مقالات خانه و خانواده
نحوه برخورد صحیح با نوجوان عاشق

نحوه-برخورد-صحیح-با-نوجوان-عاشق نوجوانی دوره‌ای است که در آن دختران و پسران از لحاظ شناخت عاطفی، هیجانی اجتماعی و جهانی از کودکی به سوی ادامه ...

دوستان چه تاثیری در زندگی نوجوانان دارند؟

دوستان-چه-تاثیری-در-زندگی-نوجوانان-دارند اگر چه دوست در سراسر زندگی انسان نقش مهمی دارد، اما در دوران نوجوانی این نقش پررنگ تر می شود. زیرا نوجوان ادامه ...

چرا نوجوانان دروغ میگویند؟

چرا-نوجوانان-دروغ-میگویند کثر نوجوانان به والدین خود دروغ می گویند اما والدین به راحتی می توانند نشانه های دروغگویی را در آنان ادامه ...