جدید ترین قوانین خدمت وظیفه عمومی

کاربران گرامی : امروز 50 پرسش و پاسخ پیرامون قوانین جدید خدمت وظیفه عمومی بر روی سایت راسخون قرار داده شد. با کلیک بر روی هر سوال میتوانید پاسخ مربوطه را مشاهده نمائید
شنبه، 31 مرداد 1388
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
جدید ترین قوانین خدمت وظیفه عمومی

 

 

بخشودگي اضافه خدمت مشمولان غائبي كه زمان اعزام آنها بدون رضايت خودشان از 18 آذر سال 86 به دليل نبود ظرفيت به 18 دي سال 86 تمديد شده است و در نتيجه شامل عفو مقام معظم رهبري نشده‌اند چگونه است؟

 

 

متعهدين به خدمت در نيروهاي مسلح و دستگاه‌هاي دولتي اگر در حين خدمت فوت كند آيا برادرش مي‌تواند از معافيت جديد (معافيت يك فرزند از خانواده كه فرزند ديگرش در حين خدمت فوت كرده) استفاده كند. آيا شرط دو سال خدمت در اينجا ملاك است. آيا در اينجا نيز شرط قيود خدمتي مطرح است؟

 


برادر مشمولي كه به خدمت اعزام شده در حين خدمت خود زني (خودكشي) كرده، آيا فوت وي به عنوان فوت قيود خدمتي محسوب مي‌شود؟

 

برادري كه به خدمت اعزام شده و در حين مرخصي فوت كرده آيا به عنوان فوت حين خدمت محسوب مي‌شود؟

 

آيا كسر خدمت ناشي از جبهه يا جانبازي پدر يا مادر را مي توان بين دو فرزند تقسيم كرد؟

 


دانشجوياني كه مي‌خواهند در حين تحصيل از مزاياي كسر خدمت استفاده كنند به چه صورت است؟

 


آيا سابقه افراد در دوره خدمت سربازي براي استفاده از تسهيلات مربوط به ايثارگران قابل محاسبه است؟

 


پدر خانواده به ازاي 60 ماه جبهه و 50 درصد جانبازي، چهار فرزند خود را معاف كرده است آيا مادر خانواده نيز مي‌تواند به ازاي 30 ماه جبهه خود، فرزند پنجم خانواده را معاف كند؟


پدر خانواده‌اي 80 ماه سابقه جبهه داشته و مادر خانواده نيز 10 درصد جانبازي دارد. دو فرزند خانواده در ازاي 60 ماه سابقه جبهه پدر معاف شده‌اند. آيا مي‌توان با تلفيق 20 ماه باقيمانده جبهه پدر و 10 درصد جانبازي مادر، فرزند سوم خانواده را نيز معاف كرد؟

 


كسي كه 80 ماه سابقه جبهه داشته و قبلاً دو فرزندش را به ازاي 60 ماه سابقه معاف كرده آيا الان مي‌تواند براساس مصوبات جديد براي فرزند سومش به ازاي 20 ماه باقيمانده جبهه، كسر خدمت بگيرد؟


كسي كه قبلاً گواهي 40 ماه سابقه جبهه ارائه كرده و يك فرزندش را به ازاي 30 ماه جبهه معاف كرده در حال حاضر براي 10 ماه سابقه جبهه باقيمانده كه مي‌تواند براي فرزند دومش كسر خدمت بگيرد بايد چه اقدامي انجام دهد آيا مجدداً براي 10 ماه جبهه گواهي جداگانه بگيرد؟

 


آيا سابقه خدمت كاركنان پيماني نيروهاي مسلح براي استفاده از معافيت سه فرزند خدمت كرده قابل محاسبه است؟

 

 


تعهد خدمت طلاب و روحانيون در ارتباط با مقررات متعهدين خدمت چگونه محاسبه مي‌شود؟

 


اگر از 4 نفر برادر دو نفر داراي كارت پايان خدمت باشند و برادر سوم با سابقه بيشتر و برادر چهارم با سابقه كمتر مشغول به خدمت باشند كدام يك از آنها از تسهيلات جديد بهره‌مند مي‌شوند؟

 


اگر فردي كه خواهان استفاده از معافيت سه فرزند خدمت كرده است در خارج از كشور باشد به چه نحو رسيدگي مي‌شود؟

 

 


مشمول يا سربازي كه واجد شرايط بهره‌مندي از معافيت سه فرزند خدمت كرده است اما كارت پايان خدمت يك يا بيشتر از يك برادر وي مفقوده شده و صدور كارت المثني نيز در كوتاه مدت امكان‌پذير نيست، در اين گونه موارد چگونه عمل مي‌شود؟

 


آيا سربازاني كه در حال خدمت شهيد شده‌اند سوابق خدمتي آنها به عنوان يك فرد خدمت كرده محاسبه مي شود؟


مشمولي كه واجد شرايط بهره‌مندي از معافيت سه فرزند خدمت كرده است ليكن كارت پايان خدمت يك برادر وي به دليل فوت‌ايشان، مفقوده شده و امكان صدور كارت المثني نيز نمي‌باشد چگونه مي‌تواند از اين تسهيلات بهره‌مند شود؟

 


آيا پرسنل زن شاغل در نيروهاي مسلح به عنوان يك فرزند خدمت كرده محسوب مي‌شوند و برادرش مي‌تواند از تسهيلات جديد (معافيت يك فرزند از خانواده‌اي كه سه فرزند آن خدمت كرده استفاده كند؟

 


اگر سربازي پس از چند ماه خدمت سربازي كمتر از يك سال و پس از استفاده از تسهيلات كسر خدمت جبهه و جانبازي پدر، كارت پايان خدمت دريافت كند، آيا به عنوان يك فرزند خدمت كرده محسوب مي‌شود؟

 

فردي كه پس از گذشته يك سال از خدمت سربازي حائز يكي از معافيت‌ها جانبازي و پزشكي شده باشد آيا مدت خدمت وي به عنوان يك فرد خدمت كرده محاسبه مي شود؟ يعني برادرش مي‌تواند از تسهيلات جديد در مورد معافيت سه فرزند خدمت كرده استفاده كند؟

 


با توجه به اينكه افراد بالاي 18 سال نياز به قيم ندارند، لذا در صورتي فوت پدر و مادر ، موضوع تعيين قيم در بحث اعلام رضايت براي معافيت فرزند چهارم يا پنجم چگونه عمل مي‌شود؟

 


افرادي كه با داشتن يك نوع از معافيت‌ها به استخدام نيروهاي مسلح در مي آيند آيا سابقه خدمتي آنها به عنوان يك فرزند خدمت كرده قابل محاسبه است؟

 


نظامياني كه از طريق دانشكده‌هاي افسري وارد نيروهاي مسلح مي‌شوند شروع تعهد به خدمت آنان يا خدمت رسمي آنان از چه زماني محاسبه مي‌شود. آيا دوره دانشجويي يا آموزشي آنها جزء مدت تعهد خدمت محاسبه مي‌شود؟

 


مشمولي كه واجد شرايط بهره مندي از معافيت چهار برادري است ليكن يك يا بيشتر از يك برادر وي به دليل اختلافات خانوادگي يا هر دليل ديگر از تحويل كارت پايان خدمت خود به او امتناع مي‌كنند اين فرد چگونه مي‌تواند از تسهيلات جديد (معافيت يك فرزند از خانواده‌اي كه سه فرزند آن خدمت كرده) بهره مند شود؟


خانمي كه دو همسر داشته و هر دو همسر او فوت كرده‌اند و از هر همسر صاحب دو فرزند است كه دو فرزند وي از همسر اول خدمت كرده اند و يك فرزند از همسر دوم وي نيز خدمت كرده است آيا مي‌تواند فرزند چهارمش (يعني فرزند دوم از همسر دوم) را برابر مقررات جديد در مورد معافيت چهار برادري معاف كند؟


كسي كه متعهد خدمت در دستگاه‌هاي دولتي غير نظامي است و پس از گذشت دو سال فوت كرده آيا مدت خدمت او قابل محاسبه است؟ (يعني برادرش مي تواند از تسهيلات جديد در مورد معافيت چهار برادري استفاده كند.)

 


سربازي كه بيش از يك سال خدمت كرده و در حين خدمت فوت كرده و فوت وي به عنوان فوت قيود خدمتي محسوب نمي‌شود آيا مدت خدمت او به عنوان خدمت كامل محاسبه مي شود؟ (يعني برادر ديگرش مي‌تواند از تسهيلات جديد در مورد معافيت چهار برادري استفاده كند)

 


آيا كساني كه قبلاً از يك نوع معافيت مثلاً معافيت پزشكي يا كفالت يا هر نوع معافيت ديگر برخوردار شده و داراي كارت معافيت مي‌باشند و اكنون نيز شرايط بهره مندي از معافيت سه فرزند خدمت كرده از يك خانواده را دار هستند مي توانند از معافيت جديد استفاده كنند؟

 


پدري كه داراي دو همسر بوده و از هر كدام صاحب سه فرزند ذكور است، در صورتي كه از فرزندان هر همسر دو فرزند خدمت سربازي را انجام داده و فرزند سوم آنها خدمت نكرده باشد، در صورت فوت پدر كدام يك از فرزندان سوم وي از اين دو همسر مي‌توانند از معافيت سه فرزند خدمت كرده از يك خانواده استفاده كند؟


اگر فرزند خانواده‌اي به شهادت رسيده و يا جانباز و رزمنده داراي سابقه جبهه باشد آيا سابقه رزمندگي يا جانبازي او جايگزين دوره ضرورت محسوب مي‌شود يعني به عنوان يك فرزند خدمت كرده محاسبه مي‌شود؟

 


اگر در خانواده دو فرزند خدمت سربازي را انجام داده و فرزند سوم نيز پس از انجام يكسال خدمت به دليل قبولي در دانشگاه از خدمت ترخيص شده باشد آيا فرزند چهارم مي تواند از معافيت سه فرزند خدمت كرده از يك خانواده استفاده كند؟

 


اگر فرزند سوم خانواده در حين انجام خدمت اقدام به فرار كند، آيا فرزند چهارم مي‌تواند از معافيت سه فرزند خدمت كرده استفاده كند؟

 

 


آيا سربازان فراري كه واجد شرايط استفاده از معافيت سه فرزند حكومت كرده از يك خانواده مي‌باشند مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده كنند؟


خانواده كه داراي چهار فرزند است و سه فرزند آن دوره خدمت ضرورت را انجام داده‌اند آيا براي معافيت فرزند چهارم ارائه رضايت‌نامه پدر يا مادر لازم است؟

 


مشمولي كه دو برادرش خدمت كرده‌اند و برادر سوم او در حال خدمت است اما مدت خدمتش به يك سال نرسيده است آيا مي‌تواند تا زماني كه خدمت برادرش به يكسال برسد وارد غيبت شود؟


در صورت فوت پدر و مادر و عدم حضور قيم، كدام يك از فرزندان خانواده مي‌توانند از معافيت سه فرزند خدمت كرده از يك خانواده استفاده كنند؟


كاركنان متعهد نظامي كه پس از انجام دو سال تعهد خدمت فوت كرده‌اند آيا سوابق خدمتي آنها جايگزين خدمت دوره ضرورت محسوب مي‌شود؟


آيا فرزندان خانواده‌اي كه قبلاً از تسهيلات معافيت دو برادري استفاده كرده‌اند مي‌تواند از تسهيلات جديد معافيت سه فرزندي خدمت كرده از يك خانواده استفاده كنند؟


در صورتي كه دو فرزند خانواده دوره ضرورت را انجام داده و فرزند سوم در حين خدمت به دليل قبولي در دانشگاه از خدمت ترخيص شده و فرزند چهارم نيز در حال انجام خدمت باشد، آيا فرزند سوم دانشجو مي‌تواند از معافيت سه فرزند خدمت كرده از يك خانواده استفاده كند؟

 

اگر يكي از فرزندان خانواده خدمت دوره ضرورت را انجام داده و دو فرزند ديگر خانواده نيز در حال انجام خدمت باشند آيا فرزند چهارم خانواده كه در سن مشموليت است مي تواند از معافيت سه فرزند خدمت كرده از يك خانواده بهره مند شود؟

 

 


آيا شرايط سني براي استفاده از معافيت سه فرزند خدمت كرده از يك خانواده ملاك عمل است؟


اگر پدري داراي دو همسر و از هر همسر داراي فرزند بوده و هم اكنون در قيد حيات نيست، براي استفاده از معافيت سه فرزند خدمت كرده از يك خانواده، رضايت كدام همسر (يعني كدام مادر) ملاك عمل است؟

 

اگر فردي كه داراي كارت پايان خدمت يا كارت معافيت خدمت متعهدين بوده و اكنون در قيد حيات نمي‌باشد آيا برادر چهارم او مي‌تواند از معافيت سه فرزند خدمت كرده استفاده كند؟


اگر خواهر مشمول از سپاه دانش قديم كارت پايان خدمت داشته باشد آيا جزو يك فرزند خدمت كرده محسوب مي‌شود؟

 


متعهد خدمت در دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي كه به جاي كارت معافيت متعهدين، كارت عفو رهبري دريافت كرده آيا برادرش مي‌تواند از معافيت سه فرزند خدمت كرده از يك خانواده استفاده كند (دو فرزند ديگر خانواده كارت پايان خدمت دارند)؟

 

 

 


افرادي كه شرايط استفاده از معافيت‌هاي جديد را دارند و تاريخ اعزام آنها نزديك است آيا مي‌توانند تاريخ اعزام خود را به تاخير بياندازند؟

 


فردي كه درخواست معافيت پزشكي داده و در خواست وي در حال رسيدگي است آيا مي‌تواند از درخواست خود منصرف شده و از معافيت سه فرزند خدمت كرده از يك خانواده كه شامل حال وي مي‌شود استفاده كند؟

 


فردي كه داراي كارت معافيت پزشكي است و اكنون شرايط استفاده از معافيت سه فرزند خدمت كرده از يك خانواده را دارد آيا مي تواند كارت معافيت پزشكي را ابطال كند و از اين معافيت استفاده كند؟


آيا دانشجوي در حال تحصيل هم مي‌تواند از معافيت سه فرزند خدمت كرده از يك خانواده استفاده كند؟

 


فردي كه متعهد خدمت در نيروهاي مسلح و دستگاه هاي دولتي است و اكنون شرايط استفاده از معافيت سه فرزند خدمت كرده از يك خانواده را دارد آيا مي‌تواند پس از استفعا از تسهيلات فوق استفاده كند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
استوری تبریک عید سعید قربان
play_arrow
استوری تبریک عید سعید قربان
معنی اسم سروش و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم سروش و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم دیلان و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم دیلان و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم آریانا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم آریانا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم آیدا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم آیدا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم دارا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم دارا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم سلما و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم سلما و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم رادین و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم رادین و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم ویدا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم ویدا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم زاهد و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم زاهد و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم عارفه و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم عارفه و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم هیوا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم هیوا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم رزا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم رزا و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم فوزیه و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
معنی اسم فوزیه و نام های هم آوا با آن + میزان فراوانی در ثبت احوال
نظر حاج قاسم سلیمانی درباره فلسطین
play_arrow
نظر حاج قاسم سلیمانی درباره فلسطین