موضوعی

پوستر، زندگی به سبک اهل بیت علیهم السلام

پوستر، زندگی به سبک اهل بیت علیهم السلام
جشنواره عکس زندگی به سبک اهل بیت علیهم السلام ادامه ...

پوستر، طرح سراسری مهر تحصیلی

پوستر، طرح سراسری مهر تحصیلی
اجرای امینانه نیافت وقف در رابطه با هزینه تحصیلی دانش آموزان بی بضاعت ادامه ...

تابلوی مرکز افق (اجتماعی، فرهنگی و قرآنی)

تابلوی مرکز افق (اجتماعی، فرهنگی و قرآنی)
جهت بهره برداری در مراکز فرهنگی امامزادگان و بقاع متبرکه ادامه ...

همه واقف باشیم 1397 (چند زبانه)

همه واقف باشیم 1397 (چند زبانه)
ویژه دهه وقف به زبان های انگلیسی، عربی، ترکی، کردی، لری و بلوچی ادامه ...