) می توانید پاسخ دهید    توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود به( کسانی که نباید روزه بگیرند ؟ )

جوایز:

.جهت ارتباط با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرماییدصندوق پیام پاسخگویی (ravabet_rasekhoon)تاپیک :(نظرات و پیشنهادات) 

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 5 فروردین

شروع مسابقه: شنبه، 5 فروردين 1402

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 11 فروردين 1402
توضیحات:

توجه: کاربر محترم جهت فعالیت در انجمن و پاسخگویی به مسابقات روزانه باید در راسخون عضو شوید واگر مشخصات کاربری را تا کنون بقره–١٩٤ ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری ( بالا ) کلیک کنید.  سوالات روزانه (3 فروردین تا 11 فروردین) را تا پایان ( روز11 فروردین ) می توانید پاسخ دهید    توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود به( راز مبارکى ماه رمضان )

جوایز:

.جهت ارتباط با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرماییدصندوق پیام پاسخگویی (ravabet_rasekhoon)تاپیک :(نظرات و پیشنهادات) 

شرکت در مسابقه
مسابقه روزانه 4 فروردین

شروع مسابقه: جمعه، 4 فروردين 1402

پایان مسابقه: ساعت 24 جمعه، 11 فروردين 1402
توضیحات:

توجه: کاربر محترم جهت فعالیت در انجمن و پاسخگویی به مسابقات روزانه باید در راسخون عضو شوید واگر مشخصات کاربری را تا کنون بقره–١٩٤ ارسال ننموده‌اید، روی بنر مشخصات کاربری ( بالا ) کلیک کنید.  سوالات روزانه (3 فروردین تا 11 فروردین) را تا پایان ( روز11 فروردین ) می توانید پاسخ دهید    توجه بفرمایید: هر سوال در روز مقرر فعال می‌شودبرای یافتن پاسخ مراجعه شود به( راز مبارکى ماه رمضان )

جوایز:

.جهت ارتباط با ما از صندوق پیام یا تاپیک زیر استفاده بفرماییدصندوق پیام پاسخگویی (ravabet_rasekhoon)تاپیک :(نظرات و پیشنهادات) 

شرکت در مسابقه