ماهنامه آريانا گردشگر
ماهنامه آريانا گردشگر
اين مجله تا شماره 13 با نام صاعقه(صنعت گردشگري) منتشر مي شده است.

دوره انتشار: ماهنامه

زبان: فارسي - انگليسي

موضوع: گردشگري

صاحب امتياز: شركت آرياناگردشگر پاسارگاد

مدير مسئول: سيدعليرضا كاظمي دولابي

سردبير: محسن قانع بصيري

مدير اجرايي: نازگل فاطمي

محل انتشار: تهران

تلفن: 22200646 (021)

فاكس: 22200632 (021)

نشاني: تهران، خيابان شريعتي ، بالاتر از پل صدر ، خيابان شهيد ميرزاپور ، خيابان فاطميه ، كوچه مهر اول ، پلاك 41 ، كد پستي 1933633533

صندوق پستي: 1773-16315

وب سايت: www.arianatourist.com

پست الکترونيک: saegheh@arianatourist.com