مروري بر رهنمودهاي مقام معظم رهبري

اينك كه پس از گذشت 31 سال از بنيانگذاري نظام مردم سالاري ديني، وارد دهه چهارم انقلاب اسلامي شده ايم، ضروري به نظر مي رسد با عواملي كه از ديدگاه مقام معظم رهبري موجب حفظ و استمرار انقلاب مي شوند، آشنا شده و بدانها جامه عمل بپوشانيم.
سه‌شنبه، 30 فروردين 1390
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
مروري بر رهنمودهاي مقام معظم رهبري

مروري بر رهنمودهاي مقام معظم رهبري
مروري بر رهنمودهاي مقام معظم رهبري


 

نویسنده : جعفر شریفی باغکی
 
بايسته هاي دهه چهارم انقلاب
اينك كه پس از گذشت 31 سال از بنيانگذاري نظام مردم سالاري ديني، وارد دهه چهارم انقلاب اسلامي شده ايم، ضروري به نظر مي رسد با عواملي كه از ديدگاه مقام معظم رهبري موجب حفظ و استمرار انقلاب مي شوند، آشنا شده و بدانها جامه عمل بپوشانيم.
رهبر معظم انقلاب اسلامي معتقدند:«حفظ موجوديت انقلاب، كار اول ماست كه در استمرار نظام جمهوري اسلامي، تجسم يافته است و همه قلدرهاي دنيا دست به دست هم داده اند تا آن را ريشه كن كنند.» حضرت آيت الله خامنه اي ضمن اعتقاد به عناد و دشمني استكبار جهاني، آمريكا و رژيم اشغالگر قدس با اسلام، نظام و انقلاب خطاب به مردم شريف و فهيم ايران مي فرمايند: «آحاد ملت بايد از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن، مسئولان كشور و ايمان اسلامي خود دفاع كنند.»
در اين رابطه، ايشان بر عواملي از قبيل وحدت و هماهنگي ميان مردم، مسئولين، ايستادگي و مقاومت در مقابل آمريكاو استكبار جهاني، نفي القائات دشمنان در خصوص ناكارآمدي نظام، حفظ استحكام دروني نظام و پايه هاي اصلي نهضت اسلامي، حفظ فرهنگ ديني و ملي، تقويت اعتمادبه نفس ملي، پرداختن به ابتكار، خلاقيت، نوآوري در علم و فناوري تأكيد دارند.

مروري بر رهنمودهاي مقام معظم رهبري

1- وحدت و هماهنگي ميان مردم و مسئولين
مقام معظم رهبري ضمن تأكيد بر حفظ وحدت ميان همه اقشار جامعه، وحدت در ميان مسئولين را ضرورتي دوچندان مي دانند. ايشان معتقدند همه فعالان سياسي و فرهنگي بايد بدانند كه حفظ منافع ملي در وحدت و پرهيز از تفرقه و اختلاف است و سليقه ها و گرايش هاي متفاوت نبايد در صحنه افكار عمومي به نزاع و مجادله تبديل شود. از نظر ايشان هوشياري و حفظ وحدت مصونيت ملت در برابر تهديدهاي دشمنان و تلاش هماهنگ و متحد مسئولان نظام نياز اساسي كشور است.
2- ايستادگي و مقاومت در مقابل آمريكا و استكبار جهاني
حضرت آيت الله خامنه اي ضمن تأكيد بر كارساز نبودن تسليم در مقابل دشمن مي فرمايند: «بزرگترين بلايي كه مستقيم و غيرمستقيم در اين دويست سال دوران استعمار بر سر ملت هاي شرق و به خصوص ملت هاي اسلامي آمده همين مرعوب شدن و عقب نشيني كردن در مقابل تبليغات و هجمه هاي غرب است.» در رابطه با راه علاج و مقابله با دشمنان و بدخواهان مي فرمايند: «ملت ايران يك راه علاج دارد و همان راه علاجي است كه تا به امروز دنبال كرده و آن ايستادگي و حضور مردم در صحنه است.» و تأكيد مي كنند كه «عزت، آزادي و استقلال ما در سايه ايستادگي در مقابل استكبار جهاني است.»
3- نفي القائات دشمنان در خصوص ناكارآمدي نظام
حضرت آيت الله خامنه اي در مورد تبليغات دشمن در خصوص ناكارآمدنشان دادن نظام اسلامي، فرموده اند: «دشمنان انقلاب مي توانند دو كار انجام دهند و فقط به اين دو موضوع اميد داشته باشند. يكي ناكارآمدي نظام را به مردم القاء كنند و با القاي آن به مردم ارتباط مستحكم با نظام اسلامي را از بين ببرند، دوم اينكه دسته بندي و اختلاف ايجاد كنند.» اين باور هستند كه سلب اعتماد مردم از كارايي نظام از جمله مواردي است كه مي تواند آسيب جدي بر انقلاب اسلامي بزند.
4- حفظ استحكام دروني نظام و پايه هاي اصلي نهضت اسلامي
مقام معظم رهبري معتقدند: «يكايك ملت ايران وظيفه دارند تا آنجايي كه مي توانند، استحكام دروني نظام را كه به همبستگي ملت، همبستگي دل ها، همبستگي ملت با مسئولان نظام و وحدت كلمه در مجموعه ي اركان نظام وابسته است، حفظ كنند.»
در خصوص حفظ پايه هاي اصلي نهضت كه همان اصول اسلامي است تأكيد دارند كه توحيد، كرامت انسان و عدل از جمله اين پايه ها مي باشند.
در رابطه با توحيد كه يكي از مباني اسلامي نهضت اسلامي است معظم له مي فرمايند: «در نگاه عاميانه عمومي به معني اين است كه خدا يك است و دو نيست. اما توحيد فقط اين نيست، بلكه يگانگي قدرت حاكم بر زندگي انسان است. يعني نفي همه قدرت هايي كه بر انسانها تحكم مي كنند، نفي سلطه و هر حاكميت ظالمانه، نفي همه حكومت هاي كودتايي و موروثي، نفي حكومت همه كساني كه مي خواهند بر بشريت با خودكامگي و تكيه بر احساسات و منافع شخصي حكومت كنند.»
ايشان در رابطه با كرامت انسان، يكي ديگر از پايه هاي اصلي نهضت اسلامي مي فرمايند: «تكريم انسان يعني براي انسان ارزش قائل شدن، نه به زبان، بلكه حق تصميم گيري، انتخاب، مشخص كردن سرنوشت خود و تلاش براي رسيدن به آن را براي او باقي گذاشتن، اين معناي تكريم انسان است.»
همچنين در رابطه با عدل، يكي از تكيه گاه هاي نهضت اسلامي مي فرمايند: «عدل در اسلام به معناي تساوي كه كمونيست ها حرفش را زدند و هرگز هم به آن عمل نكردند نيست، بلكه تعادل يعني اينكه اين شكاف هاي طبقاتي و حفره هاي عميق به هيچ وجه نبايد وجود داشته باشد.»
رهبر فرزانه انقلاب در خصوص برنامه نظام براي دهه چهارم مي فرمايند: «در اين مرحله از انقلاب هدف عمده عبارتست از ساختن كشور نمونه كه در آن رفاه مادي همراه با عدالت اجتماعي و توأم با روحيه و آرمانهاي انقلابي با برخورداري از ارزش هاي اخلاقي اسلام تأمين شود. هر يك از اين چهار ركن اصلي تضعيف يا مورد غفلت قرارگيرد بقاي انقلاب و عبور آن از مراحل گوناگون ممكن نخواهد بود.»
5- حفظ فرهنگ ديني و ملي
مقام معظم رهبري فرهنگ را بستر اصلي زندگي انسان مي دانند و معتقدند كه هويت ملي مردم ايران، نظام اسلامي است. ايشان پلوراليسم فرهنگي را يكي ديگر از مكايد استكبار براي تسلط بر ملت ها مي دانند و مي فرمايند: «در زمينه مسائل مربوط به خودشان، در زمينه فرهنگ غربي، در زمينه فرهنگ هايي كه زمينه ساز استعمار بوده، اجازه كوچكترين خدشه و مناقشه اي را كه در سطح بين المللي به هيچ كس نمي دهند، اما از شما مي خواهند كه در فرهنگ، باورها، عواطف و اصول خودتان معتقد به تكثر و چند قرائتي باشيد. هيچ كس در سطح دنيا اجازه ندارد نسبت به منافع آمريكا نگاه چند قرائتي داشته باشد.»
6- تقويت اعتمادبه نفس ملي
رهبر معظم انقلاب در رابطه با اهميت اعتماد به نفس ملي مي فرمايند: «مهم ترين تأثير اعتمادبه نفس اين است كه حالت انتظار كمك و دستگيري از ديگران را از انسان مي گيرد.» مقام معظم رهبري ضمن اعتقاد به اينكه يك موفقيت، يك خوشه موفقيت را با خودش مي آورد، مي فرمايند: «ايجاد يأس، تيره كردن افق، به رخ كشيدن فاصله ها، اشكال تراشي هاي غيرمنطقي و هوچي گري مطبوعاتي و رسانه اي از موانع رسيدن به اعتمادبه نفس ملي است.
7- پرداختن به ابتكار، خلاقيت و نوآوري در علم و فناوري
مقام معظم رهبري، از بركات انقلاب اسلامي را زنده كردن روحيه ابتكار و خلاقيت علم و فناوري مي دانند. ايشان در اين رابطه مي فرمايند: «قدرت علمي، پايه هاي قدرت هاي اقتصادي، نفوذ فرهنگي و... است.» ايشان به جوانان تأكيد مي كنند كه هر چه مي توانيد علم بياموزيد و آن را در حد اعلا دنبال كنيد.
حضرت آيت الله خامنه اي ضمن معرفي و تبيين اهميت جنبش نرم افزاري و نهضت توليد علم مي فرمايند: «ما مي خواهيم عقب ماندگي علمي مان را جبران كنيم و اين بايد خواسته اي همگاني و ملي شود، بايد فرهنگ توليد را جايگزين فرهنگ مصرف نماييم و از بدعت و نوآوري در وادي علم، بيمناك نباشيم.»
ارسال توسط کاربر محترم سایت : sharifijj110
 نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.