شنبه، 22 بهمن 1390
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

چگونه مي توان اثبات كرد كه قرآن معجزة الهي است؟


پاسخ :
اعجاز به معناي عاجز ساختن است و در اصطلاح ديني، ‌انجام كار و اظهار امري است به وسيلة انبياي الهي براي اثبات صدق نبوّتشان كه هيچكس قادر به آوردن مثلش نباشد، به گونه اي كه مردم عدم قدرت و عجزشان را ادراك كنند.
همچنانكه بشر نمي تواند موجودي (هرچند بسيار پست و كوچك) را خلق كند، قطعاً هيچ انساني نخواهد توانست مانند معجزات پيامبران بياورد. به اين مسئله در آية‌ هفتاد و دوم سورة حجّ اشاره مي كند.
از زمان نزول قرآن همواره شعرا و نويسندگاني وجود داشته اند كه در مقام مبارزه با آن بر آمده،‌ غزلها و نيز آيه ها و سوره هايي ساختند،‌ كه هيچكدام نشاني از اعجاز ندارند،‌ اعجازي‌ كه مربوط به عالم غيب باشد. معجزات انبيا نشان از جهان ديگري دارند. خصوصاً قرآن. اهمّيّت و عظمت معجزة آن به حدّي است كه هر قطعه از عباراتش كه گاهي فقط يك كلمه است، "آيه" ناميده مي شود. بنا به اعتراف فيلسوف بزرگ "كارلايل"، قرآن صدايي است كه از دل هستي و قلب و جود برخاسته است. اما برخي از دلايلي را كه مي توان به آن ها دربارة معجزة الهي (قرآن) صدق ادعاي پيامبر(ص) اسلام استناد جُست، به صورت مختصر اشاره مي كنيم:

1ـ نفوذ و جاذبة ‌بي نظير قرآن. همانند داستان "ابن ابي العوجاء" مادّي گرا و دوستانش،‌ حتّي جاذبة قرآن ميان دانشمندان بيگانه.
2ـ اعجاز قرآن از نظر فصاحت و بلاغت. در آية سي و هشتم سورة يونس به آن اشاره شده است.
3ـ اعجاز قرآن از نظر معارف الهي همانند آيات بيست و يكم سورة‌ ذاريات.
4ـ اعجاز قرآن از نظر علوم روز و اكتشافات علمي همانند جاذبة عمومي زمين و توازن قوة جاذبه و دافعه كه در سوره هاي رعد و ذاريات از آن سخن به ميان آمده است.
5ـ نگاه قرآن به آفرينش و گسترش جهان كه در آيات يازدهم سورة فصلت و چهل و هفت سورة‌ ذاريات و سي ام سورة انبيا از آن سخن گفته شده است.
6ـ قرآن و زندگي در كرات ديگر كه در آية 29 سورة شوري به آن مي پردازد.
7ـ قرآن و آفرينش كوه ها كه در آيات اوّل سورة نحل و ششم و هفتم سورة‌ نبأ و بيست و هفتم سورة مرسلات و دهم سورة لقمان و ... سخن گفته شده است.
8ـ قرآن و زوجيّت عمومي و زوجيّت گياهان كه در سوره هاي لقمان و حجّ و طه و ذاريات و يس و مرسلات و مؤمنون از آن سخن به ميان آورده است.
9ـ قرآن و مسألة‌ أثرات مهم جوّ زمين كه در آية سي و دوم سورة انبيا و هفتاد و نهم سورة نحل... به آن پرداخته شده است.
10ـ قرآن و علل نزول باران و تگرگ كه در آية‌ سي و چهارم سورة نور از آن سخن گفته شده است.
11ـ قرآن و رابطة رعد و برق و باران كه در آيات بيست و چهارم سورة روم و دوازدهم سورة رعد از آن سخن به ميان آورده است.
12ـ قرآن و راه تشخيص هويّت انسان كه در آيات سوم و چهارم سورة قيامت از آن سخن گفته است.
13ـ قرآن و عظمت آفرينش آسمان ها كه در سورة مؤمن از آن سخن گفته است.
14ـ اعجاز قرآن از نظر تاريخ و وضع قوانين و اخبارغيبي و هزاران آيه و نشانة ديگر كه همه از معجزة الهي حكايت دارد. مي توانيد در اين خصوص به كتاب هاي پيام قرآن جلد هشتم تأليف آيت الله مكارم شيرازي، تفسير بيان ج اول تأليف آيت الله العظمي آقاي خوئي، تفسير نوين جزء سي‌ام، تأليف مرحوم محمد تقي شريعتي مراجعه فرماييد.
eporsesh.com


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما