دلایل خیانت درروابط زوجین از منظر روان‌شناختی

آرماتاژ می‌گوید: «برای رها شدن از عادت خیانت، باید سیستم تفکر کاملا جدیدی را در ناخودآگاه جایگزین کنید. باید در طولانی‌مدت خوشبختی ناشی از صداقت، وفاداری، حقیقت و عشق و ازدواج را به فرد نشان دهید. در این صورت، فرد کاملا روش زندگی قبلی را از خاطر می‌برد.
يکشنبه، 17 دی 1396
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
دلایل خیانت درروابط زوجین از منظر روان‌شناختی
دلیل خیانت فقط رابطهی جنسی نیست.
 
آرماتاژ می‌گوید: «برای رها شدن از عادت خیانت، باید سیستم تفکر کاملا جدیدی را در ناخودآگاه جایگزین کنید. باید در طولانی‌مدت خوشبختی ناشی از صداقت، وفاداری، حقیقت و عشق و ازدواج را به فرد نشان دهید. در این صورت، فرد کاملا روش زندگی قبلی را از خاطر می‌برد.

تعداد کلمات: 1010/تخمین زمان مطالعه:10دقیقه

دلایل خیانت درروابط زوجین از منظر روان‌شناختی

آشنایی با مهارت های زندگی زناشویی به زوجها کمک میکند و طعم خوشبختی در زندگی متأهلی را بچشند وازدواجی پایدار و موفق داشته باشند. اما اوضاع همیشه بهخوبی پیش نمیرود. امروزه، رابطهها انواع مختلفی دارند. در ازدواجهای سنتی زوجها بههم قول میدهند تا از لحاظ فیزیکی و احساسی بههم وفادار بمانند، اما دادهها نشان میدهند که بیوفایی خیلی معمول است. دولت آمریکا در سال ۲۰۰۵ تحقیقی در این مورد انجام داد. نتیجه این شد که از هر پنج زوج آمریکایی یک زوج اعتراف به بیوفایی کردند. در این مقاله، دلایل خیانت از منظر روانشناسی بازگو شده است.
فکر میکنید دلایل خیانت و بیوفایی زوجها نسبت به یکدیگر چیست؟ دلیل خیانت فقط رابطهی جنسی نیست.
فاکس نیوز با کلی آرماتاژ (Kelly Armatage)، رواندرمانگر شناختی رفتاری و مشاور ازدواج، مصاحبهای انجام داده است. در این مصاحبه، او به بررسی دلایل خیانت زوجها میپردازد. همچنین، آرماتاژ به ما میگوید اگر یکی از زوجین با این مشکل روبهرو شد، چطور میتواند رابطه را نجات دهد.

۱. عادی دانستن خیانت
 شاید خیانت در برخی افراد ذاتی باشد. تحقیقات نشان میدهند افرادی که پدر یا مادر خیانتکار داشتهاند، ممکن است خودشان هم به همسرشان خیانت کنند. در آپریل ۲۰۱۵، تحقیق مختصری در مجلهی مشکلات خانوادگی در همین مورد منتشر شد. این تحقیق نشان داد افرادی که پدر و مادر خیانتکار داشتهاند، نسبت به افرادی که والدین آنها در زندگی به هم وفادار بودهاند، دو برابر بیشتر احتمال خیانت به همسر خود را دارند.
آرماتاژ میگوید او هم همین نتیجه را در عمل دیده. «والدین این ایده را به فرزندان خود القا میکنند که خیانت کردن اشکالی ندارد».
  
جلوگیری
اگر پدر یا مادر شما به خانوادهی خود خیانت کرده، باید تلاش کنید این رفتار را تغییر دهید. آرماتاژ میگوید: «برای رها شدن از عادت خیانت، باید سیستم تفکر کاملا جدیدی را در ناخودآگاه جایگزین کنید. باید در طولانیمدت خوشبختی ناشی از صداقت، وفاداری، حقیقت و عشق و ازدواج را به فرد نشان دهید. در این صورت، فرد کاملا روش زندگی قبلی را از خاطر میبرد.

۲. اعتمادبهنفس پایین
اعتماد به نفس پایین یکی از دلایل خیانت است. خیانت برای این افراد میتواند نوعی مکانیسم تدافعی باشد. خیانت باعث میشود فرد احساس کند قوی است، دیگران به او نیاز دارند و او را میخواهند.
آرماتاژ میگوید: «گاهی اوقات فرد در رابطه به جایی رسیدهکه دیگر نمیتواند به همسر خود اعتماد به نفس ببخشد. در این مواقع، این فرد رابطه را تمام نمیکند (چون میترسد تنها شود)، ولی اعتمادبهنفسی را که به آن نیازمند است، از دیگران میگیرد

جلوگیری
اگر کسی به اندازهی کافی اعتمادبهنفس نداشته باشد، هرگز نمیتواند رابطهی خیلی سالمی داشته باشد. به همین خاطر، فرد برای داشتن رابطهی بهتر باید برای تقویت اعتماد به نفس خود تلاش کند. آرماتاژ میگوید: «درست است که خوشبختی اولیه از درون انسان نشأت میگیرد، ولی بیشتر خوشبختی، اعتماد و ارزش از طرف مقابل به فرد منتقل میشود. در نتیجه، اول باید با ترسهای او روبهرو شوید. بعد اعتمادبهنفس او را بالا ببرید. برای این کار باید به او عشق بدهید و خلاء درون او را پر کنید».

۳. نارضایتی جنسی
 وقتی برای مدتی طولانی در رابطهای بودهاید، طبیعی است که علاقهی شما به رابطه جنسی کمتر شود. برای برخی افراد ارتباط احساسی هم کمتر میشود. طبیعی است که نارضایتی جنسی به یکی دیگر از دلایل خیانت تبدیل میشود.
آرماتاژ میگوید: «این افراد بهجای اینکه مشکلات خود را در خانه حل کنند، به خارج از خانه پناه میبرند. محققان معتقدند در خانههایی که رابطهی جنسی رضایتبخش نیست و زوجین مدام مجادله دارند، احتمال خیانت بیشتر است».

جلوگیری
بهجای اینکه به خارج از خانه پناه ببرید، با همسر خود صحبت کنید. ببینید چطور میتوانید اوضاع را در خانه بهبود بخشید. آرماتاژ میگوید: «وقتی بهدنبال راههایی میگردید که از نظر عاطفی و جنسی به همسر خود نزدیکتر شوید، هرگونه احتمال خیانت را از بین بردهاید. وقتی هر دو نفر تلاش میکنند موانع را از سر راه بردارند، رابطهی عاطفی و جنسی آنها به روزهای گرم و پرحرارت اول باز میگردد».

۴. علاقهی افراطی به تنوع
آرماتاژ میگوید: «بیشتر خیانتها اتفاقی پیش میآیند. وقتی کسی بیشتر زمان خود را با افراد خوشچهره میگذراند، احتمال خیانت او بیشتر میشود. همچنین کسانی که دچار بحران میانسالی شدهاند، کمکم به این فکرها میافتند. «دارم پیر میشم. میخوام دوباره احساس جوونی کنم. برای همین به همسرم خیانت میکنم». ولی معمولا این عامل بههمراه مورد شماره ۱ پیش میآید؛ اینکه خیانت اشکالی ندارد. درواقع اگر شخص از ابتدا فکر کند خیانت اشکالی ندارد، احتمالا در زندگی خود هم فرد خیانتکاری باشد.

جلوگیری
افرادی که بیشتر در معرض وسوسهی خیانت قرار دارند، باید خودآگاهی بیشتری داشته باشند. تمرین خودآگاهی میتواند در جلوگیری از خیانت تأثیرگذار باشد. آماتاژ به این افراد پیشنهاد میدهد: «اگر بهخاطر بحران میانسالی دچار وسوسهی خیانت شدند باید در مورد این احساسات با همسر خود صحبت کنند».
او توضیح میدهد: «پیشگیری بهتر از درمان است. رضایت ناشی از وفاداری به همسر خود خیلی بهتر از لذت موقتی خیانت است».

۵. انتقامگیری
متأسفانه اگر به هر دلیلی به همسر خود خیانت کردهاید، احتمال تلافی کردن او هم وجود دارد. او هم ممکن است بگوید کار شما را فراموش نکرده و میخواهد انتقام بگیرد. آرماتاژ میگوید: «درواقع این افراد فکر میکنند حق خیانت دارند، چون شما به او وفادار نبودهاید و به خاطر خیانت به شما کمتر احساس گناه میکند.» آرماتاژ میگوید: «اما حقیقت برعکس این است. تحقیقات نشان دادهاند افرادی که از روی انتقام خیانت میکنند، به اندازه همسر بیوفای خود احساس گناه و شرمندگی میکنند».
 
جلوگیری
آرماتاژ میگوید افرادی که از هم دلگیر هستند، بهتر است به مشاورهی ازدواج مراجعه کنند. این کار باعث میشود شخص وفادار اعتماد و ثبات بیشتری را در خانه حس کند. اینکه هر دو نفر خیانتکار بودهاند، شرایط مساوی دارند. آنها میتوانند پایهی قویتری برای رابطهی خود بسازند، ولی هر دو طرف باید همهی دلایل ابتدایی خیانت را از بین ببرند.
 
 در این زمینه حتما بخوانید:
* مفهوم و مصادیق خیانت از دیدگاه امام رضا (ع)
* چگونه با خیانت همسرم برخور کنم؟


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.