0
ویژه نامه ها

جامدادی تان را خودتان بدوزید

ملیکا پورمحمودیان آموزش ساخت یک جامدادی زیبا را به شما نوجوانان عزیز ارائه داده است.
جامدادی تان را خودتان بدوزید
1. الگو را مانند نمونه طراحی کنید. قسمت های خط کشی شده ی الگو را قیچی کنید و روی پارچه بیندازید. از هر قسمت الگو دوبار برش بزنید. یادتان باشد برای دوخت اطراف پارچه، یک سانت اضافه تر قیچی کنید.
 
جامدادی تان را خودتان بدوزید
 
نکته: هر قسمت از الگو را طبق سلیقه تان روی یک رنگ پارچه بگذارید.

2. اجزا را تک تک روی هم گذاشته و با دوخت ساده به هم متصل کنید. اول قسمت مغز مداد را روی نوک مداد گذاشته و مانند تصویر با دوخت ساده به هم متصل کنید.
 
جامدادی تان را خودتان بدوزید
 
3. قسمت طوسی رنگ را که بین پاکن و مداد قرار می گیرد روی بدنه ی مداد قرار داده و بدوزید.