جوجه كشي (4)

حال مقداری به وضعیت چیلر خنک کننده آب در هچری بپردازیم در صورتی که خنک کنندگی دستگاه خیلی زیاد باشد باعث هدر رفتن نیروی برق و استهلاک دستگاه خواهد شد درجه حرارت آب باید به طور فصلی و به نسبت باز بودن شیرهای آب تنظیم گردد و به اندازه ای خنک باشد که خنک کنندگی کافی برای دستگاه ستر بوجود آورده و باعث
چهارشنبه، 18 اسفند 1389
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
جوجه كشي (4)

جوجه كشي (4)
جوجه كشي (4)


 

 

چیلرهای خنک کننده آب
 

حال مقداری به وضعیت چیلر خنک کننده آب در هچری بپردازیم در صورتی که خنک کنندگی دستگاه خیلی زیاد باشد باعث هدر رفتن نیروی برق و استهلاک دستگاه خواهد شد درجه حرارت آب باید به طور فصلی و به نسبت باز بودن شیرهای آب تنظیم گردد و به اندازه ای خنک باشد که خنک کنندگی کافی برای دستگاه ستر بوجود آورده و باعث به صدا درآمدن آژیر ستر نگردد. نصب یک دماسنج روی خط لوله آخرین ستر مفید خواهید بود این دماسنج درجه حرارت واقعی آب خنک را پیش از ورود به ستر نشان می دهد در اغلب موارد در صورتی که اب خنک ورودی حدود 2/22 درجه سانتی گراد برودت داشته باشد مناسب خواهد بود شرایط سالن ستر روی عملکرد صحیح ستر تاثیر بسزایی دارد درجه حرارت سالن ستر نیز همانند سالن هچر باید بین 24 و 5/25 درجه سانتی گراد بوده و بین 60 تا 65 درصد رطوبت نسبی داشته باشد هزینه گرم کردن سالن ستر خیلی کمتر ازهزینه روشن بودن دائم هیترهای الکتریکی سترها خواهد بود .

انتقال راکهای ستر
 

کولرهای تبخیری و هیترها نباید هوای خود را مستقیما در محل ورودی هوای سر بدمند به همین ترتیب تولید کننده های رطوبت نیز نباید به ورودی هوای ستر خیلی نزدیک باشند حال بیائید به دلایل دیگر ضعف قابلیت جوجه درآوری اشاره کنیم اگر در برخی از انواع سترها راکهای ستر را به مدت طولانی در راهرو سالن ستر رها کنند به علت تفاوت جریان هوا بین ستونهای تخم مرغ و بوجود آمدن نواحی سردو گرم مدت انکوباسیون تخم مرغها متفاوت خواهد شد نکته بسیار مهم آنکه این مسئله باعث بوجود آمدن جنین های ضعیف و نیز منجر به هچ غیریکنواخت می گردد راکهای ستر باید درکوتاهترین زمان ممکن به داخل ستر برده شوند در زمان انتقال و چیدن تخم مرغ درحالی که فن های ستر روشن هستند دربهای ستر را باز نگذارید این کار باعث خروج هوای گرم و مرطوب از درون ستر به سالن ستر و تغییر شرایط سالن ستر و همچنین کشیده شدن هوای بیرون به داخل ستر خواهد شد باز بودن دربها موجب خنک شدن بیش از حد ستر می شود و این بدان معناست که زمان بیشتری برای بازگشت به حرارت مورد نیاز ستر لازم خواهد بود خنک شدن بیش از حد ستر باعث طولانی تر شدن دوره هچ خواهد شد مشکل شناخته شده دیگر دراین ارتباط سردشدن تخم مرغهایی است که نزدیک به درب ستر قرار گرفته اند اگر میزان مرگ و میر زودرس جنینی زیاد باشد باید به این مسئله توجه داشت که احتمالا درب ستر به مدت طولانی باز نگه داشته شده است .

معایب
 

از معایب حرارت دادن تخم مرغها پیش از چیدن آنها در ستر ایجاد قطرات بر روی آنهاست که معمولا رخ می دهد عرق کردن در اثر پایین بودن درجه حرارت پوسته تخم مرغ اتفاق می افتد اگر تخم مرغها خیلی کثیف باشند احتمالا دراین شرایط باکتریها به داخل تخم مرغ نفوذ می کنند و این واقعه منجر به مرگ جنین وانفجار تخم مرغ در مراحل بعدی انکوباسیون خواهد شد بنابراین فقط تخم مرغهای تمیز باید قبل از چیده شدن در ستر حرارت ببینند .
بهر حال اگر درجه حرارت سالن نگهداری تخم مرغ خیلی پایین نبوده و سالن ستر خیلی گرم و مرطوب نباشد احتمال شبنم زدگی به حداقل خواهد رسید داشتن یک اتاق مخصوص برای حرارت دادن تخم مرغها قبل ازچیدن آنها در ستر ایده آل است درجه حرارت سالن ستر بین حدود 24 تا 5/25 درجه سانتی گراد مطلوب است . روش حرارت دادن تخم مرغها قبل ازچیدن آنها درستر بسیار مهم است برای مثال اگر تخم مرغهای داخلی راک خیلی مجاور دیوار قرارگیرند گرم شدن تخم مرغها به طور یکنواخت صورت می گیرد این مسئله نهایتا منجر به هچ های غیر یکنواخت می شود که در این شرایط بعضی از جوجه ها آماده تخلیه ازهچر هستند ولی برخی هنوز در حال شکستن تخم مرغ می باشند .

نگهداری تخم مرغ برای مدت طولانی
 

تخم مرغهایی که برای مدت طولانی نگهداری می شوند باید در درجه حرارتهای پایینتر قرار گیرند و گرم کردن آنها قبل ازچیدن درستر نیز به مدت طولانی تری انجام می پذیرد گرم کردن تخم مرغهای ذخیره شده پیش از چیدن آنها در ستر به فعال شدن جنین در تخم مرغهای کهنه و کاهش زمان انکوباسیون کمک می کند و بدین ترتیب قابلیت جوجه دراوری تخم مرغها بالا می رود طول مدت زمان لازم برای گرم کردن تخم مرغ قبل از چیدن در ستر به شرایط سالن و توان آن در رسانیدن درجه حرارت تخم مرغها به حدود 24 درجه سانتی گراد بستگی دارد زمان سه تا شش ساعت معمولا قابل قبول است زمانهای طولانی تر ممکن است باعث بروز مشکلاتی ناخواسته گردند .

خنک نگه داشتن
 

تخم مرغها از زمان جمع آوری از لانه های تخمگذاری تا چیده شدن در داخل ستر باید خنک نگه داشته شوند هرگونه افزایش حرارت تا 6/26 درجه سانتی گراد باعث شروع رشد جنین می شود اگر تخم مرغها تا این حد گرم شوند نباید مجددا خنک شوند زیراجنین درحال رشد ممکن است بمیرد گرم کردن تخم مرغ قبل از چیدن در ستر معایب و مزایایی دارد موضوع مهمی که باید به خاطر داشته باشیم آن است که برای داشتن یک هچ یکنواخت تمام تخم مرغها باید تحت شرایط مشابه حرارتی قرار داشته باشند به همین جهت زمان چیدن زمان انتقال خارج کردن جوجه ها از هچر باید طوری تنظیم شود که بهترین نتایج کیفی هچ را داشته باشیم بنابراین اگر گرم کردن تخم مرغ قبل ازچیدن به خوبی انجام شود بسیار مطلوب بوده و منتج به کسب نتایج دلخواه خواهد شد وقتی سترها جدید هستند وبرای اولین بار روشن می شوند و یا پس از تعمیر برای اولین بار روشن می گردند پایین بودن درصد جوجه درآوری وافزایش مدت انکوباسیون معمولا دور از انتظار نیست چون ستر در این حالت برای کسب حرارت کار می کند ولی وقتی درزمان چیدن یک سری تخم مرغ ، ستر حاوی تخم مرغهای مسن تر باشد دراین حالت ستر برای کسب برودت بیشترکار میکند .

کنترل درجه حرارت
 

در برخی ازانواع سترها وقتی درجه حرارت به کمتر از 5/37 درجه سانتی گراد برسد سیستم حرارتی ، ووقتی درجه حرارت به بالاتر از7/37 درجه سانتی گراد برسد سیستم خنک کننده بکار می افتد هرچه سیستم خنک کننده به نحو بهتری عمل کند برای تخم مرغهای چیده شده در دستگاه بهتر است وقتی ستر با ظرفیت کامل تخم مرغ کار میکند و گاهگاهی نیاز به خنک شدن پیدا می کند بهترین شرایط حرارتی در انکوباسیون وجو دارد . بالارفتن درجه حرارت حباب مرطوب تا این حد اجازه از دست رفتن رطوبت و کاهش وزن را به تخم مرغ نمی دهد در این موارد اگر پس از هچ تخم مرغهای هچ نشده را بشکنید مواردی چون مرگ و میر در مراحل آخر موقعیت نامناسب جنین و تخم مرغهای نوک زده ای را که جوجه آنها فرصت خارج شدن پیدا نکرده مشاهده خواهید کرد اگر این تخم مرغها را کندل کنید خواهید دید که اتاقک هوایی تخم مرغ کوچک بوده و هنوز مقدار زیادی مایع اطراف جنین را گرفته است گاهی جنین آنقدر بزرگ به نظر می رسد که درپوسته نمی گنجد وقتی در مراحل انکوباسیون به علت تغییرات ناگهانی وطبیعی ، ریه ها و قلب جوجه نیاز به هوا پیدا می کند نوک خود را به داخل اتاقک هوایی وارد می کند و در مایعات اضافی غرق می شود و بالاخره جنین های خیلی بزرگ معمولا در موقعیت غیر طبیعی قرار گرفته و نمی توانند پوسته را نوک بزنند این مشکل تابستانه یکی ازعلل افت قابلیت جوجه درآوری تخم مرغها دراین فصل از سال است که باید به یکیاز طرق ذیل اصلاح گردد :
- شیر برگشتی آب سردسترها را باز کنید تا به رطوبت گیری هوا کمک شود وقتی به طور دائم مقدارکمی آب سرد درکوئیل های خنک کننده جریان یابد قطرات شبنم بوجود آمده و رطوبت به صورت قطراتی بر کوئیل خنک کننده خواهد نشست و رطوبت هوا پایین می آید .
- اگر اقدام اخیر باعث نیاز به اسپری بیشتر در ستر شود شیر بازگشت آب سرد سترها را کمی ببندید .
- هیترهای ستر ممکن است گاهی بکار افتند ولی به عنوان یک مشکل مطرح نیست زیرا در طول دوره انکوباسیون درجه حرارت طبیعی مورد نیاز حفظ می شود هزنیه بکارافتادن هیترها و مصرف آب اضافی به وسیله تولید بیشتر جوجه جبران خواهد شد .

مناسب ترین برودت آب خنک کننده
 

درجه حرارت مناسب آب خنک کننده به رطوبت گیری هوای ستر و کاهش رطوبت هوا درآن کمک میکند آب با درجه حرارت 2/22 درجه سانتیگراد در مبدا ورود کوئیل خنک کننده باعث می شود رطوبت اضافی هوا روی کوئیل خنک کننده به صورت شبنم بنشیند وطی سیکل طبیعی دستگاه این آب خارج خواهد شد این واقعه وقتی رخ می دهد که درجه حرارت لوله ها پایین تر از نقطه شبنم هوای داخل ستر باشد هر چه درجه حرارت آب مورد استفاده درخنک کننده کمتر باشد خنک کردن و رطوبت گیری هوای ستر به نحو بهتری انجام می شود چنانچه نتوان درجه حرارت آب مورد استفاده را پایین تر از 2/22 درجه سانتی گراد حفظ کرد ممکن است نصب یک سیستم خنک کننده آب درمسیر آن ضروری باشد

بهبود قابلیت جوجه درآوری
 

یکی دیگر از موارد استفاده سیستم خنک کننده آب درمواردی است که آژیر درجه حرارت بالا درستر بکار می افتد و احساس می شود که برای کاستن درجه حرارت داخل ستر باید درب آن را باز کرد این عمل آژیر دستگاه را خاموش خواهد کرد ولی به افزایش قابلیت جوجه درآوری کمک نخواهد کرد اگر تلاش کنید که مسائل انکوباتور را بفهمید و این ایده ها را بکار بندید قابلیت جوجه درآوری تخم مرغها و کیفیت جوجه ها بهبود خواهد یافت .
تزریق اسیدهای آمینه به تخم مرغ مادران گوشتی و اثر آن بر درصد جوجه درآوری

همکاری با نشریات و سایتهای علمی
 

مرغ های بزرگتر جنین های بزرگتری نسبت به تخم مرغ های کوچک دارند یک گرم تفاوت وزن تخم مرغ منجر به ایجاد 10 گرم اختلاف وزن در 56 روزگی می شود همبستگی بین وزن تخم مرغ و جوجه وجود دارد تخم مرغهای حاصله از مادران گوشتی به دلیل وزن کم تخم مرغ درابتدای تولید جوجه هایی با وزن پایین تولید می کنند همچنین نتایج ازمایشات مختلف نشان می دهد که تخم مرغ های حاصله از گله های مادر مسن تر سنگین تر هستند و لذا دارای در صد بیشتری زرده می باشند مشابه با آن نسبت بیشتری آلبومین و پوسته درمقایسه با تخم مرغ های حاصله از گله های مادر جوان داشتند جوجه هایی که از تخم مرغ های بزرگتر حاصل می شوند بزرگتر بوده و ذخایر غذایی بیشتری به همراه دارد ثابت شده است که وزن تخم مرغ و وزن جوجه د رهنگام درآمدن ازتخم رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند البته اندازه جنین قبل و طی جوجه درآوری ممکن است تحت تاثیر وزن تخم مرغ وشرایط انکوباسیون تغییر کند نسبت بین وزن جوجه های از تخم در آمده و اندازه تخم مرغ ها از 615/0 تا 760/0 تغییر پیدا میکند این نسبت به دو علت درتخم مرغهایی باوزن بیشتر بزرگتر است :
الف – در طول مدت انکوباسیون میزان از دست دادن آب کاهش می یابد .
ب- دومین علت مربوط به اثر پوسته می باشد زیرا نسبت سطح پوسته به حجم تخم مرغ های بزرگ کاهش می یابد. با این حال تاثیر وزن تخم مرغ تا زمان عرضه به بازار نیز همچنان باقی می ماند به طوری که هر گرم اضافه وزن جوجه ها در هنگام خروج از تخم باعث می شود که وزن جوجه در سن 6 هفتگی 2 تا 13 گرم سنگین تر باشد از آن جا که رشد مرغ ها کمتر از رشد خروس ها است تاثیروزن تخم مرغ بر وزن مرغ ها نیز به اندازه خروس ها نیست به طور متوسط هر تخم مرغ از 5/58 درصد سفیده و 31 درصد زرده و 5/10 درصد پوسته تشکیل شده است البته این نسبت ها ثابت نبوده بلکه بسته سن مرغ و زمینه ژنتیکی قابل تغییر می باشد وزن تخم مرغ با افزایش سن مرغ زیاد شده این مورد باعث افزایش نسبت زرده به سفیده میگردد همچنین تفاوت های ژنتیکی در مرغ ها می تواند در نسبت بین زرده ، سفیده و پوسته تغییراتی ایجاد کند آب بیشترین در صد محتویات تخم مرغ را تشکیل میدهد سفیده حاوی بیشترین میزان آب 8/88 درصد ، زرده 5/47 درصد وپوسته 1 درصد آب دارا می باشد بیشترین میزان پروتئین تخم مرغ درسفیده قرار گرفته در حالیکه چربی ها تقریبا به طور کامل در زرده یافتمی شوند حداکثر میزان کربنات کلیسم در پوسته یافت می شود . سفیده شامل چند پروتئین است وبیش از 90/0 ماده خشک آن را تشکیل میدهد که شامل پروتئین های ساده هستند .اووگلوبولین ها و لیزوزیم ها که در ساختمان خود ئیدارت کربن نیز دارند به ترتیب 8 و 5/3 درصد باقی مانده را تشکیل میدهند ماده خشک زرده شامل پروتئین و چربی تقریبا به نسبت 2 به 1 می باشد و عمده ماده خشک شامل یک لیپوپروتئین با چگالی بسیار کم است که باعث آبکی شدن زرده می شود این لیپوپروتئین عمدتا ً درکبد تولید شده و مقدار کمی از منشا روده ای دارد فسفوویتین دومین یپوپروتئین اصلی زرده است که در حدود 11 درصد وزنش را فسفر تشکیل می دهد چربی های زرده شامل 5/72 درصد تری گلیسرید ، 4/24 درصد فسفولیپید و 95/3 درصد کلسترول می باشد اکسید اسیون این اسیدهای چرب منبع بزرگی برای تامین انرژی مورد نیاز جنین محسوب می گردد اما اغلب فسفولیپید به خصوص لستین ممکن است در طول رشد و تکامل جنین بدون تغییر باقی بماند.
در آزمایشاتی که صورت گرفته گزارش شده است که تفاوت های حاصله از سن گله مادر به دلیل تاثیری که بر روی میزان مواد مغذی موجود در زرده می گذارد می تواند مهم باشد چون جوجه های حاصله از گله های خیلی جوان دارای مرگ ومیر بیشتر و عملکرد حیاتی کمتری بدلیل کمبود مواد مغذی زرده می باشند دلیل مرگ و میر زیاد جنینی در جوجه های حاصل از مرغ های جوان با کاهش متابولیسم چربی های زرده در سن 19 روزگی جنینی همبستگی نشان داده است این امر تکامل جنین را طی هفته آخر انکوباسیون کاهش می دهد ثابت شده است که زرده تخم مرغ های حاصل از مرغ هایی با سن 41 هفته فسفولیپید و کلسترول کمتری نسبت به تخم مرغ های حاصله از گله مادر با سن 25 هفتگی دارد زیرا در سن بالا چربی ها بیشتر به صورت تری گلسیرید می باشد.

تزریق اسید آمینه به تخم مرغ :
 

Al-Murrani (2002 ) اعلام کرد که تزریق مخلوطی از اسیدهای آمینه به جنین های در حال رشد باعث افزایش وزن بیشتر جوجه ها در هنگام خروج از تخم و همچنین در 56 روزگی می شود صنعت طیور ایالت متحده آمریکا تزریق واکسن به داخل تخم مرغ را تایید کرده است و این موضوع که آیا میتوان سایر مواد مغذی را به داخل تخم مرغ تزریق کرد نیاز به تحقیقات و بررسی های بیشتری دارد . OHTa در سال 1999 آزمایشی بر روی تخم مرغ های حاصله از نژاد Cobb انجام داد جنین تخم مرغ هایی که طی 24 ساعت جمع آوری شده بودند در درجه حرارت 8/37 و رطوبت نسبی 60% نگهداری شدند .
آزمایش اول : بررسی انتقال مواد مغذی از تخم مرغ به جنین در روزهای مختلف جوجه کشی می پردازد .100 تخم مرغ به طور تصادفی انتخاب و به 4 گروه 25 تایی تقسیم شدند میانگین وزن هر تخم مرغ 3/0 گرم بود و در روزهای 0و 7و14و19 جوجه کشی ،20 تخم مرغ از هر گروه وزن شدند و محتویات تخم مرغ و جنین جمع آوری شد جنین ها از مایع آمنیوتیک جمع آوری و کیسه زرده آنها جدا شد سپس محتویات 5 جنین با هم ترکیب و نمونه ها فریز شد وبرای پروتئین خام و چربی خام ورطوبت و اسید آمینه انالیز شدند پروتئین خام تخم مرغ و جنین توسط روش میکروکلدال اندازه گیری و چربی خام توسط روش عصاره گیری تعیین شد رطوبت نیز توسط روش A0Ac که مواد در 105 سانتی گراد به مدت 24 ساعت خشک وتعیین شد تمامی اسیدهای آمینه به جز متیونین و سیستین اندازه گیری شد متیونین و سیستئین قبل از تعیین توسط اسید پرفرمیک هیدرولیز شدند .
در آزمایش دوم : محلول 5/0 میلی لیتر اسید آمینه که کاملا منطبق با الگوی اسیدهای آمینه تخم مرغ بود به 9 کیسه زرده یا اتاقک هوایی 15 تخم مرغی که میانگین وزنی آنها 8/3 گرم بود در روز 0 و 7 جوجه کشی تزریق شده Al-Murrani گفته بود که تفاوت د رمحتوای پروتئین تخم مرغ ها در روز هفتم جوجه کشی بر رشد جنین موثر است .
Elaouss و همکاران پیش ساز ویتامین D را در روز اول جوجه کشی به تخم مرغ بلدرچین ژاپنی تزریق کردند اگر امکان تزریق اسید آمینه به تخم مرغ قبل از قرار دادن تخم مرغ در ماشین جوجه کشی ممکن باشد این کار بهتر و مطمئن تر خواهد بود .
در تمامی این آزمایشها : اسیدهای آمینه در روزهای 0 و 7 جوجه کشی از از انتهای بزرگ تخم مرغ به داخل تخم مرغ تزریق شدند تخم مرغ ها قبل از تزریق با اتانل 70/0 استرلیزه شده بودند محلول تزریقی شامل ml 5/0 از اسید آمینه و ml 5/0 آب استریل بود . میزان تریپتوفان نیز از نسبت تریپتوفان به لیزین تخم مرغ محاسبه شد. تزریق ml 5/0 از محلول فوق به مدت 5 بار در طی 24 ساعت صورت گرفت و هر بار ml1/0 محلول به اتاقک هوایی تزریق شد چون اتاقک هوایی کوچکتر از آن است که تمامی ml 5/0 محلول مورد نظر به داخل آن تزریق شود در روز صفر انکوباسیون محل تزریق در پوسته بلافاصله توسط پارافین پوشانده شد و سپس تخم مرغ ها در ماشین جوجه کشی قرارگرفتند .
کاهش وزن پوسته بعد از روز هفتم جوجه کشی بیشتر نمایانگر می باشد مجموع وزن جنین تخم مرغ و پوسته تا 88 درصد وزن اولیه در روز 19 جوجه کشی کاهش می یابد. با افزایش زمان جوجه کشی میزان پروتئین خام وچربی خام ورطوبت تخم مرغ کاهش وبه همان نسبت میزان پروتئین خام وچربی خام و رطوبت جنین افزایش می یابد تغییرات پروتئین با افزایش زمان جوجه کشی رطوبت تا 90 درصد کاهش می یابد و چربی خام نیز کاهشی برابر با 60 درصد در تخم مرغ را نشان می دهد . میزان انتقال پروتئین خام و چربی خام ورطوبت به جنین در روز 19 انکوباسیون به ترتیب 58 و 29 و 64 درصد تخم مرغ بود که کمترین انتقال برای چربی خام میباشد به این دلیل که چربی خام به عنوان منبع انرژی توسط جنین مورد استفاده قرار می گیرد الگوی اسیدهای آمینه تخم مرغ در طول مدت انکوباسیون ثابت می باشد اسیدهای آمینه آلبومین تخم مرغ با یک نسبت مشابه به جنین منتقل می شوند آلبومین جذب کیسه زرده می گردد و اسیدهای آمینه آلبومین و زرده در یک نسبت ثابتی ممکن است مصرف شود با افزایش مدت زمان انکوباسیون تمامی اسیدهای آمینه تخم مرغ هاو جنین ها به استثنا گلیسین و پرولین به طور مشابهی تغییر می کنند واین مطلب بیانگر این است که الگوی اسیدهای آمینه تخم مرغ یک الگوی ایده آل برای رشد جنین می باشد اگر چه نسبت گلیسین و پرولین ممکن است از سایر اسیدهای آمینه در طول مدت انکوباسیون سنتز شوند پرولین از چندین اسید امینه سنتز می شود در حالیکه پیش ساز گلیسین تنها به ترئونین و سرین محدود می شود کل وزن مولکولی گلیسین ، سرین وترئونین در طول مراحل انکوباسیون ثابت می ماند و از این مطلب می توان نتیجه گیری کرد که الگوی اسیدهای آمینه تزریقی به تخم مرغ باید مطابق الگوی اسید آمینه تخم مرغ قبل از انکوباسیون باشد البته تحقیقات اندکی در مورد زمان ومحل مناسب تزریق اسید آمینه به تخم مرغ انجام شد نتایج آزمایش دوم مشخص کرد که تزریق محلول اسیدهای آمینه به داخل زرده تخم مرغ ممکن است به طور فزاینده ای باعث افزایش اندازه جوجه بدون کاهش درصد جوجه درآوری شود بهترین نتیجه زمانی حاصل می شود که تزریق اسید آمینه به زرده در روز هفتم انکوباسیون صورت گیرد علت تفاوت های ناشی از تزریق بهکیسه هوایی وزرده بدین صورت می باشد که جنین مواد مغذی از غشا کیسه زرده جذب میکند و اکسیژن مورد نیاز را از کوریون اتاقک هوایی جذب میکند و ثابت شده است که غشا کوریون اتاقک هوایی نسبت به اسیدهای آمینه حساس می باشد و لذا میتوان تفاوت ها را به این شکل توجیه کرد میزان اسیدهای آمینه تخم مرغ به طور معنی داری بر درصد جوجه دراوری موثر است . تزریق اسید آمینه منجر به افزایش مصرف اسید آمینه توسط جنین شده و از این رو بر روی افزایش وزن جوجه های از تخم خارج شده و وزن پایان پرورش موثر خواهد بود.

مدیریت تخم مرغهای قابل جوجه کشی
 

برای رسیدن به جوجه های گوشتی با رشد سریع ، تخم مرغهای قابل جوجه کشی مطلوب ، مرغهای مادر در طول دوره تولید بایستی دائما از نظر وزن ، اندازه و همچنین وزن بدن مرغهای مادر مولد کنترل گردند زیرا یکی از فاکتورهای اصلی انتخاب در آمیخته های گوشتی در سال های اخیر وزن تخم مرغ است . تحقیقات سالهای اخیر نشان داده است که بین وزن تخم مرغ و ماندگاری تولید نسبت مستقیم وجود دارد بررسیها نشان داده اند که اگر ماندگاری تولید کاهش یابد وزن تخم مرغ افزایش خواهد یافت برای حل این مشکل و حفظ بدن مرغ و در نتیجه تداوم ماندگاری تولید لازم است برنامه کاهش دان اجرا شود زمان و کاهش دان به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله :
- وزن بدن مرغ و تغییرات آن از شروع تولید .
- تولید روزانه و روند ادامه آن .
- وزن تخم مرغ روزانه و روند ادامه آن
- تغییرات در زمان برداشت دان .
- وضع گله از نظر سلامتی .
- درجه حرارت و شرایط محیطی .
- وضع جیره غذایی از نظر ترکیب ( انرژی و مقدار پروتئین )
- مقدار جیره (انرژی دریافتی ) در پیک تولید .
- تاریخچه گله ( وزن گله در دوره پرورش و عملکرد آن قبل از پیک تولید .)
از آنجائیکه عوامل یاد شده بالا در تمام گله ها یکسان نیستند لذا برنامه کاهش دان در هر گله متفاوت خواهد بود.
توصیه عمومی برای کاهش دان بشرح زیر می باشد.
از هفته 27 تا 34 دادن حداکثر دان ( پیک تولید ) .
از هفته 35 تا 50 کاهش تدریجی تا 150 گرم در روز برای هر قطعه بعبارتی دادن 412 کیلوکالری انرژی برای هر مرغ در 50 هفتگی .
از هفته 50 به بعد ثابت ماندن مقدار دان .

برنامه های کنترل
 

- وزن کشی و کنترل تغییرات وزن که معمولا استاندارد 15 تا 20 گرم افزایش در هفته است .
- وزن روزانه تخم مرغ و تغییرات آن با توجه به وزن استاندارد .
- شرایط فیزیکی مرغ یعنی وضع عضله سینه – وضع چربی بدن – وضع پرها و پوشش عمومی شرایط پا ، تاج ، سروصورت و رنگ پریدن بدن و وضع عمومی تولید .
مقدار جیره باید طوری تنظیم گردد که بتواد در مقابل تغییرات غیر قابل انتظار احتیاجات طیور را برآورده کند بطور مثال وقتی درجه حرارت بیش از حد بالا باشد با توجه به احتیاجات انرژی حیوان بتوان در مقدار جیره تعدیل انجام داد . عدم کنترل و در نتیجه شکست در کنترل وزن بدن از هفته 30 به بعد بطور مشخص تداوم تولید را تحت الشعاع قرار خواهد داد .

جمع آوری و مدیریت تخم مرغهای قابل جوجه کشی
 

یک تخم مرغ حدود 22 تا 24 ساعت زمان لازم دارد که از مجرای تخم عبور کرده وتولید گردد تقسیم سلولی از مجرای تخم شروع شده بطوریکه در موقع تولید هر تخم مرغ نطفه دار دارای 60000 سلول است که در ادامه در گروه های مختلف اقدام به وجود آوردن اندامها خواهدنمود. هر تخم مرغ نطفه دار که تولیدمی گردد دارای موجود زنده است بنابراین باید در نظر داشت که جمع آوری و نگهداری نادرست تخم مرغ از لحظه تخمگذاری به بعد ممکن است تولید جوجه یکروزه درجه یک را تحت تاثیر قرار دهد. تقسیم سلولی از درجه حرارت 27 درجه به بالا ادامه می یابد و 26 درجه سانتی گراد کمتر کند می گردد در نهایت در درجه حرارت 20-21 بطور کامل متوقف می شود این نقطه را صفر فیزیولوژیک می نامند اگر تقسیم سلولی تا 5 ساعت پس از تخمگذاری ادامه یابد و سپس تخم مرغ به سردخانه انتقال یابد شاهد افت در صد هچ بدلیل جنین مردگی خواهیم بود بنابراین باید شرایطی ایجاد کرد که تخم مرغها هرچه سریعتر به سردخانه با درجه حرارت 20-18 درجه سانتی گراد درجه انتقال یابند در این رابطه باید گفت که جمع آوری متعدد موجب خنک شدن یکنواخت تخم مرغها شده ولذا این موضوع اهمیت جمع اوری 6 تا 8 بار در روز را روشن می نماید.

جمع آوری در سیستم لانه های اتوماتیک
 

شرایط نوار جمع آوری در لانه های اتوماتیک باید ازنظر حرارت کنترل گردد که نه خیلی گرم و نه خیلی سد گردد نوار جمع آوری و پوشال این گونه لانه ها باید مرتبا تمیز گردد پس از تمیز کردن نوار جمع آوری تخم مرغ باید دقت کرد که نوار خشک شده باشد و پس از اتمام جمع آوری قسمت انتهایی یعنی خروج از سالن خوب بسته باشد که ایجاد کوران نگردد در غیر اینصورت نوار فوق بوسیله کوران هوا بسیار سرد خواهد شد .
این لانه ها موجب کاهش نیروی کارگری خواهد شد ولیکن مانند بسیاری از سیستم های اتوماتیک لازم است از نظر نگهداری واستفاده بهینه از آن دقت لازم صورت گیرد در این لانه ها باید مدییت طوری عمل نماید که اکثر تخم مرغها در لانه ها گذاشته شوند و از نظر رسیدگی و تاسیساتی باید دقت کرد که از شکستگی بیش از حد جلوگیری شود نداشتن این لانه ها همانطوریکه گفته شد در خصوص کاهش نیروی کار موثر می باشند ولی دلیلی برای نداشتن افراد مسول نمی باشند توصیه می گردد که نوار جمع اوری دو هفته قبل از تولید هر روز یکبار کار کند که طیور به صدای آن عادت کنند .
ارسال توسط کاربر محترم سایت : mashhadizadeh
ادامه دارد... ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.