لذت شوم

گزارشي از عواقب استفاده از قرص هاي روان گردان در بين جوانان با سرعت زياد مسافت بزرگراه را طي مي کرد. آنقدر سرعتش زياد بود که از کنار تمام ماشين ها مثل باد مي گذشت. دوستانش هر کدام از داخل اتومبيل مشغول به کاري بودند يکي خوابيده بود و آن يکي بلند بلند مي خنديد. همانطور که با سرعت مي رفت ناگهان فکري به سرش زد. دستش را به طرف دستگيره در برد، او قصد داشت به مغازه برود و خريد کند. در ماشين را باز کرد، گويا چشمانش کور شده بود و عقل خود را از دست داده بود. از ماشينش پياده شد و بعد ... تصادف وحشتناک در بزرگراه همت...
پنجشنبه، 2 آبان 1387
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
لذت شوم
لذت شوم
لذت شوم

نويسنده: سيما فراهاني

گزارشي از عواقب استفاده از قرص هاي روان گردان در بين جوانان

با سرعت زياد مسافت بزرگراه را طي مي کرد. آنقدر سرعتش زياد بود که از کنار تمام ماشين ها مثل باد مي گذشت. دوستانش هر کدام از داخل اتومبيل مشغول به کاري بودند يکي خوابيده بود و آن يکي بلند بلند مي خنديد. همانطور که با سرعت مي رفت ناگهان فکري به سرش زد. دستش را به طرف دستگيره در برد، او قصد داشت به مغازه برود و خريد کند. در ماشين را باز کرد، گويا چشمانش کور شده بود و عقل خود را از دست داده بود. از ماشينش پياده شد و بعد ... تصادف وحشتناک در بزرگراه همت...
اين اتفاقات بعد از مصرف قرص هاي روانگردان طبيعي است. توهم ناشي از اکس عواقب وخيم تري را نيز مي تواند دربرداشته باشد. در پرونده اي پسر جواني بعد از مصرف قرص اکس مادرش را شبيه به يک هندوانه ديد و با چاقو به جانش افتاد، پسر جوان ديگري نيز خواهرش را يک گوسفند ديد . دختر جوان ديگري در اثر توهم ناشي از اکس با خيال اينکه بال پرواز دارد، خود را از طبقه پنجم ساختمان به پايين پرت کرد و ...
اکستازي معضلي است که در چند سال گذشته، گريبان جوانان جامعه ما را گرفته است و در اثر آن خيلي ها جان خود را از دست داده اند. به طور کلي مصرف مواد مخدر و اعتياد به آن، خطرناک ترين پديده جامعه امروزي است که جوامع انساني را به طور جدي مورد تهديد قرار داده است. با پيشرفت جوامع، نيازها، نگرش ها و الگوهاي رفتاري انسان تغيير مي کند و اين دگرگوني از جامعه اي به جامعه ديگر به لحاظ موقعيت جغرافيايي، سطح رشد و آگاهي و زمينه هاي فرهنگي و ... بسيار متفاوت است. افزايش جمعيت جوان، ميزان آسيب پذيري جوامع را به لحاظ مصرف مواد مخدر مصنوعي مضاعف کرده است زيرا جوانان امروزي با انگيزه کنجکاوي و با رهايي از فشارهاي اجتماعي و فرار از مشکلات و مسئوليت ها به سوي مصرف انواع مخدر، به ويژه مواد مخدر صنعتي پناه مي برند. روند رو به رشد مصرف اکستازي و ساير قرص هاي روانگردان، امروزه در جوامع، از جمله در کشور ما تبديل به يک نگراني شده است. از سوي ديگر، بيم آن مي رود که به جهت عوارض بسيار مهلک و تأثيرات سوء آن بر مغز، الگوي مصرف ديرينه و سنتي ترياک و حشيش، به سمت اين مواد تغيير يابد.

گشتي در اکس پارتي

وارد خانه و يا بهتر بگويم پا به کوچه که بگذاري صداي هياهو و موسيقي را مي شنوي، صداي خنده، صداي فرياد، وارد که بشوي نورهاي رنگي را مي بيني که خاموش و روشن مي شوند و اشباحي ميان تاريکي و روشني خانه به شدت هر چه تمام تر بالا و پايين مي برند. آنها خسته نمي شوند. گويا براي آنها اصلا خستگي معنايي ندارد. شور و هيجان آنقدر بالا است که فکر مي کني اين آدم ها از کره ديگري با انرژي فوق تصور آمده اند. اما ... ساعتي بعد بوي مرگ فضاي خانه را پر مي کند. ساعتي بعد از هياهوي اين خانه خبري نيست. همه چيز به هم ريخته است اما کسي توان بلند شدن ندارد. ديگر رقص نور و موسيقي هم آنها را به هيجان آدم هاي اينجا حتي به اندازه يک آدم پير و فرسوده هم توان حرکتي ندارند. ديگر از آن همه فريادهاي شاد خبري نيست. حتي بعضي از آنها گريه مي کنند. ساعتي قبل آنها سرشار از يک انرژي کاذب دنيا را در دستان خود مي ديدند و احساس مي کردند توان انجام هر کاري را دارند، اما حالا نه تنها ديگر دنيايي در دستشان نيست که حتي توان از جا برخاستن را هم ندارند...
اکستازي را بايد جادوي مرگ در قرن حاضر خواند، تأثير اين قرص نيروزا، آنقدرها باقي نمي ماند و وقتي به پايان برسد ديگر از شور و هيجان خبري نيست، آنچه باقي مي ماند، افسردگي و احساس بيهودگي است. احساسي که ممکن است تو را تا حد مرگ به جنون بکشاند. نمي توان باور کرد که خنديدن براي انسان ها آنقدر مشکل باشد که براي انجامش مجبور باشند دست به دامان يک محرک خارجي شوند. جالب تر و يا در واقع تلخ تر از آن اين است که استفاده از مواد مخدر صنعتي و يا همان قرص هاي روانگردان بيشتر در بين جوانان شيوع پيدا کرده است و اين در حالي است که کشور ما همچنان مواد مخدر را ترياک و هروئين مي داند و کساني که از اين مواد استفاده کنند مجرم اند. متأسفانه در قانون مبارزه با مواد مخدر هيچ ماده قانوني در رابطه با مواد مخدر صنعتي وجود ندارد.

اکستازي چيست؟

به اعتقاد بسياري از متخصصان اکستازي جزو اصلي گروه مواد مخدر توهم زا و سرخوشي آور به شمار مي رود. اين ماده نه تنها در لابراتورهاي کوچک زيرزميني توليد مي شود، بلکه در کارخانجات بزرگ هم هست. اکستازي به صورت قرص و همراه با آب مصرف مي شود. در سطح خارجي اين قرص ها اغلب، اشکال و حروفي وجود دارد که به همراه رنگ و ترکيبات رنگي شدت و مدت زمان تأثير و نوع ماده مؤثر آن را براي مصرف کننده مشخص مي کند. هر چند درستي اين کدها قابل اطمينان نيست.

علائم مصرف اکستازي:

علائم آني مصرف اکستازي با فاکتورهاي مختلفي مانند ميزان دفعات مصرف، ميزان خلوص ماده موثر، وضعيت روحي و جسماني، انگيزه و موقعيت مکاني مصرف کننده ارتباط مستقيم دارد. در واقع اکستازي فقط احساس اوليه مصرف کننده را تشديد مي کند. اين مواد تغيير ايجاد نمي کنند، مثلا احساس سرخوردگي و اندوه را بر شادي و سرخوشي تبديل مي کند. يک کارشناس در اين زمينه معتقد است: براي بسياري از افراد اکستازي محرک هيجان آور و در عين حال آرامش بخش است و علاوه بر آن تأثيرات توهمي و تحريک فانتزي را نيز به دنبال دارد، اما مصرف کننده پيش از آن که عوارض رواني مواد را احساس کنند، ابتدا عوارض جسماني مصرف مواد را تجربه مي کنند.
وي در ادامه گفت: در افرادي که براي اولين بار اکستازي مصرف مي کنند، حدود 30 دقيقه پس از مصرف معمولا افزايش ضربان قلب، تعريق شديد، انقباض عضلاني و عدم احساس درد بروز مي کند، اما افرادي که به دفعات اين مواد را مصرف مي کنند. احساس سوزن سوزن شدن بدن، بي قراري، ناآرامي و اضطراب را تجربه مي کنند.
وي مي افزايد: از نظر رواني مصرف اکستازي در بسياري از افراد اعتماد به نفس را افزايش داده و شخص راحت تر با ديگران ارتباط برقرار مي کند به طوري که بي پروايي در رفتار و گفتار، احساس محبوب بودن و قدرت داشتن از آثار مصرف اکستازي گزارش شده است، اما بزرگترين مشکل مصرف کنندگان اکستازي پايان سرخوشي اوليه است. زيرا با از بين رفتن تأثير دارو و نشئگي حاصل از سوء مصرف، افسردگي شديد و عميق بروز مي کند. افسردگي همراه با اضطراب، بي قراري و خستگي و بي تفاوتي شديد در زندگي روزمره، فرد را تحت تأثير قرار مي دهد. در کنار اين موارد ميل شديد به مصرف مجدد مواد نيز در فرد به وجود مي آيد که مي تواند اولين قدم و همچنين قدم تعيين کننده در راه وابستگي رواني به مواد مخدر باشد. همين امر عواقب وخيمي از جمله بيماري و يا حتي مرگ را در پي دارد.
بنابراين ما مي بينيم که جواناني از که از قرص هاي روانگردان استفاده مي کنند به نوعي از شادي و نشاط دور هستند و قصد دارند با مصرف اين گونه قرص ها به شادي کاذب دست يابند پس بايد زمينه شادي و نشاط را در ميان جوانان فراهم کرد تا آنها احتياج خود را در مصرف اين گونه قرص هاي مخرب جستجو نکنند و نبينند.
نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط
موارد بیشتر برای شما